DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9/1933 str. 62     <-- 62 -->        PDF

ŠUMARI! Zar loi uvijek niste upotpunili svoje biblioteke domaćim stručnim djelima!?


........ .... ..M. ........ |!


...... ...... ...... .... ce ... .... ......:
........: ».... . ...... ........ y .........."
... 10 —


Hufnagl-Veseli-Miletić : „Praktično uređivanje šuma" Din 20´—
Ružić: „Zakon o Sumama" ............. Din 50´—
Levaković: „Dendrometrija" za članove „ 70"—
Nenadić: „Računanje vrijednosti šuma" za članove „ 70´—


.........: ».... ....... ........." . . . . Din 200´—
...... ce ............ ... .........


!| ..... .. ........ ... „.............. ......... ........" ;!


( i ......, .............. ... 2. , i


Cijena je knjizi


A-Knjiga se nabavlja


- Ime autor a Naslov knjige za s t ud.
kod Din


Din


....... .. ........ ....., ......., Boj


1. ..... M. JOB. 60 —
......... y ...... .... ....... 52.


Uzgajanje šuma, I. đio pisca, Zagreb, Vukoti-100-—


2 Dr. A. Petračić


II. đio novićeva 2. 140.—
Tablice za obračuna


Ing. pisca, Garesnica (kraj


.. vanje njemačke 60-40 —


V. Mihaldžić Bjelovara)
bačvarske robe


pisca, Beograd, Novo


4. Dr. J. Baien „O proredama" 5tr—
pazarska 51.


5. „ „Naš goli Krš" n --115.-
Dr. Baien— Tiskara Narodnih


6. „Zakon o šumama" 100 —
Dr. Sagadin Novina, Zagreb


pisca, Zagreb, Vukoti


7. Dr. Đ. Nenadić „Uređivanje Šuma" 150 — 120´novićeva
2.


8. » „Osnovi šumarstva" n 80--60-9.
. Šumarski kalendar" . 25 — 20´„
Zakoni i propisi o Tipografija đ. đ.


10. Dr. Ugrenović 120-—
šumama i pilanama". Zagreb