DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1934 str. 31     <-- 31 -->        PDF

(Mogu li nastati šumski požari djelovanjem sunčanih zraka na pivske boce?) — Dr.


K.
Friederichs : Die Kieferneule in Mecklenburg. (Svršetak).
Hft. 16. — R. Lang : Studien zur forstlichen Düngung. (Studije o upotrebi gnojiva
u šumarstvu.) — Dr. K. Mantel : Waldwirtschaft und Forstrecht.... (Nastavak).
Hft. 17 — Dr. Künkele : Spätfrost und Höhenlage. (Pojava kasnih mrazova
obzirom na visinske položaje.) — R. Geiger — M. Wo elf le — L. Ph. Seip:
Höhenlage und Spätfrostgefährdung. (Visinski položaji i opasnosti od kasnih mrazova.)
— Dr. K. Mantel : Waldwirtschaft und Forstrecht.... (Nastavak). — R.
Lang : Studien zur forstlichen Düngung. (Nastavak).


Hft. 18— F. Backmund : Untersuchungen über den Einfluss der Harzung auf
den Nutzwert eines Fichtenbestandes. (Istraživanja o uplivu smolarenja na vrijednost
smrekove sastojine). — R. Lang : Studien zur forstlichen Düngung. (Svršetak).


Hft. 19 — Dr. P e c h m a n n : Neue Versuche mit Wildverbissmitteln an Laubholz.
(Novi pokusi s raznim preparatima podesnim za suzbijanje šteta koje nastaju
odgrizanjem mladica po divljači u kulturama listača). — Dr. Bauer : Die Bekämpfung
der Stechmückenplage und die forstlichen Meliorationsmöglichkeiten in den Auewaldungen
des oberen Rheintales. (Suzbijanje komaraca i mogućnost melioracije šumskog
zemljišta u močvarnom području Rajne. — Dr. K. Mantel : Waldwirtschaft
und Forstrecht.... (Nastavak).


Hft. 20 — Dr. Bauer : Die Bekämpfung der Stechmückenplage.. (Svršetak).


— Dr. K. Mantel : Waldwirtschaft und Forstrecht (Nastavak).
Hft. 21 — R. G e i g e r — M. H o e lf 1 e — L. S e i p: Höhenlage und Spätfrostgefährdung.
(Nastavak). — Dr. K. Mantel : Waldwirtschaft und Forstrecht..... (Nastavak).


Hft. 22 — L. Witzgall: Naturam si sequemur ducem (Slijedimo li prirodu
kao voditeljicu ) Dr. K. Mantel : Waldwirtschaft und Forstrecht (Svršetak).


K. Eckstein : Hähersaaten. (Sojka kao prenašač šumskog sjemenja. Povodom
članka K. Fische r a u Hft. 1, 1933. ovog časopisa).
Allgemeine Forst — und Jagdzeitung, 1933 — Januar — R. Stephani: Treiben
wir eine natur- und vernunftgemässe Waldwirtschaft? (Vodimo li prir. i racionalno
šumsko gospodarstvo?) — Dr. L. Wa p p es : Technisches und Taktisches über
Forstversammlungen. (Nešto o vođenju šumarskih skupština).


Februar — Dr. Dannecker : Betrachtungen zum Wandel forstlicher Systeme.
(Razmatranja o promjenama sistema u šum. gospodarstvu). — Dr. Künanz : Forstwirtschaftswissenschaft
und forstliche Betriebswirtschaftslehre. (Sumarsko-gospodarska
znanost i nauka o vođenju šumskog gospodarstva). — Dr. M. Lorey : Beitrag
zur ipH — Messung in der Praxis. (Prilog k određivanju stepena koncentracije vodikovih
iona).


Mart — Dr. Vanselow — Dr. Heger: Der Einfluss des Überhalts in verschiedenem
Alter der Bäume und bei verschiedener Dauer auf Form und Masse der
Kiefer. (0 uplivu pričuvaka na oblik i drvnu masu borovih sastojina). — Ing. H.
Schwarz : Über die Kennzeichnung des Standortes nach inneren Merkmalen. (Obilježja
stojbinc obzirom na njezine unutrašnje osobine). — Dr. M. Stier : Der Jagdfrevel
im geltenden Strafrecht. (Lovni prekršaji u postojećem kaznenom zakonu).


April — Dr. Vanselow : Versuche über den Einfluss verschiedener Samenkorngrösse
und verschiedener Herkunft des Samens auf die Entwicklung der Fichte.
(Pokusi o uplivu sjemena razne veličine i podrijetla sjemena na razvoj smrekovih kultura.
Dr. Webe r zaključivao je na osnovu svojih pokusa, vođenih u Giessenu od
1911 i 1913 pa naprijed, da u rastenju smrekovih biljaka uzraslih iz sitnog i krupnog
sjemena postoje osjetljivije rezlike nego se to ranije držalo. Bauer , C i e s 1 a r,
Hes s i dr. tvrdili su da takve razlike izčezavaju tokom nekoliko narednih godina.
Dr. Vanselow, promatrajući pokuse Dr. Webera, našao je da razlike u uzrastu
biljaka uzgojenih iz sjemena razne veličine izčezavaju otprilike posve za prvih 20


29
ŠUMARSKI LIST 1/1934 str. 32     <-- 32 -->        PDF

godina. Na osnovu istih pokusa utvrdio je V a n s c 1 o w da u jednakom razdoblju
Vremena izčezavaiu i razlike obzirom na provenijenciju sjemena. U istom članku
osvrće se autor na upliv godišnjih oborina odnosno oborina u dot>a vegetacije, tj. od
aprila do uključivo augusta, na godišnji prirast izbojaka. U godinama kad je bilo
mnogo oborina qpazeno je da je prirast izbojaka bio velik. Ova korelacija stoji u
mnogo tješnji joj vezi s oborinama cijele godine nego s oborinama u doba vegetecije).


— M. He lb i g: Anmerkungen zur Kalkdüngung und Trockentorfbekämpfung. (Napomene
o upotrebi vapnenih gnojiva i suzbijanju suvog treseta). — Dr. E. Gehr hardt
: Vereinfachung der Bestandsmassenermittlung durch Verschmelzung von Ertrags-
und Massentafel. (Pojednostavljenje određivanja sastojinske mase spajanjem
prihodnih i drvnogromadnih tablica). — Dr. H. Weber : Zur Abwehr in Fragen der
Waldbesteuerung und der Wirtschaftlichkeit. (O oporezivanju šuma i šum. gospodarenju).
Maj — Dr. M. Lorey : Beitrag zum Kahlschlagproblem. (Prilog k problemu


čistih sječa. Istraživanja vođenja obzirom na stanje koncentracije vodikovih iona ti


tlu čistih sječina i tlu zrele šume). — Ing. .1. Podn o rsky : Kann ein volständig


sich selbst überlassener Hochgebirgswald durch Überhandnehmen von Forstinsekten


zu einem Gefahrenherd werden? (Može li posve sama sebi prepuštena planinska


šuma jačim razmnažanjem insekata postati leglo zaraze?) — Dr. M. Seeger : Bo


denertrags- und Bestandswert bei natürlicher und künstlicher Bestandsbegründung.


(Prihodna vrijednost zemljišta i sastojine kod prirodnog i umjetnog podizanja sa


stojina).


Juni — Dr. R. I m m ej : Beiträge zur Brühgesch,chte der Nadelholzkultur und
der Holzartenverbreitung in Hessen. (Iz povijesti o uzgajanju četinjara i rasprostranjenju
vrsta drveća u H.) — Ing. H. Schwarz : Mischholzarten und Bestandesverhältnisse
der österreichischen Schwarzföhre in Niederösterreich. (Vrste drveća koje
pridolaze sa crnim borom i njegovi sastojinski odnosi u Donjoj Austriji). — A. Hang :
Zur Forstversammlungsfrage. (K pitanju šumarskih skupština).


Juli — Kleinschmit — Deines — Oelkers: Zur Versäuerung und
Humusfrage im Waldbestande II. (Kiselost i pitanje humusa u sastojini II.) — A. N emec
: Der Einfluss des Streurechens auf die chemische Zusammensetzung des Bo


ddens der Nadeln und des Holzes eines Kiefernbestandes. (Upliv sakupljanja stelje
u borovim sastojinama na kemički sastav tla, iglica i drva). — Dr. R. Immel : Beitrage
zur Frühgeschichte der Nadclholzkultur.... (Svršetak).


August — R. Stephani : Bekämpfung von Schneebruchschäden. (Suzbijanje
šteta od snijegoloma). — Krug : Altmärkische Kiefernsaaten im Jahre 1562 u. a.
(O sjetvi borovog sjemena u Altmarku u g. 1562 i dr.) — Burckhardt : Die Aufforstung
der Kriegsgebiete. (O pošumljavanju šum područja uništenih u svjetskom
ratu).


Septembar — F. Graner : Der Loffenauer Gemeindewald. (Povijest šume


zemljišne zajednice Loffenau od 13 stoljeća pa dosad). — Dr. E. Baue r s a eh s:
Wert und Wertrechnung (Tatsachen und Probleme) (Vrijednost i određivanje


vrijednosti. Činjenice i problemi).


Oktobar — G. Baader : Die Theorie des Nachhalts und Normalwalds, ihre
geschichtliche Wandlung und Bedeutung für die Gegenwart. (Teorija potrajnostinormalne šume, njezin povjesni razvitak i značenje za sadašnjicu). — Ing. H.
Schwarz : Die klimatischen Bedingungen des besten Gedeihens der Buche in
Deutschland. (Klimatski uslovi najboljeg uspijevanja bukve u Njemačkoj).


Novembar — Dr. Vanselow : Wuchsformen der Kiefer in Deutschland. (Oblici
uzrasta bora u Njemačkoj). — G. Baader : Die Theorie des Nachhalts und
Normalwalds.... (Svršetak). — Burckhardt : Der freiwillige ´Arbeitsdienst im
Walde. (Dobrovoljni rad u šumarstvu).


Ing. M. Anić


30
ŠUMARSKI LIST 1/1934 str. 33     <-- 33 -->        PDF

OGLASI


>^*^^Y


NASICKA TVORNICA
TANINA B PAROPILA


O. D.
Centrala Zagreb
Marulićev trg broj 1S.


DRACH INDUSTRIJA DRVA D. D. ZAGREB


Gajeva ul. 35/1. — Telefon 42-45. — Brzojavi: Drvodrach


Podružnice i pilane: Cap rag kod Siska, Telefon: Sisak 41. Virovitica(
i . a d. Telefon: Virovitica 15 i 8. Brzojavi: Drach.


Glavno zastupstvo: Moritz Drach Jun,, Wien, X./1., Triesterstrasse .—10.


Proizvodi i prodaje: Sve vrste hrastovog, bukovog, grabovog, jasenovog, brestovog,
Iipovog, orahovog, jalševog, topolovog, kruškovog, trcšnjevog rezanog drva kao
i trupce, bukove i hrastove pragove, skretničku gradu, hrastove dužice za bačve, gorivo
drvo i drveni ugalj. — Specijalitet : Odlična slavonska hrastovina uskih
godova za pokućstvo u trupcima i rezana, jasenovo drvo najbolje kvalitete, bijelo i
žilavo, naročito prikladno za proizvodnju aeroplana, kao i za gradnju automobila i
vagona. — Skladišta : gotovo u svim evropskim državama, tvornice u Jugoslaviji,
Rumunjskoj i Cehoslovačkoj.


Šumsk a industrija


Filipa Deutscha Sinovi


VrhovCeva ulica 1 ZAGREB Telefon broj 30-47


Parna pilana u Turopolju.


Export najfinije hrastovine. Na skladištu ima velike količine potpuno suve hrastove gradje svih dimenzjia.


Utemeljeno godine 1860. Utemeljeno godine 1860.


31
ŠUMARSKI LIST 1/1934 str. 34     <-- 34 -->        PDF

S T Vr O:


19505 Sas iz spase sa


lenom, crvenom, i»


vom bordurom air. au


Din


po metru


Din


60 cm


19506 Sag iz špage.


19504 Zidni sag. iz jutc


19503 Prestirać pred krevet smyrna. u pravim perzijnim
bordurama. sir.


19502 Zidni sag iz pamučvrlo
lijepim bojama na


skim uzorcima, vel. 80X180


19501 Zastor iz madrasa nog tkiva, veličina 70...


™ltc-; u obadvije strane lednak.vel. cm. Din 1-10.—


vrlo dobar u praniu. sa iz Jutte-smyrne. !":


50X100 cm D´11


utkivom u crvenoj, zele


Din 80,—


noj i plavoj boji. strina
45X240 cm, veličina dra


perije 50X160 cm.


" Din 76.—


19511 Pokrivač


19510 Pokrivač pamučni, u


u raznim lijepim


19509 Pokrivač pamučni u


boji drap, vrlo praktična


19508 Poplun iz glota. s boji drap, vrlo praktična vcl 130X1O0 cm


19S07 Poplun, s iedne 1 jedne strane šaren, s druboja.
veličina 120X180 cm boia. vel. 130X190.cm


s druge strane jednobojni Din ´8.—


ge jednobojan, sa dobrom


Din 48.—


glot izrađen stroiem sa


bijelom vatom, sa stroiem


dobrom vatom, u boji bor


izrađen, u boji plavo, žuto,


do sa žutim, bordo sa pla


ljubičasto i ^es veličina


vim ili bordo sa tres. vel. 2m


128X185 cm D´n-~


120X185 cm Din 120.—