DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1934 str. 18     <-- 18 -->        PDF

njega i proizvodnja. Da li dakle da se pitanje nezaposlenih šumarskih
inženjera rješava parcijalno ili u sklopu problema sviju nezaposlenih?
Specijalan problem nezaposlenih šumarskih inženjera mogao bi efikasno
da se riješi samo u sklopu liječenja opće nezaposlenosti.


Za liječenje opće nezaposlenosti, a s time i za stvaranje nove konjunkture,
može da se za sada krene ovim putevima:


1. Da država financira goleme javne radove, koji bi dali posla u
glavnom svim a nezaposlenima. S više strana predlaže se taj izlazak
iz krize. Gradile bi se ceste i željeznice, regulisale rijeke, uređivale bujice,
u gradovima bi se podizali higijenski stanovi za radnike, pošumljavao
bi se krš i golijeti, dizale velike električne centrale, provodile melioracije
i t. d. Kod ovakovih javnih radova neminovno bi morala da na
šume i šumarstvo otpadne znatna kvota javnih investicija (za gradrv´u
šumskih prometnih sredstava, uređenje šuma, bujica i t. d.). Zaposlenje
bi dakle dobili u glavnom svi nezaposlenici u državi. Međutim, teškoća
za izvođenje golemih javnih radova leži u pomanjkanju finansijskih sredstava.
Postoje razni prijedlozi o tome, kako da se ta sredstva nabave.
Mi se ovdje s njima nećemo baviti.
2. Da se (koliko je to moguće) računom utvrde linije prosječnog
dosadanjeg razvoja unutar raznih grana produkcije i da se produkcija
bilo normativnim mjerama ili pak putem propagande svede na stanje,
koje odgovara liniji prosječnog prosperiteta. To drugim riječima znači,
povećati produkciju. u pretežnom dijelu privredne djelatnosti do normale
i time zaposliti gotovo sve nezaposlene.
Mi se detaljnije s ovim prijedlozima ne možemo ovdie baviti.
Uvjeren sam, da će mnogi, kad te prijedloge pročitaju, kazati: to je
teoretski lijepo, ali praktički neizvedivo. Na taj prigovor moram da odgovorim:
rada ima dosta i više nego ima nezaposlenih, hrane ima također
na pretek, pa prema tome mor a postojati mogućnost, da se neuposlena
snaga privede onom radu, koji u interesu općeg prosperiteta
treba da bude izvršen.


Ako riješenje opće nezaposlenosti nije s bilo kojih razloga odmah
provedivo, moramo mi šumari potražiti parcijalna riješenja za zaposlenje
naših nezaposlenih drugova. Prema prijedlozima Sarajevske podružnice
Jugoslovenskog šumarskog udruženja trebalo bi: a) Ministarstvo šuma i
rudnika svim silama da uznastoji, kako bi se u budžetu državnog šumarstva
stvorila mogućnost za kreiranje novih šumarsko-inženjerskih
mjesta; b) na dnevničarska i slična mjesta u resoru šumarstva da se
postavljaju samo svršeni šum. inženjeri; c) kod svake šum. uprave na
teritoriji Bosne i Hercegovine, kod koje ima veći broj molba za kolonizaciju,
da se postavi po jedan šum. inženjer, koji bi se plaćao dijelom
na teret kolonizacionog fonda, dijelom na teret iznosa, koje plaćaju interesenti
za potrebno uviđanje na licu mjesta; d) Ministarstvo da prigodom
revizije dugoročnih šumskih ugovora industrijska poduzeća obaveže, da
za sve šumsko-tehničke poslove postave nezaposlene šumarske inženjere :
e) kod ograničavanja državnih šuma u Srbiji i Crnoj üori da se za geometre
i pisare namještaju nezaposleni šum. inženjeri; f) da se striktno
provedu propisi zakona o šumama s obzirom na namještanje kvalifikovanih
šumarskih stručnjaka na šum. posjedima i u šum. industriji.


96