DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1934 str. 41     <-- 41 -->        PDF

Čast mi je naposljetku da svima Vama, gospode i gospodo, koji ste našu današnju
slavu počastili i uzveličali Vašom posjetom, izrazim naše najsrdačnije pozdrave
i najtopliju zahvalnost.


Govor predsjednika Udruženja saslušan je s najvećom pažnjom i popraćen burnim
pljeskom.


Zatirn se prešlo na izvedbu koncertnog dijela programa. Mlada i talentirana,
poznata već sa lanjske priredbe, gđica Đurđa Milinković svojim krasnim i dubokim
glasom otpjevala je Rubinsteinovu »Melodie« i Gotovčevu »Nisam znala, nisam vjerovala
....« Oduševljeni pljesak publike i divan buket cvijeća bili su premalena nagrada
za njene odlično otpjevane pjesme. Zatim je nastupio g. Nikola Čubelić. Ovaj
mladi i nadareni pjevač nastupio je po prvi put pred zagrebačku publiku. Svojim čisto
herojskim baritonom predstavio se publici kao vrlo muzikalan i osjećajan pjevač, te
je za svoje pjevanje i proživljavanje teksta pjesme ubrao zasluženi i iskreni pljesak.
Pjevao je Ružićevu: »Jur tri noći« i Tenaglinu: »Begli ocei merce«. Na zahtjev publike
morao je dodati Verdijev »Credo« iz opere Otelio. Predsjednik udruženja predaoi
mu je lovorov vijenac. Svojim dvjema solo-točkama i pratnjom sponi, solista pokazala
se gđica Herta Burgstaller kao odlična pianistica i pratilica. Njene solo-točke:
Chopinova »Ballade g-mol« i Debussyeva »Clair de lune« pobudile su živ interes i
oduševljenje. 1 njoj je predan u znak priznanja divan buket cvijeća.


Nakon izvedbe programa prešlo se na ples. Ples je otvoren narodnim kolom-Seljančicom.
Poveo ga je kao domaćin dekan Poljoprivredno-šumarskog fakulteta g. dr.
fng. Ugrenović s gđom g. rektora, a prihvatili su g. rektor s gđom dekana i mnogi
drugi. Nakon toga prepustiše uzvanici plesnu dvoranu mlađariji, a oni se povukoše
u malu dvoranu.


Đok su se g. .g uzvanici i gosti zabavljali u maloj dvorani, dotle je u plesnoj
dvorani neumorno svirao odlični The Bingo Boys jazz. Najveća prostorija Hrv.
Glazb. zavoda bila je premalena da primi onolik broj plesnih parova.


Na galeriji je bila smještena lovačka tombola sa velikim ´brojem zečeva, fazana,
kamenjarki, pataka i ostalih zgoditaka. Ogroman broj srećaka razgrabljen je za kratko
vrijeme, jer je svatko htio da bude sretni dobitnik.


Raspoloženje i razigranost publike bili su veliki i ona je tešKo ostavljala prostorije
Qlazb. zavoda, gdje su joj studenti šumarstva pružili toliko zadovoljstva i pokazali
svoj veliki smisao za promicanje društvenosti.


Medu brojnim odličnicima, koji počastiše mlade jubilarce svojim prisutstvom,
uz spomenutu g. g. predstavnike, spominjemo gg. profesore: dr. Petračića sa suprugom,
dr. Škorića, dr. Tavčara, dr. Ogrizeka, dr. Mandekića, zatim univ. docenta i
tajnika .1. Š. U. dr. Ncidhardta sa suprugom, gđu ing. Verlić, ing. Anića, ing. Plavšića
i druge. Od šum. administracije bila su gg. viši šum. savjetnici: Ing. Qrünwald sa suprugom,
ing. Pere, ing. Petrovič, ing. Hradil, ing. Pleša, itd.; od industrijalaca gg.
Marko Bauer, gen. tajnik saveza ind., Šutej, vlasnik pilane, dir. Mark, g. Fürst,
upravitelj šuma i lova grofa Đraškovića iz Senkovca i mnoge poznate ličnosti
Zagreba.


Ovogodišnja priredba studenata šumarstva, po općem priznanju i pisanju zagrebačke
dnevne štampe, najuspjelija je studentska zabava.


Za ovakav velebni uspjeh zabave osjećamo se dužnima, da i ovdje izrazimo
svoju najtopliju zahvalnost g. g. profesorima polj. šumarskog fakulteta i njihovim
cij. suprugama, zatim gg. šumarima, lovcima i lovačkim društvima, gg. industrijalcima,
drvnim industrijama i svima onima, koji svojim velikim razumijevanjem,
obilnim prilozima i darovima bilo u novcu ili u naravi dopriniješe tome uspjehu.


R. Antoljak, stud. šum.
71