DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1934 str. 41     <-- 41 -->        PDF

pruži mladim šumarima makar i provizorno, sezonsko, uhljebljenje i priliku za sticanje
prakse.


Upravni odbor Jugoslovenskog šumarskog udruženja dostavljajući gornje
prodloge ponovno moli, da Ministarstvo u predmet uposlenja mladih šumarskih inženjera
uloži sav svoj trud, kako bi se problem riješio na dobro naših šuma, na
dobro naroda i otadžbine i kako bi dobili mogućnost produktivnog rada sada nezaposleni
inžinjeri.«


XIII. Dr. Petrovi ć razlaže, kako narodni poslanici u većini slučajeva nemaju
dovoljno razumijevanja za probleme šumarstva naprosto zato, jer u te probleme
nisu dovoljno upućeni. Potrebno bi bilo, da se uspostavi kontakt između narodnih
poslanika i našeg Udruženja. Da Udruženje pozove parlamentarce na sastanke, na
kojima bi se debatovalo o problemu šume i o važnosti šume i šumarstva. Ako isprva
samo nekoliko poslanika prisustvuje takovim sastancima, već bi to bio početak
uspjeha.
Prihvaća se s odobravanjem ideja predlagača. Zaključuje se zamoliti Beogradsku
podružnicu, da u vezi sa beogradskim odbornicima JŠU. organizuje ovakove
sastanke sa narodnim poslanicima. Osim toga će se zamoliti poslanici — šumari, da
porade kod svojih drugova u parlamentu, da potonji u što većem broju posjete
takove sastanke.


XIV. Ovlašćuje se Dr. Petrovi ć i Dr. Baien, da pokrenu akciju preko
Jugoslovensko-Bugarske lige, da dođe do saradnje između bugarskih i jugoslavenskih
šumara. Tereni i problemi, na kojima rade bugarski šumari slični su terenima i
problemima jugoslovenskog šumarstva. Stoga bi kontakt između bugarskih i jugoslovenskih
šumara mogao da bude od obostranih koristi.
XV. Predsjednik razlaže, kako je preko potrebno, da se u javnosti povede
šira propaganda za šumarstvo. Najzgodnije je to izvršiti preko dnevne i periodičke
štampe. Mi moramo javnost odgojiti u shvaćanju šume i šumarstva. Na prcdlog predsjednika
se zaključuje, da odbornik ing. Miklau organizuje što jaču propagandu šumarstva
u dnevnim listovima, te putem radija i predavanja. Imenovani će od članova
sakupljati članke za dnevne listove, pobuđivati ih na predavanja itd. U tu svrhu mu
se privremeno odobrava mjesečni honorar od 500 Dinara iz stavke budžeta »propaganda
«. Na sjednicama odbora će iznositi u posebnoj točki dnevnog reda svoj
»Referat o propagandi«.
XVI. Nakon duže debate se zaključuje poslati g. Ministru šuma te Ministarstvu
šuma slijedeću predstavku:
»Ministarstvu šuma i rudnika — Beograd — Jugoslovensko šumarsko udruženje
je saznalo, da se u Ministarstvu šuma izrađuje projekat zakona o davanju olakšica
šumskoj industriji radi krize u god. 1934.


Tom prilikom, a u vezi svojih ranijih predstavki, u kojima je isticalo potrebu
sukcesivnog uvođenja iskorištavanja državnh šuma u sopstvenoj režiji, ovo Udruženje
nalazi, da je današnja situacija podesna za postepeno likvidiranje eksploatacije
državnih šuma po drugoročnim ugovorima i za prelaženje na novu orijentaciju šumarske
politike u smjeru iskorištavanja državnih šuma u vlastitoj režiji po samostalnoj
upravi državnih šuma, organizovanoj na osnovu zakona, za koji predlažemo,
da se u tu svrhu hitno donese.«


XVII. Zaključuje se poslati pozdrav novom Ministru šuma g. J u r j u
Demetrović u s molbom da u važnim pitanjima šumarstva izvoli pozvati na
saradnju i JŠU.
XVIII. Na predlog predsjednika se zaključuje Ministru šuma ponovno poslati
predstavku o nestručnjaku na položaju šefa šumarstva u savskoj banovini.
XIX. Primaju se za redovne članove: Ing. Uvalić Srđan, šum. inžinjer
Nova-Qradiška; Stošić M i h a j 1 o, šef šum. uprave Uzice; Ing. Jovanović
119