DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1934 str. 46     <-- 46 -->        PDF

Uplata članova pomagača.


Košćak Franjo, Koprivnica Din 50.— za g. 1932; Vilček Emanuel, SI. Brod Din
60.— za g. 1934 i upisninu; Durić Milan, Doboj Din 50— za g. 1934; Oorupić Pero,
Olovo Din 50.— za god. 1932; Filipović Zivan, Zemun Din 25.— za I. polugod. 1934;
Hrgović Nikola, Zemun Din 50.— za god. 1934; Mihajlović Miodrag, Beograd Din
75.— za god. 1931. i I. polugod. 1932; Rokić Milenko, Zemun Din 60.— za god. 1934.
i upisninu; Petrović Slobodan, Vršac Din 60.— za god. 1934. i upisninu; Radić Petar,
Zagreb Din 25.— za I. polugod. 1934; Milić Žarko, Zagreb Din 30.— za I. polugod. 1934;
Vasilić Vojin, Zemun Din 25.— za 1. polugod. 1934; Sgerm Franjo, Zagreb Din 60.—
za god. 1934. i upisninu; Ruff Stevo, Zagreb Din 25— za I. polugod. 1934; Kalčić Vid,
Zagreb Din 60.— za god. 1934. i upisninu; Kasumović Branimir, Zagreb Din 50.— za
god. 1933; Alić Josip, Zagreb Din 60.— za god. 1934. i upisninu; Isajev Ivan, Zagreb
Din 50.— za god. 1930; Delić Vukašin, Zemun Din 36.— za god. 1932. I. polugod.;
Jelača Vladimir, Zagreb Din 30.— za I. polugod. 1934.


Uplata na pretplati za Šumarski List u mjesecu januaru god. 1934. Direkcija
šuma otoč. imov. općine, Otočac Din 100.— za god. 1934; Direkcija šuma križevačke
imov. opć., Bjelovar Din 10O.— za g. 1934; Kranjska industrijska družba, Jesenice Din
100.— za god. 1934; Šumski ured, Lekenik Din 100.— za god. 1934; Direkcija držav.
dobra »Belje«, Kneževo Din 100.— za god. 1934; Destilacija drva d. d., Teslić Din
50.— za I. polugod. 1934; Drach industrija drva, Caprag Din 50.— za I. polugod. 1934;


LIČNE VIJESTI


t ING. STJEPAN FERENČIĆ
direktor šuma u p.
Dne 7. augusta prošle godine ispustio je svoju plemenitu dušu bivši direktor
šuma Križevačke imovne općine ing. Ferenčić Stjepan. Shrvala ga podmukla boljetica,
koja mu je već pred više godina nagrizla nit života i ozbiljno ga ugrozila, te je nešto
prije reda morao napustiti službu i zatražiti penziju.
Pokojni direktor Ferenčić rodio se 1879. god. u Novigradu u Podravini. Svršio
je srednju školu u Zagrebu, te se posvetio šumarskom studiju na novo-ustrojenoj
šumarskoj akademiji u Zagrebu. Po svršenom studiju stupio je kao vježbenik u službu
Križevačke imovne općine, te ju je — dodijeljen taksaciji — prošao uzduž i poprijeko,
upoznavajući se sa svakim njenim kutićem, svim njenim dobrim i zlim okolnostima.
Upravljao je šumarijama u Ivanjskoj i Čazmi, gdje je bio opće voljen i štovan, a zatim
premješten za taksatora u Bjelovar. Na novu svoju dužnost bacio se svom energijom,
te mu je naročita zasluga, da je oteo pustoši više stotina jutara pustog zemljišta, koje
je dotada ležalo neiskorišteno pod raznim izlikama, a za volju kojekakovih političkih
odnošaja. Qodine 1929. postavljen je za direktora iste imovne općine. Ovu dužnost,
kao i prijašnju, obavljao je svom lakoćom, jer je, kako se medu kolegama govorilo,
Imovnu općinu imao »u malom prstu«. Gdjegod je po´k. Ferenčić službovao, svuda je
bio kao stručnjak priznat i uvažen, jer je — kraj svoje visoke inteligencije i teoretske
spreme i praktički prošao i proživio, tako reći, svaki posao struke.
Pokojni direktor Ferenčić, kao starješina strog i pravedan, bio je jedan od
onih ljudi, koji je pravu kolegijalnost visoko cijenio. Kogod mu se obraćao za savjet


124