DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1933 str. 59     <-- 59 -->        PDF

Kako je velika većina toga osoblja upućena na izdržavanje svoje i svoje
porodice isključivo od svoje plate, to uslijed neuredne doznake mjesečnih beriva
dolazi u vrlo neprijatan položaj, da se za podmirenje´ najnužnijih životnih potreba
mora zaduživati i živjeti na kredit, koga na dulje vrijeme, naročito u opetovanim
slučajevima ne može ni dobiti.


Nepotrebno je naglašavati koliko uslijed takovog postupka gubi ugled naše
struke i njezinih službenika, u širokim narodnim slojevima sa kojima svaki šumar
po naravi svoje službe dolazi u svakodnevni doticaj. Pošto se u drugim resorima
mjesečne prinadležnosti službenika redovito isplaćuju, Jugoslovensko šumarsko udruženje
moli Vaše Gospodstvo, da izvoli ispitati razloge, koji rukovode područno Vam
odjeljenje za računovodstvo i finansije, da se razdioba kredita za personalne izdatke
ne izvršuje blagovremeno i pravilno na sve upravne jedinice.


Ministarstvo šuma i rudnika kao privredni resor ima dapače sve uslove, da
personalne izdatke svojih službenika podmiruje iz prikupljenih vlastitih prihoda, pa
je tim vjerojatnije, da u pogledu otvaranja tih kredita postoje više administrativne
nego stvarne finansijske poteškoće.


U vezi napred izloženog moli se Vaše gospodstvo,1 da izvoli izdati potrebno
naređenje, da se ove neprijatne činjenice u budućnosti odstrane i da se ispravnim
rukovanjem odobrenih kredita nađe način za blagovremenu i točnu isplatu mjesečnih
prinadležnosti šumarskih službenika u područnom Vam resoru, čime će se istima
podignuti ne samo poljuljani ugled´ i kredit u narodu nego i povjerejnje u službu
kojoj su se posvetili.


XV. Tajnik razlaže predlog Sarajevske podružnice u predmetu promjene Pravilnika
za podružnice u smjeru, da članovi iz banovina, u kojima još podružnice nisu
osnovane, mogu sarađivati u susjednim podružnicama, dok se na njihovoj teritoriji
ne osnuju podružnice. To traži 120 članova iz onih dijelova Primorske i Zetske banovine,
koji gravitiraju prema Sarajevu i žele sarađivati u Sarajevskoj podružnici.
Ing. B a b i ć obrazlaže predloge Sarajevske podružnice. Članovi žele rad i
traže odobrenje ove skupštine. Moli, da se predlog Sarajevske podružnice primi
s time da se saradnja u podružnicama članovima u susjednim banovinama dozvoli
samo dotle, dok se u tim susjednim banovinama ne osnuju podružnice.


Ing. Prpi ć se izjavljuje protiv predloga podružnice, jer bi se narušio princip
osnivanja podružnica po banovinama. Osim toga bi se onemogućilo, da se osnuju
podružnice u onim banovinama, gdje još podružnica nema.


Poslije dulje debate skupština usvaja predlog, da ostane na snazi princip
striktnog formiranja podružnica po banovinama.


XVI. Ing. M i k 1 a u predlaže, da se ponovno i sa ove Glavne skupštine apelira
na nadležne, da se na mjesta, za koja su zvani jedino šumari, stvarno i postavljaju
šumarski stručnjaci. Na položaju šefa šumarstva u Savskoj banovini još uvijek sjedi
pravnik. Nemoguće je zamisliti, da se na pr. za šefa zdravstva ili primariusa bolnice
postavi netko, tko nije liječnik ili da se za šefa pravnog odsjeka postavi agronom
ili slično. A ipak se takove kardinalne pogreške čine sa šumarstvom.
Skupština jednoglasno zaključuje, da se nadležnima po predmetu uputi rezolucija
s time, da se ne namještaju nestručnjaci na ona mjesta., za koja su zvani samo
stručnjaci.


XVII. Pretsjednik Lenarči ć predlaže, da1 Glavna skupština skrene nadležnima
pažnju na to, da treba svim silama nastojati, da se u struci šumarstva namjesti
dovoljan broj stručnjaka. Brojni naši mladi drugovi su bez zaposlenja, a struka ih
toliko treba.
681