DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1934 str. 29     <-- 29 -->        PDF

humusu. (O klasifikaciji i nomenklaturi humusa.) — Dr. G. Vincent: Vi eh riče
a lesy ve Vysockych Tatrâch. (Svršetak.) — Dr. J. Sigmond : Klimatske a ekologické
setfenî v lesni svëtlinë. (O klimatskim i ekološkim opažanjima na šumskim čistinama.)
— J. Frič : Vyvoj lesniho vlasnictvi do vâlky 30-leté. (Nastavak.)


Tharandter Forstliches Jahrbuch, 1933, Hft. 4 — Dr. F. Hudeczek: Die
Korrelationsrechnung als forstliche Arbeitsmethode. (0 primjeni računa korelacije u
šumarstvu. Svršetak.) — R. Hugershoff : Graphische Ermittlung linearer Korrelationen.
(O grafičkom određivanju linearnih korelacija.) — Dr. E. Münch : Schrägverschulung.
(0 kosoj presadnji.) — Dr. Ziegler : Blendersaumschlag und Schirmkeilschlag
in ihrer Heimat. (O Wagnerovom i Eberhardovom načinu gospodarenja u
kraju gdje se provadaju.)


Hft. 5 — R. P u t s c h e r: Das Fichtensamenjahr 1924/215 im Erzgebirge und seine
Ergebnisse. (O urodu smrekovog sjemena 1924/25 g. u E. i rezultatima pokusa prir.
pomlađivanja smreke.) — Dr. E. Gehrhardt : Ein Vergleich des Kopczky-Gehrhardtschen
Verfahrens der Bestandesmassenermittlung mit denjenigen von Neubauer und
Tischetidorf in Bezug auf Einfachheit und Genauigkeit. (Uporedenje Kopezky-Gehrhardtovog
načina izračunavanja sastojinske drvne mase sa Neubauerovim i Tischendorfovim
načinom obzirom na jednostavnost i točnost.) — Übersicht über die im Jahre
1932. erzielten Versteigerungserlöse von Stämmen und Abschnitten, getrennt nach
Stärkeklasscn und Holzarten. (Pregledni prikaz o količinama i cijenama utrženog
smrekovog, borovog i bukovog drva u g. 1932. u upoređenju s g. 1928—1931.)


Hft. 6 — Bernhard : Zum Gedenken an Arno Gross, Professor an der forstlichen
Hochschule Tharandt. (Uspomeni prof. Dr. A. Grossa.) — Herrmann : Die
Sudetenlärche, ihr natürliches Vorkommen, ihre Ansprüche an Klima und Boden, ihr
Wachstum und forstliches Verhalten. (O sudetskom arišu, njegovom prirodnom rasprostranjenju,
zahtjevima na klimu i tlo, rastu i drugim svojstvima.)


Hft. 7 — Dr. E. Münch : Das Lärchenrätsel als Rassenf rage. (O arišu u Njemačkoj
kao posebnoj rasi. Autor opisuje veoma povoljno uspijevanje ariša na različitim
tlima u kraju koji se nalazi na granici između Sjeverne i Srednje Njemačke.
Tamošnje se ariševe sastojine odlikuju vrlo povoljnim šumsko-uzgojnim svojstvima.
One nisu napadnute rakom, vrlo brzo rastu, lijepog su oblika i proizvode mnogo
tehničkog drva, koje se odlikuje osobito velikom srži. Sva pomenuta svojstva zadržale
su ariševe sastojine u ovom kraju kroz dva stoljeća. Uspijevaju dobro u čistim, a i u
mješovitim sastojinama s domaćim četinjačama i listačama. Podrijetlo ovih sastojina
je Gornja Šlezija. One potječu od šlezijske ili sudetske rase ariša. Autor se osvrće
napose na uspijevanje ariša u Šleziji, gdje on isto tako dobro uspijeva na raznim
tlima, i to u visinama od 1220—700 m. Pridolazi na svim ekspozicijama, u čistim
sastojinama i smjesi. Osim toga lako se prirodno pomlađuje. Optimalno mu je uspijevanje
u Šleziji između 200—500 m.) — Dr. E. Münch: Eine neue Laubholzkrarikheit?
(Nova bolest lisnatog drveća? U Altmarku i Erz-gorju opazio je autor početkom i
sredinom juna 1933 g. neprolistala ili tek djelomično prolistala hrastova, jasenova i johova
stabla. Pupovi toga drveća bili su u više slučajeva posve uništeni. Uzrok ovoj
pojavi izgleda da će biti jedna nova, dosad nepoznata bolest.)1


Hft. 8/9 — Francke : Beiträge zur Fortentwicklung des sächsischen Forsteinrichtungsverfahrens.
(O razvitku šumsko-uredjajnih načina saskih šuma.)´— Dr. F.
Loetsch : Zur Grundlegung der Forstwissenschaft bei allgemeingültiger und einzelgültiger
Forschung. (O temeljnim zasadama šumarske znanosti kod istraživanja općenitog
i posebnog karaktera.)


Hft. 10 — R. Putscher : Kritische Bemerkungen zu dem »Zöblitzer WiVtschaftsverfahren
«. (Kritička opažanja o načinu gospodarenja u žobliškim šumama.
Gräse r je kao upravitelj zobliških šuma vodio ondje od 1918. g. poseban šumskogospodarski
način. Taj način opisao je on u prošlogodišnjem br. 12. ovog časopisa.


27