DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu




ŠUMARSKI LIST 3/1934 str. 3     <-- 3 -->        PDF

............


.... 58. .... 1934.


Dr. NIKOLA NEIDHARDT (ZAGREB):


HIPERPRODUKCIJA ŠUMARSKIH
INŽENJERA


(I/ HYPERPRODUCTION DES INGÉNIEURS FORESTIERS
YOUGOSLAVES)


Uvod.


Naši najmlađi drugovi u struci u teškom su položaju. Brojni apsol


venti šumarskih fakulteta naših univerziteta nemaju uposlenja. Mladi,


zdravi i poletni, željni su rada u struci, a momentano im nitko ne pruža


mogućnost toga rada. Besposlen mladi šumarski inženjer obraća se na


državu, na imovne općine, na privatne šumovlasnike i šum. industrijalce.


Moli uposlenje, a sa svih strana dobiva, direktno ili indirektno, gotovo


jednak odgovor : nema budžetnih mogućnosti. Obraća se na


institucije i lica izvan struke, traži uposlene bilo kakovo i bilo gdje. Ali


svuda isti odgovor, a živjeti se mora. 1 on naravski živi i mora da živi,


ali na račun i o muci drugih. Uslijed toga gubi ugled ne samo u vlastitim


očima, već i u očima okoline. Mjeseci (pa i godine) iščekivanja uništavaju


živce. Pod uplivom toga popušta ustrajnost, jenjava polet i idealizam.


Veli se, na mladosti svijet počiva. Ali kakav će to biti svijet, kad mladost


još prije ulaza u život izgubi i polet i ideale?


No nije situacija takova samo u šumarskoj struci. Uposlenje traži


čitava legija besposlenih inženjera tehnike, besposlenih pravnika, profe


sora, učitelja, da o manuelnim radnicima i ne govorim. Pri tom je za


nezaposlene šumarske inženjere karakteristično, da su mahom mladi


ljudi, dok je u ostalim strukama nezaposlenost zahvatila i krugove


»starijih«.


Problem nezaposlenosti aktuelan je i ž i v o t a n problem sadašnjice.


Težište moga razmatranja bit će u pitanju, da li je za naše pri


like opravdano bez ograničenja uzgajati stručnu


mladež?


Na prošlogodišnjoj glavnoj skupštini Jugoslovenskog šumarskog


udruženja, održanoj u Banjoj Luci, iznio je pod konac zasijedanja g. ing.


Mila n Strinek a teško stanje nezaposlenih šumarskih inženjera


potrebu ukidanja jednoga od naših dvaju šumarskih fakulteta. Skupština


zbog odmaklog vremena nije uzela predmet u detaljnije razmatranje. In


terpelant je, također, zbog kratkoće vremena odustao, da na samoj skup


81