DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1934 str. 42     <-- 42 -->        PDF

2. Zabavni prilozi.
Udruženje studenata šumarstva za svoju priredbu »Šumarsko plesno veče« primilo
je slijedeće priloge:


Din 1000.— Našička d. d.; Din 560.— Činovnici direkcije šuma Sarajevo; Din
400.— Filipa Deutscha sinovi; Din 306.— Činovnici direkcije šuma Nova Gradiška;
Din 305.— Činovnici dir. šuma Sušak; Din 300.— g. Brigljević pl. V. veliki župan;
Din 200.— gg. Ing. Stipetić, rektor kr. sveučilišta, dr. ing. Ugrenović, dekan polj.
šum. fakulteta, dr. Krbek, gradonačelnik, M. Bauer, gen. tajnik saveza industrijalaca;
Din 150.— g. Dr. Petračić, prof.; Din 100.— gg. prof. dr. Šolaja, prof. dr. Škorić, prof.
ing. Setinski, prof. ing. Fantom, prof. dr. Gračanin, prof. dr. Rastovčan, prof. dr.
Nenadič, univ. docent dr. Neidhardt, sekretar univerziteta Hršak, šef. šum. odsjeka


S. Bufoenik, viši š. savj. Ing. V. Kereškenji, v. š. savj. Ing. Kovačević R., prof. dr.
Levaković, Ing. Španović. v. š. savj. Ing. Čeovič, v. š. savj u m. Ing. Hanika, načelnik
odelj. za šumarstvo M. Jovanović, šef. kaptol, šuma Ing. Matolnik, nadšumar
A. Tocauer, šum. savj. Ing. Manojlović B., v. š. savj. u m. Kundrat E., gen. dir.
Slavexa A. Spitz, gen. dir. Croatie O. Frölich, gen. dir. Internazionale Rosenberg,
kr. nadšumar Brosig, gen dir. Našičke d. d. A. Sohr, dir. Našičke d. d. Kovač, Slavonija
d. d., Vlastelinstvo grofa Eltza, Hrv. ind. papira, Schenker d. d., Guttman d. d.,
Šutej pilana, gen. dir. Trawersa O. Heinrich, Dunav osig. društvo; Din. 75.— g. W.
Fürst, uprav, šuma grofa Draškovića; Din 50.— gg.: Ing. Fischer, Ing. Anić, Endreny,
Dr. Kogoj, Ing. Jovanovac, Ing. Škrljac, Ing. Brnjas, Dr. M. Ulmansky, Lazarević,
rač. savj., Ing. Haramija, pilana Parec, Ing. Pećina, Ing. M. Jerbić, Ing. Jelmann,
dr. Pilar, Ing. Bilinski, Metlaš, dir. š. u m., Tropper, šumarnik. Ing. Petronijević,
prof. ing. Čalogović, prof. dr. Rittig, Ing. Z. Turkalj, Ing. Piršić, Žokalj, sekretar.
phil. fak., Ing. Qrünwald, Ing. Pecija Petrovič, Qayer, Ijekar, prof. dr. Tavčar, prof.
dr. Ogrizek, Ing. Pleša, Ing. Bor. Kovačević, Oroslavlje d. d., Braća Jaueković, Savez
ind. i trg. šum. proizvoda, Jadr. osig. društvo, Carbofag d. d., Ind.drva d. d. Caprag.
Lovačko društvo Mostar, Poljski konzulat; Din 40.— gg.: Ing. Pere, Ing. Jošovec,
Ing. Novoselec, Ing. Ziernfeld; Din 35.— g. Belavić; Din 30.— gg.: Ing. Plavšić, Ing.
Štetić, Ing. Batić, drvara Bürgner, Ing. Pavlic, Ing. Serdar, Ing. Nikolić, Ing. Haueisc,
Ing. Lončar, Ing. Abramović, Ing. Benić, Ing. Milas, Ing. Navratil, Ing. Lovrić, Ing.
Seljak, Ing. Dojković V., Hradil, Žokalj; Din 25.— gg.: Ing. Koprić, Ing. Horvat; Din
20.— gg.: Pea, rač. insp., Ing. Leustek; Din 10.— g. Dremil.
Udruženje je ove godine iznajmilo buffet, a kako radi prezaposlenosti oko priprema
za proslavu nije moglo pravodobno obavijestiti prošlogodišnje svoje dobrotvorke
o toj promjeni, to su neke cij. gđe poslale i ove godine svoj svakogodišuji
prilog. To su gđe: Ing. Kereškenjija, Ing. Grünwalda, Ing. Jerbića, Ing. Piršića, i g.
Ružica; zatim gđe: Ing. Verlić, Masten, Špoljar, Tkalčić, Cvetišić i Ing. Petroviča te
gđice Jozić i Franičević;


Za tombolu darovaše divljač: gg.: Š. Braum, posjednik u Gjurgjevcu, Ing.
Čeović, Dr. Radičević, Krndija d. d., Lovačko društvo Bistrica, Lov. društvo Aleksandrovo,
g. W. Fürst, uprav, šuma i lova grofa Draškovića iz Senkovca.


Uprava grad. šuma (nadzornik g. Ing. Leustek) darovala je jele i smreke za
dekoraciju.


G. Dr. A. Ugrenović ustupio je na upotrebu svoje klišeje.
Svima darovateljima izražava Udruženje studenata šumarstva svoju duboku
zahvalnost i moli ih, da i nadalje ostanu njegovi dobrotvori, kako bi Udruženje moglo
kročiti putem, što si ga je postavilo za cilj.


72