DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1933 str. 18     <-- 18 -->        PDF

Mesto : (Pređeo, ođel, bliže oznake)


Klimatski Edafski Orografski Biogenetski
faktori : faktori: faktori : faktori :


Nadmorska visina :
Oblast i
pođoblast ;
Opis zemljišta : Reljef :
Ekspozicija:
Uticaj ćoveka
i životinja :
Nagib :
Opi s šumsk e asociacije :
sastav 0.4
karak. sm dif. jedn.
Travni pokrivač Mahovine i liš
sr. preen: 0.40 Gustina 0.4 Gustina 0 6
sr. visina: 25 Festuca ovina-cop 1 Catharina undulata
starost : 60 Lusula campestris-Sp. gr Unium caspidatum
cs
S
s I o
CL
O
bonitel : IV.
masa po 1 ha :
sastav : 0 6
Carex digitata- Sp. Gr.
Menta arve >sis — Sp.
Thimus montana - Sp.
Thuidiumi
recognitum
t. d.
ce karak. sm : Digitalis furi´escens sol
sr. prečn: Viola silvestri-« — sol
sr. visina : i t. d.
starost:
bonitet :
masa po ha :


CS


S


3´a


o


a.
Aspekt uzet u


M »,


Ö


O Q. ped. (0.7) dobar septembru


C3
1-lm 2


Q. cerris (0.3)
..
o !


zapreminske tablice barona Krjudenera, jer je to bio preran i nesrecan
opit primene onda još nerazvijene nauke. Proi. Orlov, koji je budno
pratio razvoj tipologije, nikad nije propuštao zgodnu priliku da podvuče
njene pogreške i ovim je stvarno davao podstreka za traženje novih
puteva sa povećanom energijom. Stvarno prof. Orlov ne kritikuje tipologiju
kao nauku već samo neuspele slučajeve primene tipologije u praksi.
Svoje gledište na nauku o tipovima on izražava ovim recima: »Ako bi
tipovi bili proučeni u šumsko-uzgojnom smislu, utvrđivanje bi njmovo
olakšalo gazdovanje, dajući dobar put za postizavanje gospodarskih ci


640


->