DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1934 str. 13     <-- 13 -->        PDF

Ing. JOSIP WASZNER (SARAJEVO) :


KALKULACIJA ŠUMSKE TAKSE
I PODUZETNIČKA DOBIT


(LA TAXE FORESTIERE ET LE PROFIT DE L´ENTREPRISE)


U broju 10. »Šumarskog Lista« od prošle god. napisao je g. Ing.
Sarnavka članak o kalkulaciji šumske takse i poduzetničke dobiti, u kojem
razlaže pojedine dosadašnje metode kalkulacija, te između ostalog intenzivno
razrađuje i Barthin članak »Nekoliko riječi o ispravnom izračunavanju
cijene na panju«, a na osnovu prijevoda za Šumarski List br. 10
i 11 iz god. 1914. Iz toga prijevoda citira gosp. Ing. Sarnavka ovo: »Prije
nego što dođe roba na tržište, mora se ona izraditi i onamo dopremiti,
a prodavalac robe ima pravo tražiti, da mu se iz utrška naknade i ti
troškovi. Osim toga ima on pravo tražiti, da mu se naknade i kamati,
koji međutim narastu na uloženoj glavnici i poduzetničko j dobit
i (podvučeno od mene). Prema tome nije cijena na panju ništa drugo
nego razlik a (podvučeno od pisca) između prodajne cijene (utrška)
i ukupnog zbroja svih troškova izrade, dopreme i t. d. uračunav u troškove
i kamate od uložene glavnice i poduzetničke dobiti (podvučeno
od mene).«


Ovaj prijevod ne odgovara originalnom članku Barthe, jer Bartha
u svome članku jasno i kategorički ističe, da se poduzetnička dobit računa
samo od troškova, a ne od troškova sa kamatima. Originalni članak,
ispravno preveden, glasi ovako: »Kako je poznato, cijena na panju je
iznos, što ga prodavalac mora dobiti za drvnu masu u šumi na panju, a
da ne bude prikraćen prema tržnoj cijeni. Kod izračunavanja cijene na
panju polazimo od tržne cijene, faktora koji je poznat i koji se tačno dade
ustanoviti. Prodajna odn. tržna cijena — kako je poznato — nije ništa
drugo nego cijena, koju dobije prodavalac od kupca za polufrabrikat na
tržištu. Poznato je i to, da drvo, prije nego dođe na pijacu zbog prerađivanja
u poluprodukat i zbog otpremanja na tržište, povlači sobom veće
ili manje troškove. Stoga se vrijednost cijene na panju određuje međusobnim
razmjero m prodajne ili tržne cijene i troškova potrebnih za
proizvodnju i otpremu robe na tržište, kao i kamata uložene glavnice i
poduzetničk e dobiti. (Podvučeni genitiv odnosi se na riječ »razmjerom
«, a ne na riječ »kamata«. Moja opaska). Prema tome može se
cijena na panju, ako je označimo sa T, a prodajnu cijenu sa E, ukupne
troškove sa /(, postotak kamata uložene glavnice i postotak poduzetničke
dobiti sa p, matematski ovako izraziti:


I T=E-[(T+K) 0% + .]


U ovoj jednadžbi oznaka T + K. nije ništa drugo nego uložena glavnica,
kraće zabilježeno sa B, tako da pod I) iskazanu jednadžbu možemo ovako
pisati


II T=E— (ß.OOp-f K)


11