DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1934 str. 33     <-- 33 -->        PDF

nijem sklopu. Direktna se obrana već napadnutih stabala sastoji u rezanju
ili otkidanju uvenulih ili neprolistalih grana odnosno vrhova, te njihovom
spaljivanju. Otkidanje je grana s kukom jeftiniji i brži posao nego
rezanje pilom. Ovakvo se otkidanje odnosno piljenje grana mora provesti
odmah u proljeću, čim se opazi da pojedine grane nisu prelistale
ili da venu. Najbolje je da se taj posao obavi već u mjesecu maju i junu,
jer u julu izlazi kornjaš. Pošto se zipka kukuljice nalazi u napadnutom
drvetu iznad spiralno izgriženog koluta, to se spaljivanjem otkinutih ili
otpiljenih grana i vrhova unište i kukuljice. Budući da je generacija ovog
štetnika 3- (do 4-) godišnja, to je potrebno voditi računa o višegodišnjoj
obrani.


Opis hrastovog krasnika nalazi se u Katekizmu o zaštiti šuma od
prof. Dragutina Veselia, Sarajevo 1926, na str. 126. Usput se napominje
da je u tome opisu pogrešno navedeno da štetnik napada mlad e
hrastiće (do 25 god.).


Résumé. Il y a, dernierement, dans les environs de Zagreb beaucoup de dégâts
causés par le Cor. bif. dans les chenaies d´âge moyen. L´auteur décrit ses observations
et propose les mesures de défense.


IZVJEŠTAJI


POVODOM JEDNOG RIJETKOG JUBILEJA U RUMUNJSKOJ.


Prof. Petar Antonescu.


Jedan od rijetkih šumara, koji je daleko van granica svoje zemlje uživao naro


čito ime, profesor na politehnici u Bukareštu Petar Antonescu, u svojoj 75 godini
povukao se je u mir.


Udruženje šumarskih inženjera »P ro g resil i S i 1 v i c« dalo je naročitog
dokaza, da uvelike cijeni i poštuje rad ovoga velikog čovjeka, koji je pune 54 godine
radio na unapređenju svoje struke, a onda i svoje zemlje, od čega je 35 godina radio
i djelovao kao profesor šumarstva. Tim povodom je izdan i naročiti broj »R e v i s t a
P a d u r i 1 o r«, posvećen prof. Antonescu (Nr. II. .. 1933.).


Među evropskim šumarima malo ih je, koji se mogu da takmiče sa uspjesima
profesora Antonescu, malo ih ima, koji su toliko duboku brazdu zaorali na šumarskoj
njivi svoje zemlje, malo ih je, čiji je život bio toliko plodan za svoju zemlju. I na
području šumarske nauke i na polju šumarske prakse, dao je profesor Antonescu
toliko, da mu je dugi i plodni rad stvorio spomenik trajniji od granita. Možemo sa
sigurnošću kazati, da je u šumarstvu Rumunjske naročito obilježena era profesora
Antonescu.


Diplomirao je godine 1878. u Centralnom institutu za poljoprivredu i šumarstvo
u Herästräu (blizu Bukarešta). Poslije desetgodišnje šumarske prakse dolazi godine
1888. u Nancy, gdje godine 1890. stiče sa odličnim uspjehom diplomu ove škole. Po
povratku u svoju zemlju zauzima odgovarajuće položaje u administraciji. Godine
1919. kao generalni inženjer inspektor ostavlja administraciju i prelazi na politehniku
kao profesor. Međutim i poslije svoga odlaska iz administracije ne prekida profesor


111