DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1934 str. 26     <-- 26 -->        PDF

Uplata članova pomagača: Hrgović Nikola, Zemun Din 60.— za god. 1933. i upis:
Ftmkl Alojzije, Grize Din 50.— za god. 1932; Jovanović Nikola, Beograd Din 50.— za
god. 1933; Momirović Borivoj, Brno Din 50.— za god. 1933; Ržehak Viktor, Zemun Din
60.— i upis; Šarić Božidar, Cačak Din 50.— za god. 1933; Šafar .losip, Delnice Din
100.— za god. 1933. i 1934; Uvalić Srdan, Nova Gradiška Din 150.— za god. 1931., 1932.
i 1933; Plavšić Milenko, Zagreb Din 50.— za god 1933; Prf.sećki Franjo. Zagreb Din
100.— za god. 1932. i 1933; Potočić Zvonimir, Zagreb Din 60.— za god. 1933; Brklačić
Nikola, Zagreb Din 20.— aconto god. 1933.


Uplata na pretplati za Šumarski list: Sresko načelstvo, Zagreb Din 100.— za
god. 1933; Direkcija državnih rudarskih preduzeća, Sarajevo Din 100.— za god. 1933.
Ing. Bulut Dane, šum. savjetnik Zavidović; Ing. Brixy Stjepan, šum. savjetnik Varaždin;
Ing. Ilić Nikola, šum. savjetnik Vojni Križ; Ing. Asaj Franjo, šum. savjetnik Vinkovci;
Ing. Čižek Franjo, šum. savjetnik Valpovo; Ing. Štiglic Franjo, šum. savjetnik Kočevje;
Ing. Maruzzi Ivan, viši šum. savjetnik Sarajevo; Ing. Ružić Ante, viši šum.
savjetnik Karlovac; svaki sa Din 10O.— pristupnine.


Uprava.


KNJIŽEVNOST


Centralblatt für das gesamte Forstewesen, 1932 Hft. 12 Dr. W. Neuba u e r:
Zur Frage der kombinierten Verwendung von Massentafeln und Probestämmen bei
Bestandesaufnahmen. (K pitanju kombinovane upotrebe konkretnih i apstraktnih primjernih
stabala pri kubisanju sastojiue. Članak je napisan povodom radnja Prof. Dr.


A. L e v a k o v i ć a, štampanih u Glasniku za šumske pokuse br. 3 na str. 281—325).
1933, Hft. 1 — Ing. Ziegler : Das natürliche Vonkommen der Lärche bei Mellan
im Bregenzer Wald. (O prirodnom pridolasku ariša kod M. u šumi B.) — F. S t e 1lwaa
g — Ca ri on: Korbweidenkultur in Österreich. (O podizanju kultura košaračkih
vrba u Austriji.) — Dr. A. Lohwasser : Die finanzielle Umtriebszeit konkreter
Bestände und der objektive Bodencrtragswert der Bodenreinertragslehre. (Financijalna
ophodnja konkretnih sastojina i objektivna prihodna vrijednost zemljišta u nauci o
najvećoj zemljišnoj renti).


Hft. 2 — Dr. H. Hufnagel : Untersuchungen über die Wertverminderung von
Fichtenstammholz durch die Lagerung. (Istraživanja o umanjivanju vrijednosti smrekovine
uslijed loše manipulacije i dugog zadržavanja na stovarištima).


Hft. 3 — Dr. G. Schreckenthal: Beiträge zur Frage des Waldrückganges
in Tirol. (O uzmicanju šume u Tirolu. Autor opisuje uzroke nestajanja šume odnosno
njezinog jakog prorjeđivanja na granici drveća odnosno šume u Tirolu. Istraživanja se
odnose na područja unutar Pitztala, Stubailala i Weerberga. Nestajanje šuma u ovim
područjima ima se pripisati uglavnom utjecaju čovjeka, koji joj ondje stoljećima ..naša
štetu sječom i pašarenjem).


Hft. 4 — Dr. G. Schreck enthal: Beiträge zur Frage des Waldrückganges
in Tirol. (Svršetak.) — Ing. H. Schwarz : Wuchsgebiete der Küstendouglasie in
Europa. (O područjima uspijevanja zelene duglazije u Evropi. Prema klimatskim pri


24