DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1934 str. 34     <-- 34 -->        PDF

Antonescu vezu s njome znajući, da ako igdje, a ono u šumarstvu samo koordinirani
rad administracije i škole može da dovede do brzih uspjeha. Zato i poslije definitivnog
odlaska na katedru uzima prof. Antouescu učešća pri rješavanju svih glavnijih pitanja
u šumarstvu kao savjetodavac.


Još za vrijeme svoga službovanja u šumarskoj administraciji imenovan je god.


1898. profesorom podizanja, gojenja i uređenja šuma u šumarskoj školi u Brauesti


(blizu Bukarcšta). Tu je katedru zadržao i kasnije na politehnici sve do 1. oktobra


1933., kad je penzionisan.


Godine 1912.—1918. bio je direktor pomenute škole u Branesti, dok je na politehnici
1924."]930. bio dekan.
Prof. Antonescu je autor Zakon a o šumam a u Rumunjskoj, gdje je unio sve
svoje veliko znanje i ljubav za očuvanje šuma svoje otadžbine.


Literarni rad profesora Antonescu obuhvata kojih 2000 stranica. Obradio je
raznolike teme iz područja šumarstva svoje zemlje, dao prikaze o šumarstvu drugih
zemalja, dao odlične priloge za šumarsku nauku uopće. Rasprave su mu štampane
i na francuskom jeziku.


Za studij rumunjskih šuma od kapitalnog je značenja naročito rad »Foret s d e
la Roumanie«, štampan u Revue Générale des sciences No 11. od 15.
juna 1920., te rad »Le chene et sa culture en Roumanie« štampan godine
1911. u Bulletin de la Société Centrale forestiere de Belgique.


Naročito je povjerenje svoje zemlje uživao prof. Antonescu kao stručni ekspert
za šumarska pitanja u Internacionalnoj stalnoj komisiji za režim dunavskih voda
(»Commission permanente du régime des Eaux du Danube«), koja je kreirana prema
odredbama Triauonskog ugovora o miru. Kako je pisac ovih rečika imao naročitu
čast, da kao ekspert našega delegata saraduje na sastancima u Budimpešti (1926) i u
Bukureštu (1927), bio je u srećnoj prilici, da se upozna i da dođe u bliži kontakt sa
prof. Antonescu. Pri diskusijama o službenim predmetima kao i u nevezanom razgovoru
očitovala se je fina, skromna, a opet toliko otmjena duša profesora Antonescu.
Šumar u punom smislu riječi, svjestan autoriteta, koji mu je uvjek davala njegova
zemlja, vežući u svakoj mogućoj prilici zasade nauke sa potrebama prakse, profesor
Antonescu osvajao je svakoga, s kim je dolazio u bliži kontakt. U diskusijama strogo
odmjeren, u argumentaciji stvaran i stručan — nalazio je prof. Antonescu puta i
načina, da i teža pitanja ujednostavi i Iako dovede do rješenja.


Čestitajući mu sedamdesetipetgodišnjicu želimo profesoru Antonescu dobro
zdravlje, da još dugo pozivi na korist šumarstva svoje zemlje, a onda i na korist
šumarstva uopće.


Prof. Dr. Josip Baien.


PROSVJETA I ADMINISTRACIJA


POSVETA ZGRADE POLJOPR.-ŠUMARSKOG FAKULTETA U ZEMUNU.


Dne 14. decembra pr. g. posvećena je na vrlo svečan način novopodignuta
zgrada Poljopr.-šumarskog fakulteta u Zemunu. Posveti je prisustvovao zastupnik Nj.
Veličanstva Kralja, zastupnik Nj. Svetosti Patriarha, izaslanik g. ministra prosvjete,
izaslanik g. Ministra poljoprivrede, izaslanik g. Ministra građevina, predstavnici Parlamenta,
Državnog savjeta i drugih vlasti van Univerziteta. Najbrojnije je dakako bio
zastupan sam Beogradski univerzitet sa rektorom, dekanima i znatnim brojem profesora
svih fakulteta. Naravski, našlo se tu u velikom broju i samoga univerzitetskog


112