DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1934 str. 14     <-- 14 -->        PDF

Kako se može B izraziti po poznatom E ? Poznato je, da prodajna cijena
sadrži u sebi uloženu glavnicu (T + K — B}, poduzetničku dobit,
neki ustanovljeni postotak uložene glavnice i kamate
uložene glavnice. (I time je eklatantno izraženo stanovište autora. Opaska
od mene.)


Prema tome


L= . + .. o-o,, = ß(i -f o-cg == .. i %,


iz toga B = E~T7Q—. Ako vrijednost B unesemo u jednadžbu II.), biće


III T=E — E^f~-K.


* "p
Pošto je ali
E E 0-0/, g(l-Q, —(H)#) = E
16, 1% ´ \-%
to ova vrijednost, uvrštena u jednadžbu III.), biće cijena na panju


Iz navedenog jasno se razabire, da se Bartha kod izvođenja svoje formule
konzekventno držao teksta svoga članka, ali također i nauke o rentabilitetu
šumskog gospodarstva. Prema ovoj nauci poduzetnička dobit (Z)
je postojeća razlika između brutoprihoda (B) i kamata (/h) proizvodnih
troškova (P + T). Međutim brutoprihod jednog preduzcća je iznos, koji
rezultira, ako od ukupnog dohotka (V) odbijemo proizvodne troškove
(P + T). Prema tome, uz predpostavku´ da je .^ poduzetnička dobit u
postocima i p^ + /?_ = p, izlazi


Z=B — (P-f 7)0-0/7,
B = V- (P+ T) = (P-f 7") 0-0/7 = (P + 7) 00 (/7, +/72)
Z = (P + .) o-o ta + A) - (P + .) 0-0.
Z={P+ T) 0-0/7,


Dakle poduzetnička dobit je izvjestan postotak samo od troškova bez
kamata.


Jednako jasno uočljiva je ispravnost ovakve definicije, ako poduzetnik
radi sa pozajmljenim novcem. U tom slučaju poduzetnik koncem
godine plaća kamate zajmodavcu, a višak prihoda ostaje njemu kao
poduzetnička dobit. Poduzetnik plaća porez samo od poduzetničkog dobitka,
a ne i od kamata, jer se ovakve kamate — kao pasivne kamate —
po zakonu ne oporezuju poduzetniku. Ako je sastavljač poreskog1 odn.
financijskog zakona našao, da se od ovakvih kamata ne smije ubrati
porez od poduzetnika, može li se tada vjerovati nauci onih ekonomista,
koji zastupaju stanovište — kako to gosp. Ing. Sarnavka tvrdi — da se
poduzetnička dobit računa od kapitala sa kamatima, u ovom slučaju sa
pasivnim kamatima? Ja mislim, da je ovakvo stanovište sasvim neispravno.


12