DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1934 str. 21     <-- 21 -->        PDF

ovog vremena završi pismene radove, mora po predaji ovih odmah napustiti ispitnu
prostoriju.
Ako je kandidat pismenu radnju radio i u konceptu, dužan je i ovaj sa ostalim
zabeleškama vršenim na ispitu predati ispitnoj komisiji.
Prctsednik predaje zadatke nadležnim članovima na oceuu i referat komisiji.


Član 20
Za sve vreme pismenog ispita prisustvuje ovome i vodi nadzor po jedan član
ispitivač naizmenično, a njih određuje prctsednik.


Kandidatima je dozvoljeno da se na pismenim ispitima mogu poslužiti šumarskim
kalendarom i službenim zbornikom pravila i propisa kao pomoćnim sretstvom.
Druga pomoćna sretstva nisu dopuštena.


Kandidati su dužni da primljena pitanja samostalno razrađuju bez ičije pomoći;
svaka nedozvoljena radnja od strane kandidata povlači isključenje od daljeg
polaganja ispita za taj rok o čemu donosi odluku ispitna komisija u punoj sednici.


3) Usmeni ispit


Član 21
Usmeni ispit se sastoji iz četiri grupe predmeta i to;


1 grupa:
Podizanje i gajenje šuma u vezi sa meteorologijom, klimatologijom i naukom


o
poznavanju tla;
Pošumljavanje goleti i živih peskova;
Upotreba i iskorišćavanje šuma;
Zaštita šuma;
Šumska industrija i trgovina;
Ribarstvo i lovarstvo;
2 grupa:
Uređenje i računanje vrednosti šuma;
Geodezija i izrada planova;


3 grupa:


Šumsko građevinarstvo, u koliko ne spada u višu inžinjersko-arhitektonsku
struku, kao: trasiranje i gradnja šumskih puteva, točila, koturača, šumskih železnica;
izrada mostova i propusta; gradnja strugara i svih zgrada potrebnih šumskom
gazdinstvu.


Uređenje bujica i iskorišćavanje vodenih snaga.


4 grupa:
Organizacija šumarske struke u državi;
Poznavanje Zakona o šumama i svih ostalih zakona, uredaba, pravilnika,


npustava izdanih od strane odeljenja za šumarstvo Ministarstva šuma i rudnika;
Ustav Kraljevine Jugoslavije;
Najvažnije odredbe sledećih zakona:
Zakona o ustrojstvu vrhovne državne uprave;
Zakona o nazivu i podeli Kraljevine na upravna područja;
Zakona o banskoj upravi;
Zakona o unutrašnjoj upravi;
Zakona o Državnom savetu i upravnim sudovima;
Zakona o glavnoj kontroli;
Zakona o opštetn upravnom postupku;
Zakona o činovnicima;


19