DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1933 str. 58     <-- 58 -->        PDF

more s time, da Ministarstvo odredi anketu, koja će u saradnji sa Jugoslovcnskim
šumarskim udruženjem točno ispitati problem Šipada.
Dr. Z u b o v i ć razlaže, kako treba dati moralnu potporu nastojanju komora.
Nadležne vlasti treba da uzmu u obzir traženje komora.


Predsjedni k naglašava da Jugoslov. šumarsko udruženje može donositi
mišljenja samo o stvarima šumarskog karaktera. U pitanje sjedišta poduzeća Šipad
kao i u pitanje Uštiprače i Durmitora ne može Jugoslov. šumarsko udruženje da ulazi.
Nikako ne može skupština prosuditi predmet bez studija.


Ing. Babi ć čita rezoluciju, koju predlaže odbor s time, da se pošalje Ministru
šuma. U rezoluciji se predlaže, da Ministarstvo komisijom u saradnji sa Jugoslov.
šumarskim udruženjem ispita stanje Šipada i provjeri navode komora, a napose da
istraži pitanje potrajnosti.


Dr. Z u b o v i ć se ne slaže sa predloženom rezolucijom.


Ing. B a rana c obrazlaže rezoluciju.


Ing. G r ii n w a I d govori, kako treba da se mi šumari borimo za potrajnost


prihoda iz naših šuma, treba da se mi šumari borimo protiv devastacija. Gospodinu
Ministru neka se pošalje rezolucija u tome smislu.
Ing. S 1 i j e p č e v i ć predlaže, da se prepusti upravnom odboru, da prouči
pitanje poduzeća Šipad.
Poslije dulje debate skupština zaključuje, da se pošalje nadležnim faktorima
citirani dopis komora sa slijedećom predstavkom:


»Kongres Jugoslovenskog šumarskog udruženja, održan u Banjaluci 4. septembra
1933. preporučuje nadležnim faktorima da prouče zahtjeve privrednih komora
Vrbaske banovine a naročito u pogledu potrajnosti gospodarenja sa šumama.« Osim
toga skupština stavlja u dužnost Upravi, da iznesena pitanja prouči te da preduzme,
što je dalje potrebno.


XIII. Tajnik čita slijedeći predlog ing. Cvjtovca : »U cilju propagande šumarstva,
prosvjećivanja naroda uzornom šum. kulturom i utiranja sveopće težnje
našeg naroda i nas šumara napose, da se što prije zazeleni sada gola obala našeg
plavog Jadrana, predlažem da Jugoslovensko šumarsko udruženje osnuje fond za
podizanje jedne kulture na kršu uz samu obalu i po mogućnosti drugu na goljeti
Južne Srbije.
Prihodi fonda bili bi god. dotacija Udruženja, dobrovoljni prilozi članova i drugih
lica i eventualno drugi prihodi.
Zemljište za kulturu bi se imalo besplatno ishoditi od države.- Ima biti na mjestu


posvemašnje goljeti ali uz zgodnu dragu kao pristanište i ljetovalište, kakovih imade
vrlo mnogo duž obale.
Kultura bi se podigla uz obalu zato, da posluži propagandi među turistima i
onda zato, da se poslije može sagraditi jedna zgrada »Šumarski Dom«, za ljetovalište
članovima Udruženja i za čuvarsko i upravno osoblje kulture.


Dom
bi se izgradio posebnim prihodima, a kasnije prihodi od doma ulazili bi u


fond
za podizanje kulture, koja bi se postepeno povećavala površinom.
Mislim, da bi ovakova kultura bila najbolji spomenik djelovanja našeg Udruženja.«
Nakon kraće diskusije se zaključuje, da se predmet prepušta Upravnom odboru.


XIV.
Jednoglasno se zaključuje odaslati g. Ministru šuma slijedeću predstavku:
Gospodine Ministre!
Glavna godišnja skupština Jugoslovenskog šumarskog udruženja, održana dne


3. septembra o. g. u Banjaluci, sa žaljenjem je konstatovala činjenicu, da državni
šumarski činovnici i službenici u područnom Vam resoru, koji služe kod pojedinih
Kr. banskih uprava i Direkcija šuma, naročito u posljednje vrijeme, ne primaju svoje
mjesečne prinadležnosti, već sa znatnim zakašnjenjem od 2—3 i više mjeseci.
680