DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1934 str. 4     <-- 4 -->        PDF

stini iznese svoju čitavu pisanu predstavku. Zbor je prepustio predmet
upravnom odboru Udruženja, koji će morati na jednoj od svojih narednih
sjednica da uzme stvar u ozbiljan i svestran pretres i da donese svoje
zaključke. Možda će ova studija, barem donekle, moći da posluži upravi


J. Š. U. pri rješavanju toga važnog pitanja.
U kratkoj diskusiji na samoj skupštini čule su se među ostalim čak i


riječi: »zločin je producirati intelektualni proletarijat«. Psihološki i su


bjektivno mogu se te riječi da razumiju. Ali zar u našoj državi ima


stvarno previše inteligencija — čak i toliko, da je zločin uzgajati daljnje


inteligente? Zar naš narod ima odviše učitelja, profesora, tehničara, li


ječnika, agronoma i šumara? Prođimo malo kroz našu zemlju i ogledajmo


se unaokolo. Što ćemo pri tom vidjeti? Vidjet ćemo na pretek slabo ob


rađivanih polja, loših šuma, šikara i golijeti svake vrste, vidjet ćemo na


pretek bolesnika, koji se ne liječe, nedovoljnih prometnih sretstava, mase


poplava itd. Zar dakle ne treba još mnogo više agronoma, šumara, li


ječnika i tehničara, no što ih ima danas? Našu inteligenciju čeka golema


količina rada na svim linijama i u svim zvanjima. Napose naglašavam


potrebu napretka u poljoprivredi i šumarstvu, jer čitavo pučansto, bilo


direktno ili indirektno, živi od tih dviju osnovnih grana privrede. Da


našnje snage u inteligenciji nisu ni izdaleka dostatne da posvršavaju sav


rad, koji ih čeka. Nisu dostatne ni po kvaliteti, a još manje po kvantiteti.


Dolazimo do čudne kontradikcije i nelogičnosti. S jedne strane
mnoštvo neuposlene radne snage, s druge još više neizvršenog rada, koji
čeka na izvršenje. A ne samo da se sav taj rad ne izvršuje, već kao za
ironiju neuposlena radna snaga mora da živi i da se hrani na račun onih,
koji rade. Jasna je nelogičnost takovog stanja napose sa stanovišta općenitosti
i naroda kao cjeline. Jednaka je to nelogičnost kao npr. i ona, da
u današnje doba ima producenata, koji svoje produkte uništavaju (na pr.
kavu u Americi), dok istovremeno drugi oskudijevaju na tim proizvodima.


Uzroke, koji su doveli do tih nelogičnosti, moramo tražiti u sistemu
gospodarskog liberalizma i individualnog kapitalizma, tj. u odveć slobodnom
(za današnje prilike) individualnom gospodarstvu. Sloboda proizvodnje,
sloboda rada, pristupnost svakoga zvanja svima i svakome, sve
su to ideje liberalizma. Odlične su to ideje i vrlo sposobne da vode svijet
putem napretka — ali samo tako dugo, dok traje konjunktura. Kad dođe
depresija i kriza, gube one svoj sjaj. Sta će lična sloboda u izboru zvanja,
u izboru rada, a i sloboda konkurencije onome, koji nema kruha i uposlenja,
a nitko ga u posao neće da primi? I kakve koristi ljudskom društvu
od nezaposlenih?


Proizvodni troškovi u privredi redovno su to manji, u što većim
masama se roba proizvodi. U želji za što većim dobitkom producenti su
poslije rata proizvodili goleme količine robe. U prvi je čas potražnja nadmašivala
ponudu, pa je to ojačalo produkciju. Međutim potražnja nije
rasla sa istim tempom, kao što je rasla želja producenata za dobitkom,
a s njome i sama produkcija. Nagomilana roba prouzročila je pad cijena
i otpuštanje radnika. Pad cijena žitaricama oslabio je kupovnu snagu
seljaka. Uslijed manjeg konzuma od strane seljaka otpušta industrija
radnike i time smanjuje daljnju moć konzuma. a indirektno potkapa i
samu sebe. Osim toga je znatnim tehničkim pronalazima i racionalizacijom
proizvodnje omogućena veća produkcija uz manji udio ljudskog
rada i mjesto da se taj napredak iskoristi na dobro čitavog naroda i


82