DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1934 str. 39     <-- 39 -->        PDF

Potpore iz Kereskenjijeve pripomočne zaklade. Presjedništvo Jugoslovenskog
šumarskog udruženja na temelju ovlasti Upravnog odbora JŠU podijelilo je iz Kereskenjijeve
pripomoćne zaklade potpore slijedećim udovama: uda Milka Girtler, Zagreb;
gđa Zora Prstec, Zagreb; gđa Milka Pere, Zagret i gda Anka Vraničar,
Ciikvena kod Križevaca; svakoj 250 Dinara.


Uprava JŠU.


IZ UDRUŽENJA STUDENATA ŠUMARSTVA


1. ŠUMARSKO PLESNO VEĆE 1934.
Najstarije stručno studentsko udruženje na hrvatskom sveučilištu u Zagrebu, a
prvo i -najstarije studentsko šumarsko udruženje na Slavenskom Jugu — Udruženje
studenata šumarstva — priredilo je 13. siječnja 1934. svoju tradicionalnu i već tako
poznatu priredbu — Šumarsko plesno veče.


Udruženje studenata šumarstva već priličan niz godina priređuje svoju već
iako poznatu i popularnu zabavu. Ovogodišnja priredba bila je i jubilarna, jer je


bila
skopčana s neslužbenom proslavom 30-god. opstanka udruženja.
Pripreme za zabavu trajale su gotovo puna dva mjeseca. Razaslane su bile
pozivnice i počasne ulaznice po cijeloj državi. Posebno su slane okružnice na svu gg.
šumare, lovce i lovačka društva, da bi pomogli rad udruženja i za lovačku tombolu
darovali divljač. Zagrebačke su novine najpripravnije otvorile svoje stupce i uvrštavale
oglase i reklame za zabavu. Svagdje se govorilo o priredbi mladih šumara. Sve
zagrebačke trgovine i lokali izvjesili su ukusno izrađene šumarske plakate, a na
više mjesta u gradu visjele su reklamne plahte i zastave. Ukratko, interes u javnosti
za tu priredbu bio je ogroman. Sve videnijc osobe spremale su se da posjete tu
zabavu. Pripreme su dosegle vrhunac na sam dan zabave. Stavljene su karte u
pretprodaju, a svi stolovi bili su zauzeti još istog dana.
Sve prostorije Hrv. Glazbenog zavoda bile su ukrašene u šumarsko-lovačkom
stilu. Ulaz, predvorje i stubište bilo je ukrašeno jelama i smrekama, dok je plesna
dvorana bila isprepletena crnogoričnim vijencima, a zidovi ukrašeni lovačkim trofejama.
Podij plesne dvorane bio je također ukrašen ogromnim i prekrasnim primjercima
jela î smreka. Prozori svih tih prostorija ´bili su zakriti zastorima sa slikama
različitih šum. znakova i simbola. U maloj dvorani bio je smješten buffet, napravljen
kao lovačka kućica i ukrašen šum. znakovima.
Na stubištu poredali su se studenti šumarstva, te uvađali poč. uzvanike i goste.
Velike prostorije Hrv. Glazb. Zavoda bile su premalene da prime onoliki broj posjetilaca.
Zbog neprestanog pridolaženja gostiju bilo je nemoguće započeti s programom
prije K>22h. U to vrijeme ušla su u (koncertni! dvoranu praćena studentima šumarstva
gg. Ing. V. Kereškenji, viši šum. savj., koji u zamjeni šefa šumarskog odsjeka kr.
banske uprave g. Stj. Dubenika zamjenjuje g. ministra šuma i ruda, zatim gg.: Ing.
Đuro Stipetić, rektor hrv sveučilišta, pa dekan Polj.-šumarskog fakulteta gosp. Dr.
Aleksandar
Ugrenović, prodekan g. Dr. Bogdan Šolaja i mnogi drugi.
Odmah iza toga pristupilo se izvedbi programa. Prije početka samog koncertnog


dijela programa, pozdravio je predsjednik Udruženja studenata šumarstva Matija Đaić
prisutne ovim govorom:
69