DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1934 str. 30     <-- 30 -->        PDF

Autor se osvrće na taj opis kao i Gras e rov u knjigu »Die Bewirtschaftung des
erzgebirgischen Fichtenwaldes, I. Bd. Članku su dodane glavne smjernice i propisi gospodarenja
u saskim državnim šumama.) — M. Pfeiffer : Frostuntersuchungen an
Fichtentrieben. (Istraživanje šteta od studeni na smrekovim izbojcima) — H. Sa u ssenthaler
: Über den Zuwachs von Beständen an Kreisflächen und Massen und
dessen Ermittlung mit dem Zuwachsbohrer. (0 plošnom i drvno-gromadnom prirastu
sastojina i njegovu određivanju pomoću prirasnog svrdla.)


Forstwissenschaftliches Centralblatt, 1933, Hft. 9 — Dr. Bernbcck: Laubliolzheisterpflanzung
auf physiologisch flachgründigen Böden (0 sadnji odraslih lisnatih
biljaka na fiziološki plitkim tlima.) — R. Jahn : Ergebnisse einer forstlich-bodenkundlichen
Kartierung im Westthüringischen Buntsandsteingebiet. (Rezultati šum. —
tloznanstvenog kartiranja u zap. Th.) — Dr. F. Har t mann - Drei Grundformen in
der Rotholzanordnung beim Nadelholze. (Glavni oblici nepravilne crvene srži kod
četinjavog drveća.)


Hft. 10 — K. Gösswald : Die künstliche Verbreitung der roten Waldameise
Formica rufa L. unter besonderer Berücksichtigung ihrer Bionomie und Ökologie.
(Umjetno rasprostranjenjc crvenih mrava s naročitim obzirom na njihovu bionomiju i
ekologiju.) — W. Hohe nadi: Der Ersatz der Ertragstafeln. (0 nedostacima i nadopuni
prihodnih tabela.) — Dr. F. Fr eise : Naturverjüngung einiger Nutzholzarten
im subtropischen Mischurwalde Brasiliens. (0 prirodnom pomlađivanju nekih vrsta drveća
u su´btropskim mješovitim prašumama Brazilije.)


Hft. 11 — Dr. K. F r i e d e r i c h s: Die Kieferneule (Panolis flammea) in Mecklenburg.
I. (Borova sovica u M. 1. Uz opažanja o pojavi omorikova prelca.) — Dr.


N. Domes : Studie über die Verbreitung des Waldes und der forstlichen Standortsbonitäten
im Bundeslande Salzburg und deren klimatische und edaiphische Grundlagen.
(Studija o rasprostranjenju šume i šumsko-stoibinskih boniteta u pokrajini S., te
tamošnjim klimatskim i edafskim prilikama.)
Hft. 12 — D. Schreiner : Klebastbildung an Eichen. (O pojavi živica na
hrastovima. Na osnovu dugogodišnjih svojih promatranja zaključuje autor, da je
uzrok ovoj pojavi sadržan u zasjenjivanju krošnje i umanjenom pridolasku svijetla na
sve to jače stisnute krošnje u hrastovoj sastojim. Stisnuta i potisnuta hrastova stabla
imaju redovno vrlo slabu krošnju. Asimilatorno djelovanje krošnje popušta znatno
u takvim prilika, a životni proces stabla preuzimaju živici, koji izbijaju po stablu.
Postanak živica uvjetovan je poremetnjama, koje nastaju između tianspiracionog i
apsorpcionog aparata.) — L. Fabricius : Zur Wasserreiserfrage. (K pitanju pojave
živica. Primjedbe na prednji članak.) — Dr. N. Domes : Studie über die Verbreitung
des Waldes. — (Nastavak.)


Hft. 13 — Dr. K. Mantel : Waldwirtschaft und Forstrecht im nationalsozialistischen
Staate. (O smjernicama šumskog gospodarenja u nacionalno-socijalističkoi
državi. U ovom članku razrađeno je gledište njem. nacionalno-socialističke stranke u
pogledu vođenja šum. gospodarenja u budućnosti. Opisani su u prvom redu pogledi
obzirom na posjedovne prilike. Pomenuta stranka poštuje pored ostalih posjedovnih
oblika i privatni šumski posjed. Od privatnih šumskih posjednika traži se. međutim,
da gospodarenje u svojim šumama usklade se opće gospodarskim narodnim potrebama.)
— Dr. N. Domes : Studie über die Verbreitung des Waldes (Svršetak). —


Dr. K. Friederichs : Die Kieferneule (Panolis flammea) in Mecklenburg. (Nastavak.)


Hft. 14 — Dr. K. Haenel : Nonne und Vogelwelt. (Omorikov prelac i ptice.
Odgovor na Ortleppov članak u Hft. 1, 1933. ovog časopisa.) — Dr. K. Mantel :
Waldwirtschaft und Fortstrecht im nationalsoz. Staate. (Nastavak.) — Dr. K. F r i ederichs
: Die Kieferneule im Mecklenburg. (Nastavak)


Hft. 15 — Dr. K. Mantel : Waldwirtschaft und Forstrecht (Nastavak.)


— R. Geiger : Können herumliegende Bierflaschen einen Waldbrand verursachen?
28