DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1933 str. 19     <-- 19 -->        PDF

ljeva. Doklegod ovoga nema, utvrđivanje tipova šuma može imati samo
orijentacioni značaj, dopunjujući i olakšavajući opis i klasifikaciju sastojina
prema sastavu, bonitetu i dobroti« (Prof. Orlov: Uređenje šuma).


Utvrđeni i proučeni tipovi šuma bezuslovno stvaraju preokret u
uređenju šuma, ali za sada tipologija, koja je tek počela da se razvija,
mora da se zaista zadovolji sa ulogom, koju joj određuje profesor Orlov.
O budućoj ulozi tipologije prerano je govoriti. Glavni je zadatak tipologije
dati prirodnu gazdinsku jedinicu (tip), koja mora zameniti veštačku
jedinicu (sastojinu) i time olakšati i uputiti rad šumarskih stručnjaka u
pravcu, koji odgovara osobinama ovih jedinica.


Résumé. Apres un aperçu de . origine, du développement et de la situation
actuelle de la typologie forestiere dans la Russie et ses pays-voisins, . auteur expose
les moments a considérer quant a . application eventuelle de la typologie dans la
Yougoslavie.


Ing. RUD. KOLIBAŠ (ZAGREB):


TRIDESETGODIŠNJICA HRVATSKOG
NAPUTKA ZA SASTAV ŠUMSKO
GOSPODARSTVENIH OSNOVA


(LE TRENTIEME ANNIVERSAIRE DE L´INSTRUCTION CROATE
POUR L´AMÉNAGEMENT DES FORETS)


Zakonom od 26. ožujka 1894. o stručnoj upravi i šumskom gospodarenju
u šumama stojećim pod osobitim javnim nadzorom, koji je vrijedio
za područje bivše kraljevine Hrvatske i Slavonije, bilo je određeno,
da su svi vlasnici šuma, stojećih pod osobitim javnim nadzorom, dužni
sa šumama, što ih posjeduju, upravljati i gospodariti po načelima sastavljenih
gospodarstvenih osnova, koje trebaju da ustanovljuju, kako će
se polučiti što veći i trajniji užici s obzirom na stanje šuma. U vezi sa
ovim zakonom izdana je naredba bivše Kr. Hrv.-slav.-dalm. zemaljske
vlade odjela za unutarnje poslove od 23. travnja 1903 broj 23.152 o
sastavku gospodarstvenih osnova i programa, te godišnjih, drvosječnih
i ogojnih predloga.


Dana 23. travnja ove godine navršuje se dakle trideset godina od


izdanja spomenute naredbe, koja se u praksi naziva »naputkom« za sa


stav gospodarstvenih osnova. Želim, da prigodom ove tridesetgodišnjice


»naputka« ukratko opišem vlastite dojmove i opažanja, koja sam imao


kroz ovih trideset godina u predmetu sastavka gospod. osnova, dok ću


se posebnim člankom osvrnuti na praktične upute za njihovo sastavljanje.


U prvom redu odajem duboko poštovanje sastavljaču naputka, ne


umrlom, zaslužnom i odličnom hrvatskom šumarskom stručnjaku, blago


st