DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1933 str. 20     <-- 20 -->        PDF

pokojnom gosp. Ing. Andriji Borošiću, bivšem kr. zemaljskom šumarskom
nadzorniku, koji je po općenitom sudu bio čovjek osobito blage duše, a
što se tiče drugarstva, svojom je koncilijantnošću i impozantnom pojavom
upravo osvajao ne samo starije, nego naročito mlađe (podređene)
kolege, da su neobično rado prianjali uz rad, u kojem im je sam prednjačio
i podstrekivao ih na savjesnost. Preranom njegovom smrću mnogo
je toga izgubila hrvatska šumarska struka, a umro je na sam svoj imendan
30. studena 1909 u 49. godini života.


Nema jamačno šumara, službovao on ma kod koje vrsti šumskog
vlasništva na području bivše Kraljevine Hrvatske i Slavonije, a da se
do izdanja novog zakona o šumama od 21. XII. 1929. nije služio njegovim
priručnikom, što ga je 1900. godine izdao sa vlastitim tumačenjem, a uz
sudjelovanje pravnika Dra Antuna Qoglije pod naslovom »Zakoni i naredbe
tičući se šumske uprave i šumskog gospodarenja«.


Godina 1894. bila je za Hrvatsku i Slavoniju, što se tiče stvaranja
raznih zakona, vrlo plodna. Iste godine stvorio je Hrvatski sabor u Zagrebu
među ostalim slijedeće glavne zakone, koji su bili u vezi sa šumarstvom:


1. Zakon od 22. siječnja 1894., kojim se ureduje šumarsko-tehnička
služba kod političke uprave u kraljevinama Hrvatskoj i Slavoniji;
2. Zakon od 26. ožujka 1894., kojim se uređuje stručna uprava i
šumsko gospodarenje u šumama, koje su pod osobitim javnim nadzorom;
3. Zakon od 25. travnja 1894. o uređenju zemljišnih zajednica.
Držim stoga, da nije bilo nijednog šumara, naročito od onih, koji
su služili kod »političke« uprave, a da nije počam od 1894. godine željno
iščekivao, u smislu ustanova § 2. zakona od 26. III. 1894. izdavanje naputka
o sastavljanju gospodarstvenih osnova. Žalibože, samo iščekivanje
naputka trajalo je gotovo punih 9 godina, jer je tek 23. travnja 1903.. na
radost i veselje tadanjih šumara, osvanula toliko iščekivana naredba o
tome sastavku. Čitajući najprije samu naredbu sa prilozima A i B, a
zatim i sam naputak za sastav gospodarstvenih osnova, koji je samoj
naredbi priležao kao prilog pod C, lebdjele su mi kod čitanja dvije istaknute
osobe, i to najprije moj odlični profesor na Visokoj školi za kulturu
tla u Beču gosp. Adolf Ritter von Quttenberg, šumarski stručnjak svjetskog
glasa, koji je tako reći uredio sve državne šume u bivšoj Austriji,
a zatim sam sastavljač naputka gosp. Ing. Andrija Borošić. I dok sam
tako po više puta čitao razna poglavlja, kao:; I. Predradnje; II. Opis
šuma i III. Ustanovljenje načina budućeg gospodarenja, najviše sam se
zadržavao kod odsjeka o proračunavanju godišnjeg prihoda, a napose o
redovitom i vanrednom prihodu. Ne manju početnu brigu zadavalo mi
je izračunavanje raznih vrsti prirasta kod raznih vrsti uzgoja šuma.


Temeljno načelo hrvatskog naputka o izračunavanju godišnjeg prihoda
sastoji se u tomu, da se godišnji prihod za visoke šume sa oplodnom
i čistom sječom izračunava pomoću »poprečnog« godišnjeg prirasta
u dobi sječe, a za preborne šume pomoću »tekućeg« prirasta, pa da se
na taj način proračunani godišnji prihodi isporede u svrhu kontrole sa
godišnjim prihodom izračunatim po kojem obličku.


U Šum. Listu od godine 1917. kritikuje izdani naputak o sastavljanju
gospodarstvenih osnova također sada već pokojni kr. šumarski nadzornik
gosp. Ante Kern i to u članku »Praksa uređenja šuma uopće, a
kod zemljišnih zajednica napose«, preštampanom i izdanom također u


642