DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1934 str. 10     <-- 10 -->        PDF

jemo iz podataka .tabele I., pa sa tako reduciranim podacima rubrike 11
izračunamo prosječan istorijski razvoj, dobivamo za pravac izjednačenja


od 1863. do 1932. od 1883. do 1932.


ordinatu u god. 1932.: 39´27 38´67


koeficijenat uspona a: 0´5172 0´4871


Bugari, koji su kod nas studirali, nisu po apsolviranju dobivali namještenja
kod nas, već u Bugarskoj. Ali kako rekoh, s druge su strane
mnogi stranci službovali kod nas, koji su svršili studije u inozemstvu.
Zato i nisam prvotno odbio naše apsolvente Bugare u tabeli I. Može se
uzeti, da oni stvaraju bar neku protutežu brojnijim strancima, koji su
u inozemstvu studirali, a kod nas službovali.


Nadalje se mora priznati, da se upravo sada frekvencioni poligon
apsolvenata (si. 1.) nalazi — da tako rečem — na vrhuncu porasta i da
neminovno poslije toga mora da nastupi znatan pad uzrokovan nezaposlenošću.
Dakle, pri izračunavanju pravca u si. 1. uzet je u račun
zadnji jaki porast, dok onaj pad, koji će prirodno slijediti i koji će
zadnjem porastu u glavnom tek da stvori protutežu, nije uzet u obzir.
Posljednji porast digao je pravac izjednačenja i povećao njegov koeficijenat
uspona (a). Uzmimo i tu činjenicu u obzir. Po mom računu ima
danas u državi oko 90 šumarskih inženjera, koji su bez namještenja.
Koncem god. 1932. moglo ih je biti cea 60. Da je kojim slučajem na našim
fakultetima apsolviralo zadnjih godina ukupno za 90 (do konca 1932.
za 60) apsolvenata manje, ne bi danas u glavnom bilo nezaposlenih šumarskih
inženjera, odnosno nezaposlenost bi se kretala u granicama
normalnosti.


Uzmimo da je hiperprodukcija u iznosu od 60 apsolvenata nastupila
do 1932. sukcesivno kroz 5 godina, t. j . od 1928. do 1932. Razdijelimo
broj 60 na tih 5 godina proporcionalno tako, da na 1928. g. dođe 4 prekobrojna
apsolventa, na god. 1929. 8 njih, zatim 12 na 1930., 16 na 1931.
i 20 na 1932., ukupno dakle 60. Ako odbijemo te brojeve: od brojeva
rubrike 11, dakle ako u glavnom eliminiramo hiperprodukciju zadnjih
godina, osim toga ako odbijemo i Bugare, koji su kod nas apsolvirali,
pa izračunamo prosječan razvoi, dobivamo nov pravac, koji za razdoblie
od 1883. do 1932. daje: a = 0´3536 i .1.-.2 = 34´20.


Kad uzimamo nezaposlene u obzir, morali bismo ih odbiti eventualno
čak i u dvostrukom iznosu. Jer da ih je apsolviralo baš za onoliko
manje, koliko je koncem 1932. bilo nezaposlenih, imali bi zaposlenje svi
osim tih nezaposlenih. Ali pošto su nezaposleni tu, morao bi u buduće
apsolvirati još manji broj, toliko manji, da i današnji nezaposleni nadu
uposlenje. Međutim nećemo ići tako daleko, da dvostruko odbijamo nezaposlenost.
Zadovoljit ćemo se sa jednostrukim odbijanjem, dakle sa
definitivnim vrijednostima a = 0´35 i yi9:v2 = 34, a višak, koji je nastao
i koji se izrazuje u nezaposlenima, neka se na neki način postepeno uposli
mjerama jačeg i bržeg intenzivisanja i racionalizovanja našeg šumarstva.
Osim toga moramo biti svjesni činjenice, da nezaposlenost nije nastala
samo uslijed hiperprodukcije, već i uslijed subkonzuma t. i. u konkretnom
slučaju uslijed obustave namještavanja u današnjim lošim prilikama.


Numerus clausus.


Po zakonu o univerzitetima univerzitetska je nastava slobodna i
pristupna svakom građaninu, koji ispunjava izvjesne uslove (ispit zre


88