DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1934 str. 24     <-- 24 -->        PDF

Naknada putnih troškova članovima ispitne komisije


Cl. 31


član ispitne komisije, ako stanuje van mesta gde se polaže ispit, dobija iz državne
kase pripadajuće putne troškove prema propisima o naknadi putnih troškova
za službena putovanja.


Isto tako članovi ispitne komisije imaju pravo na putne i podvozne troškove pri
održavanju terenskog ispita.


Važenje pravilnika


Cl. 32


Kad ovaj Pravilnik stupi na snagu, prestaju važiti svi drugi propisi, koji su
dosada važili za polaganje državnog stručnog ispita činovničkih pripravnika šumarske
struke sa fakultetskom spremom.


Cl. 33
Ovaj Pravilnik stupa na snagu kad se obnaroduje u »Službenim novinama«.


Broj 10.803/33
02 jula 1933 god.
Beograd


Ministar šuma i rudnika,.


P. Matica, s. r.
DRŽAVNI STRUČNI ISPIT
ŠUMARSKIH PRIPRAVNIKA SA FAKULTETSKOM SPREMOM.


Ispitna komisija obrazovana rešenjem gospodina Ministra šuma i rudnika br.
22547 od 4—X—1933 god. obavila je ispitivanje šumarskih činovničkih pripravnika sa
fakultetskom spremom od 13—16 novembra zaključno. Rezultat ispita je sledeći:


Za ispit se prijavilo 9 kandidata, za njih 6 izdata je dozvola, dok su trojica
odbijeni.
13 i 14 novembra obavljeni su pismeni ispiti i izvuče"ha ova pitanja:


I. grupa: Opisati rasprostranjenost pojedinih glavnih vrsta drveta u našoj
zemlji u horizontalnom i vertikalnom pravcu. Te dovesti u vezu sa klimatskim i
ostalim faktorima zemlje i sa zahtevima vrsta na stojbinu.
Koji su egzoti uvedeni u našoj zemlji i sa kakvim uspehom?
Razlozi i opravdanost uvođenja egzota.


IV. grupa: »Dati kritičku analizu odredaba o zaštitnim šumama (§§ 15—27 Zakona
o šumama)«.
II. grupa: »Zbog javnog interesa potrebno je poseći i trajno otuđiti od šumske
privrede jedan pojas šume u širini od 40 m i dužini od 1.5 km.
Ta je površina obrasla 30 godina čistom hrastovom sastojinom obrasta 0.8.
Stanište odgovara III bon. razredu tabela za hrast (šumarsko- lov. kalendar za


god. 1933 str. 129).
Ranijim je istraživanjima ustanovljeno, da finansiska ophodnja iznosi 120 god.
Kao prizvani veštak izračunajte kakva i kolika bi se ošteta imala dati šumo


posedniku.
Iskrčena se površina u buduće može iskorišćavati samo kao pašnjak.
Za ovaj obračun potrebne podatke uzmite da odgovaraju prilikama kraja gde


služite«.


III. grupa: »Za jednu zgradu izračunati predmer i predračun (troškovnik). Skica,
se prilaže«.
22