DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1933 str. 61     <-- 61 -->        PDF

Poslije skupštine članovi su razgledali Banja Luku i prisustvovali svečanoj
predstavi u pozorištu. Na dne 5 do 7 septembra učestvovali´ su brojni ´´članovi na
ekskurziji Banja Luka—Jajce—Srnetica—Drvar—Prijedor.


Zaključeno i potpisano.


.


Tajnik: Prets jednik:
Nikola Neidhardt v. r. Ing. Milan Lenarčić v. r.
Ovjerovljuju:
Ing. Jovo Metlaš v. r. Ing. Ilija Slijepčević v. r.


POTREBA TOČNIH ADRESA.


Šumarski List niže označenih adresata vraća nam se radi nedovoljne adrese
ili uz oznaku, da je adresat odselio, ili da je nepoznat. — Umoljavaju se gg. članovi´,
kojima je točno poznat boravak te gospode, da nam jave točnu adresu i to za slijedeću
gospodu: Ing. Brizgalin Đorđe. šum. inžinjer Beograd Min. šuma i rudnika; Blaha
Joško. šum. upravitelj Vel. Nedjelja, Drav. banovina; Filipović Šerif-Beg (Binder
Polgar) Zagreb, Svačićev trg 21; Qartncr Filip, posesnik Dražguče pri Zelezniki;
Ing. Gordov Aleksander, šum. pripravnik Han-Pijesak, šum. uprava; Ing. Kudinov
Vasilij, šum. inžinjer, Pitomaca, šum. uprava; Krošelj Josip, šum. pristav, Namršelj-
Studenac; Marković Mihajlo, okružni šumar Beograd, Ivankovačka ul. 16; Miličević
Božidar, industrijalac Niš; Neugebauer Emanuel, revirni gozdar Podpresko-Laški´ Potok;
Ing. Polkovnikov Fedor, šum. inžinjer Han-Pijesak; Res-Koretić Antun, šum. nadsavjetnik
Zagreb, Frankova 16; Ing. Srećković Ljubomir, šum. inžinjer Beograd, Lazina
ul. 71; Ing. Stivičević Nikola, šum. nadsavjetnik Karlovac; Štefanović Svetozar,
industrijalac Kragujevac; Strugara prometne banke Beograd; Uredništvo Glasnik za
naučnu organizaciju rada, Beograd.


NOVI ČLANOVI KEREŠKENJIJEVE ZAKLADE.


U Kereškenjijevu pripomoćnu zakladu pristupili su za vrijeme od 1. Vili. do


2. X. 1933. godine: Ing. Marić Branislav, šum. pripravnik Prokuplie; Ing. Protoklitov
Nikola, šum. inžinjer Belišće; Ing. Jelrran Bela, viši šum. savjetnik Vinkovci; Krišković
Lambert, šum. savjetnik Vinkovci; Klumper Pavao, šumar Slatinski Drenovac; Ing.
Mujdrica Mihajlo, šum. savjetnik Majur; Ing. Kopf Stjepan, viši šum. savjetnik Vinkovci;
Ing. Stanimirović Jovan, šum. inžinjer Aranđelovac; Ing. Turkalj Zlatko, direKtor
šuma Ogulin; Ing. Batić Jakob, šum. inžinjer Kosinj Lika. — Svaki sa 10´0 Dinara
pristupnine. Uprava J. Š. U.
DAR KEREŠKENJIJEVOJ PRIPOMOĆNOJ ZAKLADI.


Činovništvo Kr. ddrekcije šuma u Zagrebu sakupilo je medu sobom iznos od
200 Din. kao dar Kereškenijjevoj primoćnoj zakladi umjesto vijenca na odar pokojnog
Ing. Mihajla Krekića, šumarskog savjetnika.


Plemenitim darovateljima najljepša hvala. Uprava.


UPLATA ČLANARINE U MJESECU SEPTEMBRU GODINE 1935.


Redovitih članova: Anderka Julio, Vinkovci Din. 100.— za god. 1933; Bracanović
Nikola, Hvar Din. 100.— za god. 1933; Belov Dimitrije, Našice Din. 100.—. za god. 1933;
Cestar Stjepan, Novigrad Din. 100.— za god. 1933; Gjiperborejski Boris, Imotski Din.
50.— za II. polg. 1933; Heckner Josip, Zagreb Din. 10O.,— za god. 1933; Huša Jaro


683
ŠUMARSKI LIST 11/1933 str. 62     <-- 62 -->        PDF

slav, Apatin Din. 100.— za god. 1932; Jasić Dušan, Petrinja Din. 100,— za god. 1933;
Jellman Bela, Vinkovci Din. 100.— za god. 1934; Kazakov Vadim, Aleksinac ffln. 100.—
za god. 1933; Klumper Pavao, SI. Drenovac Din. 100.— za god. 1933; Lozjanin Milorad,
Morović Din. 100.— za god. 1934; Lončar Vlado, Stubica Din. 200.— za god. 1932. i
1933; Moskalnik Aleksander, Gaceko Din. 50.— za I. polg. 1933; Mihajlović Dragomir,
Berane Din. 100.— za god. 1931; Pichler Milan, Zagreb Din. 100,— za god. 1933; Pećina
Mihovil, Apatin Din. 200.— za god. 1932. i 1933; Petrović Mihajlo, Bajina-Bašta
Din. 100.— za god. 1933; Polak Velimir, Karlovac Din. 100.— za god. 1933; Perušić
Andrija, Sušak Din. 50.— za I. polg. 1933; Pauković Ante, Karlovac Din. 100.— za
god. 1933; Protoklitov Nikola, Belišće Din. 100.— za god. 1933; Rukavina Ivo, Zagreb
Din. 100;.— za god. 1933; Slanina Franjo, Bjelovar Din. 100.— za god. 1933; Sokol
Josip, Zagreb Din. 100´.— za god. 1931; Smilaj Ivan, Vinkovci. Din. 100,^ za god. 1933;
Seljak Janko, Zagreb Din. 100.— za god. 1933; Stanimirović Jovan, Arandelovac Din.
120.— za god. 1933. i upis; Šimić Stjepan, Zagreb Din.´ 100.— za god. 1933; Šter
Milan, Bajina-Bašta Din. 50´.— za I. polg. 1933; Šunjevarić Milenko, Berane Din. 100.—
za god. 1933; Tonković Đuro, Plitvički-Ljeskovac Din. 100.— za god. 1933; Turkalj
Zlatko, Ogulin Din. 100.— za god. 1933; Zvikelsdorfer Ivan, Samobor Din. 100.-^ za
god. 1933.


Redovitih članova sa područja Podružnice Ljubljana: Dobrić Ante, Rogatica Din.
100.— za god. 1933; Détela Leon, Stražišće Din. 100.— za god. 1933; Javornik Stanko,
Žalna Din. 200.— za god. 1932. i 1933; Javornik Josip, Žalna Din. 200.— za
god. 1932. i 1933; Levičnik Josip, Ljubljana Din. 100.— za! god. 1933; Lenarčić
Milan, Ribniica Din. 100.— za god. 1933; Meliva Adolf, Ravnik Din. 100.—
za god. 1933; Palme Josip, Studence1. Ig Din. 100v— za god. 1933; Šulgaj Franc,
Novo Mesto Din. 100,— za god. 1934; Sehauta Leon, Snežnik Din. 100.— za god. 1933;
Tavčar Karol, Ljubljana Din. 50´.— za I. polg. 1931; Ziernfeld Zmago, Maribor Din.
100.— za god. 1933; Žagar Bogoslav, Kočevje Din. 50.— za II. polg. 1933.


Redovitih članova sa područja Podružnice Beograd: Divjak Tihomir, Beograd
Din. 100.— za god. 1933; Nedok Čedomil, Pančevo Din. 50.— za II. polg. 1933; Ostojić
Petar, Beograd Din. 100.— za god. 1933.


Redovitih članova sa područja Podružnice Skoplje: Dolgij Pantelejmon, Skoplje
Din. 100.— za god. 193!?; Opačić Vojislav, Skoplje Dira. 50./— za H. polg. 1933; Šikić
Branislav, Kićevo Din. 100.— za god. 1933; Vasjutkin Konstantin, Surdelica Din. 120.—
za god. 1933. i upis; Vančetović Živojin, Skoplje Din. 100— za god. 1933.


Redovitih članova sa područja Podružnice Banja Luka: Čekrlija Risto, Bihać
Din. 100.— za god. 1933; Ravnik Franjo, Prnjavor Din. 100.— za god. 1933; Šmidt
Franjo, Banjaluka Din. 50.— za I. polg. 1932; Šejbal Antun, Potoci Din. 50.— za II.
polg. 1933; Trkulja Dušan, Kotor-Vareš Din. 120..— za god. 1933. i upis; Zubović Jovo,
Banjaluka Din 50.— za II. polg. 1933.


Redovitih članova sa područja Podružnice Sarajevo: Duhm Franjo. Foča Din.
70.— za I. polg. 1933. i upis; Klimeš Josip, Srebrenica Din. 120.— za god. 1933. i upis;
Nedimović Dušan, Cajniče Din. 100.— za god. 1933; Rudež Kamilo, Busovača Din.
120.— za god. 1933. i upis; Urumović Stanislav, Zavidović Din. 120.— za god* 1933.
i upis; Topić Marko, Žepče Din. 10O.— za god. 1933; Wundszam Aleksander, Sarajevo
Din. 200.— za god. 1932. i 1933; Zečević Vladimir, Sarajevo Din. 50.— za II. polg. 1933.


Uplata članarine članova pomagača: Nikolić Nikola, Kos. Mitrovica Din. 501—
za god. 1933; Chyilak Roman, Zagreb Din. 50.— za god. 1932; Dueć Ante, Samobor
Din. 20.— za god. 1931; Brinar Miran, Celje Din. 50.— za god. 1933; Vjatkin Igor,
Zagreb Din. 50.— za god. 1933; Radivojević Radmilo, Beograd Din. 50.—i za god. 1933;
Guzelj Leo, Stražišće Din. 100.— za god. 1932. i 1933.


684