DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1934 str. 32     <-- 32 -->        PDF

Prof. Dr. ANDRIJA PETRAČIĆ (ZAGREB):


ŠTETE OD HRASTOVOG KRASNIKA
(CORAEBUS BIFASCIATUS) KOD
UZGAJANJA HRASTOVIH ŠUMA


(DOMMAGES CAUSÉS PAR LE CORAEBUS BIFASCIATUS
DANS LES ENVIRONS DE ZAGREB)


Hrastov krasnik uzrokuje posljednjih nekoliko godina u okolici Zagreba
velike štete i smetnje kod njegovanja hrastovih sastojina. Iz dosadanjih
se opažanja može ustvrditi da je on sada u glavnom jedan od
najznatnijih štetnika u mnogim hrastovim šumama ovoga kraja. Njegova
ličinka buši u drvu vrhova odnosno grana hrastovih stabala. Živi obično
3 godine i grize u smjeru od vrha grane prema dolje. Ako je kora napadnute
grane još glatka, mogu se bušotine ovog krasnika zapaziti na
pojedinim mjestima već izvana. Na takvim mjestima kora se nešto uzdigne
ili napukne, a iz pukotina ispada crvotočina. Bušenje ličinaka
svršava se na koncu treće godine njihova razvitka spiralnim prstenovanjem
vrhova ili grana u drvu. Kora pri tome ostaje u glavnom neoštećena.
P´rstenovanje vrhova ili grana nalazi se obično u udaljenostima
od 1—´2 m od vrha debla odnosno grane. Naravno da se tako podgrižene
grane suše i otpadaju, a time nastaju znatni gubici na prirastu pojedinih
stabala odnosno sastojina. Pored toga krošnje napadnutih stabala poprime
zbog gubitka vrhova ili pojedinih grana poseban izgled, a deblima se
umanjuje njihova naravna visina. Kako je obrana šuma od hrastovog
krasnika vrlo teška, u pojedinim starijim sastojinama jedva moguća, to
mogu štete od ovoga štetočinje biti veoma znatne.


Osim navedenih direktnih šteta, koje uzrokuje hrastov krasnik,
našao sam u .praksi da štete od ovoga štetočinje mogu kod uzgajanja
hrastovih sastojina i indirektno izazvati teže posljedice. Događa se da
se kod sušenja vrhova i grana u hrastovim sastojinama ne istražuje pobliže
pravi uzrok toj pojavi, nego se pri tome naprečac zaključuje da je
sušenje vrhova i grana posljedica nepovoljnog staništa za hrast. Ističe
se da se to događa i pored činjenice, što se štete od hrastovog krasnika
dadu vrlo lako konstatovati, jer otpale grane i vrhovi pokazuju na prelomljenim
mjestima značajne spiralno izgrižene kolute. Na temelju pomenutih
krivih pretpostavki sijeku se katkada u praksi hrastova stabla
i izmjenjuju drugim vrstama drveća. Baš ta okolnost ponukala me je
da ovim člankom upozorim na najvažnije o ovome štetniku.


Hrastov krasnik uzrokuje štete pretežno u srednjedobnim sastojinama,
koje su stare iznad 50 godina, i to na svim vrstama hrastova.
Napose se može opaziti da on u većoj mjeri napada stabla uzrasla iz
panjeva, te nadalje stabla u jače proređenim sastojinama — naročito
ako se one nalaze na lošijem tlu i na toplim, prisojnim stranama.


Preventivna obrambena mjera sastoji se u tome da se za vrijeme
pojave ovog štetnika u nekom kraju drže hrastove šume u što potpu


110