DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1934 str. 19     <-- 19 -->        PDF

o provedenoj privatnoj šumarskoj službi, potvrđenu i overenu i od strane državnog
šumarskog stručnjaka nadležne šumarske vlasti.


c) Kratak opis svoga života i rada;


d) Uvereuje o vladanju izdato od nadležne opštinske vlasti;


e) Uverenje o podanstvu;


f) Opis dosadašnje šumarske prakse u službi, odnosno stručan njegov rad.


opaske
i projekti.
Činovnički pripravnici u državnoj službi podnose samo dokumenta pod b)
c) i f).


Mesto ispita i sastav ispitne komisije


Član 8
Ispit se polaže u Beogradu i na terenu pred ispitnom komisijom, koju određuje
Ministar šuma i rudnika najdalje do 10 januara svake godine.
Komisija se sastoji iz pretsednika, i četiri člana ispitivača. Pretsednika, članove
i delovodu komisije određuje Ministar šuma i rudnika.


Članovi ispitivači moraju po pravilu biti aktivni državni šumarski činovnici
sa fakultetskom ili visokoškolskom spremom. U slučaju potrebe mogu se uzeti i
priznati šumarski stručnjaci van državne službe sa istom spremom no i u tom slučaju
pretsednik i najmanje dva člana ispitivača moraju biti aktivni državni šumarski
činovnici.


Prilikom sastava komisije određuju se jeduovremeno pretsedniku i članovima
ispitivačima i zamenici.


Član 9


Određeni članovi komisije u roku od 15 dana po prijemu imenovanja znanju
izjaviče pismeno Ministru šuma i rudnika, da li se primaju izbora ili ne, u kome će
slučaju navesti razloge sa kojih se ne mogu primiti.


Član 10


Ako je koji od članova komisije sprečen da na ispit dođe izvestiće o tome
blagovremeno pretsednika komisije, koji će pozvati zamenika, a ako bi i ovaj bio
sprečen, zamoliće pretsednik Ministra, da imenuje drugoga zamenika u kome slučaju
može predložiti kandidata.


Član 11
Određena komisija bira između svojih članova ispitivače za pojedine grup»
predmeta iz kojih će se ispit prema ovome Pravilniku polagati.


Član 12
Sastav ispitne komisije i imena ispitivača za pojedine grupe predmeta objaviće
se preko »Službenih novina« i »Šumarskog lista«.


Odluke o prijemu kandidata i izboru ispitivača za pojedine grupe predmeta


Član 13


Ispitna komisija se sastaje najdalje do 15 februara odnosno do 15 avgusta na


pismeni poziv pretsednika komisije, pregleda primljene prijave i priloge u njima


i većinom glasova donosi odluku o svakom kandidatu napose, da li se pušta na


polaganje ispita ili ne. Odluka komisije o ovom izvršna je.


0 odluci komisije izvestiće delovoda svakoga kandidata napose preko nje


gove
pretpostavljene vlasti najdalje do konca februara, odnosno do konca avgusta


odnosne godine.


0 svemu radu na ovoj sednici vodi delovoda zapisnik, koji potpisuju svi čla


novi i delovoda.


17