DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1934 str. 18     <-- 18 -->        PDF

Pravo na polaganje ispita


Član 2


Za polaganje ovog državnog stručnog ispita važe propisi glave III §§ 12—17


i glave VI §§ 55 i 61 Zakona o činovnicima.


Ovaj ispit polaže se po navršetku dvogodišnje, a najdalje po navršetku petogodišnje
pripravne službe kod državnih ili samoupravnih tcla ili kod koga ovlašćenog
inžinjera ili ustanove ili preduzeća kome je na čelu u tehničkom smislu
ovlašćeni inžinjer.


Kandidat koji se želi koristiti odredbom § 14 stav 5 Zakona o činovnicima
(stručni ispit u istoj struci može se dvaputa ponoviti), dužan je prijaviti se za prvo
polaganje ispita najdalje po navršetku treće godine pripravne službe.


Činovnički pripravnik u državnoj službi, koji ne položi ovaj ispit u vremenu
određenom u § 14 stav 6 Zakona o činovnicima otpustiće se iz državne službe.


Pripravna služba


Član 3


Da bi se državnom činovničkom pripravniku u smislu § 13 Zakona o činovnicima
omogućilo uvođenje u sve vrste poslova, Odeljenje za šumarstvo Ministarstva
šuma i rudnika nastojaće, da se pripravnik za vreme pripravne službe upućuje
na rad u razne grane šumarske struke.


Član 4


Obrazovanju pripravnika starešina treba da posveti naročitu pažnju. Zato
mora uvoditi pripravnika u praktičnu službu smotreno, pratiti trajnim nadziranjem
njegov rad upućujući ga u sve važne pojave šumarske privrede i politike i privikavati
ga, da bistrim opažanjem takvih pojava upozna njihove uzroke i posledice.


Radi sistematskog vaspitanja u struci starešine će odrediti svakom pripravniku,
u koliko se lično nebi mogao posvetiti tome poslu, naročitog činovnika, jednog od najboljih
praktičara iz nadleštva, koji se mora svom brižljivošću starati o vaspitanju i vežbanju
pripravnika.


Član 5


Ode to prilike dopuštaju, daće se mogućnost pripravnicima, osobito ako
ih ima više, da svoje stručno usavršavanje i postizanje temeljnog praktičnog znanja
dopune pomoću naročitih tečajeva u kojima trebaju saradivati najbolji šumarski
praktičari kao i drugi sposobni stručnjaci (univerzitetski profesori, stručni učitelji
itd.). Ministar šuma i rudnika odrediće naročite nagrade za nastavnike tih tečajeva.


Vreme polaganja ispita


Član 6


Ispiti se održavaju dvaput godišnje i to u mesecu maju i mesecu novembru.


Dan početka ispita određuje ispitna komisija.


Prijave za polaganje ispita moraju se dostaviti komisiji najdalje do kraja
meseca januara za majski i do kraja meseca juna za novembarski rok.


Prijave za polaganje ispita


Član 7


Uz prijavu za polaganje ispita mora se priložiti:


a) Diploma o potpuno završenoj stručnoj šumarskoj spremi u originalu ili
vlašću potvrđenom prepisu;


b) Potvrda pretpostavljene šumarske vlasti o provedenoj pripravnoj službi
sa navodom vrste radova, koje je pripravnik obavljao, službeni list i starešinski
izveštaj. Kandidati, koji su bili u nedržavnoj šumarskoj službi podneće ovu potvrdu


16