DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1934 str. 17     <-- 17 -->        PDF

........... .. ....... ........ ...... ........ y ...... ......... To je .......
. ........., .. . ...... ...... .. .. ... .......... To .. ... .... ........
.... ..........., .... .. .. .... .. ......... ........ ......... ........
....... .......


..... ....... ....... .... ce .... ....... ...... ...... ........... .......
..... .... . .... ... .......... .... ...... ........., ... ........ ....... y
...... ....... .. ...... ... ......... ...... .... .... . .. ....... ... .....
......... . ....... y .....


AKO je .... ..... y .... ........ .... no ...., ... .. ...... ...... .
..... ........ ....... ....... . ........ ..... .. fce .... y ..... .. .. .............


..... ....... .... ... .......... ...... . ......., ... .. .... .....
.... .... ......., ... ce .... ..... .. .... ......... ........... ......
....... ... ...........


....... .... no .... ..... .. .... ........ ..... ...., na . ... je y
...... .... ........., ... ... ......... ......... .. ..... .... ..... ........


.... .. ... ....... .. .... ! .. .. je .... y ......!?


..... je .... ..... ......., ... .... ...... ........, ........., .......
. .... ... ....... . ....... .......... ... . ....... .......... .. .. .....
.... ..... y ...... ......... ........ ....... .... . .. ... .. .... .....
........ .. .... .. ........ ....... .... ...... ....... .. .. .... .......
.......... ......... .... .... .......


........ ce .. .. ..... . ........ ce .. ........ ...... .. ...... ...
.......... ........, .. .... ... .. ...... ...... ......


.... ....... .....


ADMINISTRACIJA


PRAVILNIK . POLAGANJU DRŽAVNOG ISPITA ČINOVNIČKIH PRIPRAVNIKA
ŠUMARSKE STRUKE SA FAKULTETSKOM SPREMOM.


Oosp. Ministar šuma i rudnika izdao je prošlog ljeta slijedeće riješenje:
Na osnovu § 14 stav 3 i § 260 Zakona o činovnicima propisujem Pravilnik


o polaganju državnog stručnog ispita činovničkih pripravnika šumarske struke sa
fakultetskom spremom.
Cilj polaganja ispita


Član 1


Ovaj se ispit polaže radi sticanja prava šumarskih činovničkih pripravnika za
postavljanje na činovnička mjesta u državnoj i samoupravnoj službi i za samostalno
upravljanje šumskim gospodarstvom u smislu § 132 Zakona o šumama.


Ovim ispitom ima da se oceni sposobnost kandidata za vršenje dotičnih poziva
u državnoj, samoupravnoj i privatnoj službi.


1,5