DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1933 str. 25     <-- 25 -->        PDF

stojećih pod osobitim javnim nadzorom najjeftiniji, t. j . da li javnom
pismenom licitacijom (usmena je isključena) ili pako izravnom pogodbom.
Nema dvojbe, da je za šumoposjednika najbolje, ako hoće doći do što
jeftinijeg privrednog plana, da raspiše javnu pismenu licitaciju, akoprem
je ona jednako kao i predaja same ponude, skopčana sa troškovima, što
sve dolazi u obzir kod same ponude. Ali ako šumoposjednik ima povjerenje
u šumarskog stručnjaka, bilo aktivnog ili penzioniranog činovnika,
bilo sukromnog šumarskog stručnjaka, držim da u tom slučaju ne može
biti govora o povlaštenim i nepovlaštenim, da je i za šumoposjednika
i za samu struku najpravedniji način izravne međusobne pogodbe, koja
i onako potpada kod šumoposjednika sto´ećih pod osobitim javnim nadzorom
ispitanju po nadležnoj upravnoj vlasti.


Prije završetka ovog članka upozoravam i naglašavam, da po
mojem skromnom mišljenju nema izgleda uspješnom odvijaniu noslova
pri sastavku nrivrednih planova tako dugo. dok kod pojedinih Banskih
unrava ne budu ustrojeni posebni šumsko-taksaci1´oni uredi, kao posebni
otsieci sada postojećih Poljoprivrednih odjeljenja, ^. šefovi tih otsjeka
imaiu biti nezavisni od šefova Šumarskih otsieka. Šefovima taksacijonih
otsjeka imaiu biti iskusni sastavljači privrednih planova.


Ustrojstvo šumsko-taksacijonih otsjeka opravdano je iz slijedeća
dva glavna razloga:


1. Što će isoitivanie predloženih privrednih planova vršiti kolege,
koii su svojim radom oko sastavka gospodarstvenih osnova stekli dovolinu
praksu, a ne da se ispitivanie novjeri, kako to biva sada u pojedinačnim
slučajevima, kakvom kolegi, koii premda već na nragu mirovine,
nije uopće nikada ni sastavio gospodarstvenu osnovu, a k tome još odobrenu,
pa se na taj način dolazi do raznih nemilih stručnih nesuglasica,
koje nevješt kolega, premda i stariji, ne da neće. nego uz najbolju volju
i ne može da shvati, čime mnogo trpi sama struka.
2. Što se ne će događati, kao što se to sada događa, da vlast u
pojedinačnom slučaju nije u stanju, unatoč jasne ustanove § 59 alineje 3
Zakona o šumama, predloženi orivredni plan konačno odobriti ni za 6
mieseci od dana kada je privredni plan oredan vlasti na ispitame i odobrenje.
U interesu je ugleda vlasti, na i samog posjednika šume, da se
elaborati, radi proučavanja, ne zadržavaju dugo kod vlasti, pa je zbog
toga zakonodavac odredio, da se o elaboratu ima donijeti riješenje u
određenom roku. A konačno je u interesu same šumarske struke, zastupane
ovdje po samom sastavHaču privrednog plana, da se sastavlleni
elaborati što prije ispituju i odobre, ier odugovlačenje samog riješenje
baca loše svjetlo i na samu struku, bez obzira na to što ovdie postoii
i poseban interes sastavljača, da dođe što prije do svoje zaslužbe, a ne
da to sve ovisi o znanju i neznanju ispitivača osnove.
Završujem ovaj članak, koji je posvećen tridesetgodlšniici hrvatskog
naputka za sastav gospodarstvenih osnova, uz vruću želiu, da bude
potstreka mlađim i starijim kolegama za što intenzivniji rad oko sastavka
privrednih planova, a u prilog napretku šumskog gospodarstva.


Résumé. Réflexions sur les réussites et les échecs de ladite Instruction, de
meme que sur les mesures a prendre pourque la nouvelle Instruction, se trouvant en
préparation pour tout le Royaume, ait un succes mouilleur que ne . a eu — non de
sa propre et juste faute — . Instruction jubilaire.


647