DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1934 str. 15     <-- 15 -->        PDF

Što se tiče druge nove nauke, da se samo ekvivalentne veličine
mogu staviti u razmjer odn. da se sve u razmjer stavljene veličine moraju
prethodno na isto vrijeme preračunati t. j . prolongirati ili diskontirati,
imam da primjetim ovo: Ako se pojedine veličine, t. j. glavnice koje
dospijevaju u preduzeće početkom (Bartha) ili sredinom godine (Uputstva
Ministarstva Š. i R. iz 1929.), prolongiraju ili diskontiraju na desnoj i
lijevoj strani jednadžbe, tada je i ova teorija matematski ispravna i vodi
do istog rezultata, kao da se glavnice ne bi ekvivalizirale. No gosp. Ing.
Sarnavka ekvivalizira u svojim dokaznim postupcima obično samo desnu
stranu jednadžbe i stvara zaključke na rezultatima dobivenim na taj
način. Na primjer na strani 582 i 584 njegovog članka navedene su
jednadžbe


W0:p2 = (P+T)^:Z


u kojima su troškovi preračunati samo na desnoj strani jednadžbe, dok
na lijevoj strani veličina 100 nije prolongirana do konca godine, kada
dospijeva pi. Gosp. Ing. Sarnavka u oba slučaja izvodi formulu


Z=~ v


1+Joo_


Da je on po novoj teoriji matematski ispravno računao, te prolongirao
i lijevu stranu gornjih jednadžbi, došao bi na ispravne formule,
sadržane u Uputstvu Ministarstva Š. i R. i ne bi se trudio, da utvrdi, da


V


se formula Z = ..^.- može upotrijebiti i kod kratkoročnih i kod


A


dugoročnih poslova. Uzgred napominjem, da se ovom formulom ne bi
smio poslužiti nijedan kalkulator, jer ona odgovara samo kratkoročnim
poslovima uz pretpostavku, da se sve investicije i šumska taksa polože
koncem godine, što se međutim kod šumskih poslova, a i kod drugih
preduzeća, nikad ne događa.


Da je ova nova teorija — kako je upotrijebljena — suvišna i nepotrebna,
a tako isto svi dosad u tome smislu publicirani članci, jer vode
do sasvim neispravnih zaključaka, pokazaću i na slijedećem, jednostavnom
kamatnom računu. Ako pitamo, kolike godišnje kamate nosi nam
svota od 500 Din. uz kamatnjak od 8%, izračunaćemo kamate (kako smo
to već kao studenti učili) iz jednažbe


100: 8 = 500: ..
Iz toga izlazi:


500X8


13