DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1934 str. 44     <-- 44 -->        PDF

If kovi ć Miroslav , tehnič. pomoćnik 9 grupe, iz Beograda direkciji šuma
u Čačak;
Stipči ć Filip , savjetnik 4 grupe 2 stepena, od šum. uprave u Bjelovaru dir.
šuma križ. imovn. općine u Bjelovaru.


Unapređeni su:


Rajičković Mit ar, pomoć, tehnič. manipulant u 8-mii grupu šum. uprave
u Prizrenu;
Cerić-Muradbegović H u sein, podšumar kod sres. načelstva u Tešrju,
u 9 položajnu grupu.


KNJIŽEVNOST


PROF. ALEKSIJE I. ŠENŠIN: UREĐENJE ŠUMA, BEOGRAD 1934.


Primili smo ovih dana rečenu knjigu g. prof. Šenšina (sa Poljopr.-šumarskog
fakulteta u Zemunu), štampanu u oktavnom formatu na ca 550 stranica, lijepo opremljenu
i tvrdo vezanu (uvez od platna). Autor se pri obrađivanju materije o uređivanju
šuma opširno osvrće i na francuske i švicarske metode uređivanja, te govori osim
toga specijalno o praksi uređivanja u Njemačkoj, zatim u Rusiji, Austriji, pa naravski
i u Jugoslaviji. Jugoslavenskom uređivanju šuma posvećuje pisac punih 20 stranica.
Podrobniji prikaz knjige donijet ćemo kasnije, dok zasad pripominjemo, da je knjiga
izdana u nakladi Izdavačke knjižarnice Gece Koua, Beograd, Knez Mihajlova ul. 1, gdie
se i naručuje. Cijena nam na žalost nije poznata.


PREGLED ČASOPISA.


Revista Pädurilor, 1933 Nr 1 — Ing. V. Filip : Contributiuni la prezentarea
impecabila a produselor fabricelor C. A. P. S. (0 manipulaciji na drž. pilanama s
obzirom na najpovoljniju proizvodnju drvnih sortimenata). — Ing. A. Jonescu :
Statistica pädurilor. (Šum. statistika. Podaci o veličini neproduktivne površine, gospodarskim
oblicima, razdiobi šuma po pokrajinama, međusobnom odnosu dobnih od:i.
debljinskih razreda i dr. — prema stanju u 1930/31.) — lug. I. Dan : Creditul silvic
ipotecar. (0 osnivanju hipotekarnih banaka za šumovlasnike.) — P. A. Grünau :
O calamitate care ne amenitä. (Opasnosti od pipa i načinu njihova suzbijanja.) — I.
P o p e s ću - Z e 1 e t i n : Consideratiuni asupra impädurilor eu saleâm in regiutiea
Dridu. (O bagremovim kulturama u Dridu.) Ovakve kulture podižu se ondje od 1921.
Pokazuju dobar uspjeh. U svrhu suzbijanja korova u takvim kulturama pr&poruča
autor potsadnju bazge, sviba, kaline i jasenolisnog javora. Ove vrste štitit će tlo od
korova, a ujedno će djelovati na povećanje produktivne snage tla.)


Nr. 2—3 -- Däscälescu i Popescu-Zeletin: Stuđiul erorilor instrumentale
la compasele forestiere. (O pogreškama kod klupovanja uslijed netočnih promjerki).
- I o u u.s c u - H e r o i u: Activitatea funktjonalä administrativa. (U problemima
administracije.) — Or. C. Georg e scu : Note asupra pädurilor de pe valea
supcrioara a Argesului. (O šumama u gornjoj dolini Argesa.) — Ing. J. Fröhlich :
Refacerea pädurilor noastre din Carpati. (O regeneraciji šuma u rumunj. Karpatima.)


Nr. 4 — C. D. Chirifa : Contributii Ia problema culturii saleâmului pe soluri
grele in România. (0 podizanju bagremovih kultura na teškim ilovastim tlima u Rumunjskoj.
U rumunjskim nizinama znatno se rasprostranio bagrem. U područjima gdje


74