DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1934 str. 3     <-- 3 -->        PDF

.............


.... 58. ...... 1934,


NA PRAGU NOVE GODINE


Naš Š. L. ulazi evo u 58. godinu svoga života. Svoju zadaću izvršivao
je on tokom toga života sad s većim sad s manjim uspjehom. Mi danas
možemo, više ili manje objektivno, da prosudimo njegov uspjeh tek iz jirvog
stadija njegova razvoja, t. j . do kraja minulog rata ili bolje do dana stapanja
svih četiriju bivših šumarskih društava u današnje naše udruženje.


Za prosudenje njegova uspjeha poslije toga datuma ne dostaju nam uslovi


objektivnosti. Taj sud u pogledu današnjeg vremena pripada poznijim genera


cijama. One će tek moći ispravno da prosude, da li je i koliko je poratni Š.


L. nadmoćniji nad Š. L. iz predratnih godina. Pri tom će se naravski morati u
obzir da uzme i opseg današnjeg našeg udruženja jirema opsegu bivšeg
Hrvatsko-slavonsko g šumarskog društva, kao i prilike, u kojima su se razvijala
oba ta društva i u kojima su živjeli njihovi članovi.
Naše današnje udruženje mnogo je naravski veće i jače od bivšeg Hrv.


slav. šum. društva, a i raznolikost prilika, pod kojima žive i rade njegovi


članovi, daleko je veća. Ali su na žalost prilike, u kojima se danas uopće


nalazi ljudsko društvo, kud i kamo nepovoljnije od predratnih, a to nesumnjivo


čini jaku, čak i vrlo jaku zapreku razvoju društvenih časopisa.


Unatoč toga drži se naš Š. L. (mislimo da smijemo to primijetiti) prilično


čvrsto u svome stremljenju oko unapređenja našega šumarstva. On daje što


u današnjim prilikama može da da. Njegovi vrijedni saradnici — sve i u ovoj


teškoj depresiji, koja naročito tišti šumarstvo i njegove predstavnike — nalaze


još uvijek i moralne i duševne snage, da posluže općenitosti ne samo u okviru


neposrednih svojih dužnosti, već i u opsegu znatno širem.


Čast stoga svim našim suradnicima i dosadanjim i sadanjim i budućim


— i onima koji zahvaćaju u trnovita i tugaljiva pitanja današnje šumarske
politike kao i onima, koji odmjereno izvješćuju o mirnom proučavanju pitanja
na oko indiferentnih; i onima koji se ograničuju na jednostavno opisivanje
fakata kao i onima, koji izvješćuju o tuđim radovima itd. itd. Svi njihovi
sastavci, svaki na svoj način, korisni su općenitosti i promiču ciljeve našega
udruženja.
Na pragu nove godine mi im želimo mnogo sreće i uspjeha u njihovom
pregalaštvu.
Isto ovo želimo i svim članovima našega udruženja, jer svi oni više ili
manje sarađuju na promicanju ideala šumarstva, kome je in ultima linea cilj


— ekonomsko, a po tom i kulturno pridignuće i ojačanje našega naroda.
Uredništvo.


1