DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9/1933 str. 60     <-- 60 -->        PDF

LIČNE VIJESTI


t ING. JOŽE MIHEVC.


Ovih dana duboko me potresao list neobične sadržine. Pilana u Drvaru javlja
mi, da mi šalje obećane uzorke drveta za zbirku fakulteta zajedno s pismom, koje
mi je spremio direktor te pilane ing. J. Mihevc, ali ga nije dospio potpisati, jer je dan
pre toga poginuo nesretnim slučajem.


U životu smo se sreli samo par puta. Prvi put video sam ga na državnom ispitu,
drugi put u Teslicu, gde je službovao od 1922—28, i zadnji put krajem aprila u Drvaru,
gde je bio direktor velike pilane drž. preduzeća Šipad«. Ova tri susr´.ta bila su dovoljna,
da u njemu upoznam čoveka, koji se odlikuje neobičnom marljivošću, solidnom
stručnom spremom i koji već na prvi pogled može da stekne poverenje i simpatiju.


To su osetili i njegovi pretpostavljeni, jer mu već iza četiri godine boravka kod
preduzeća poklanjaju neobično poverenje, postavljajući ga za direktora jedne od
najvećih naših strugara. Pok. Mihevc je to poverenje zaslužio u punoj meri. On je
delom pokazao, što može učiniti jedan šumarski inžinjer, koji se ovakog posla laća
oboružan ljubavlju za zvanje i dobrom teorijskom spremom. (Apsolvirao je u Beču
1922. g.) Nisam pozvan a nije ovde ni mesto, da nabrajam, što je sve učinio pokojnik
za unapređenje i korist ovog drž. preduzeća; ipak ne mogu prešutiti jedan uspeh,
koji je pok. Mihevc postigao na polju povećanja procenta iskorišćenja. Služeći se
znanstvenim metodama Nauke o radu (Arbeitswissenschaft) on je s hronometrom u
ruoi pristupio poslu, da nakon dugotrajnih opažanja i merenja sastavi velik broj
grafikona, koji su prestavljali analizu pojedinih faza rada na skladištima balvana i
grade, samoj pilani, kod transporta kranovima itd. Iza toga uklonjene su nadene
greške, koje su ometale i poskupljavale posao, i rezultat celog nastojanja ogledao se
u povećanju efekta iskorišćavanja, koji je, prema tvrđenju nadležne direkcije, poskočio
prosječno sa 54% na 61% (maksimum 64%).


Ovako lepi uspesi jednog mladog kolege na polju racionalizacije u šumskoj industriji
ostavili su najljepši utisak na sve nas, a naročito na naše studente, koji su
videli jedan lep primer, što može da učini vlastita inicijativa na osnovu solidnog
stručnog znanja. Ujedno su videli ponovnu afirmaciju šumarske stručne spreme u
šumsko-industrijskoj delatnosti.


Direktor Mihevc obećao mi je, da će na osnovu svojeg rada i istraživanja na
ovom kod nas još neobrađenom polju napisati jednu studiju za Šumarski list, ali
sudbina je htela drugačije. Zločinačka ruka presekla je nepromišljenim gestom jedan
mlad život od 34 godine, pun poleta i idealnog zanosa, koji je tako puno obećavao
našoj nauci i praksi na polju ovog dela šumsko-privredne delatnosti, oduzevši dobroj
supruzi s dvoje nejačadi oca hranitelja i ostavljajući u drž. preduzeću Šipad jednu
prazninu, koja se ne će tako lako popuniti.


Neka je slava i večni pokoj direktoru ing. Joži Mihevcu!


Dr. M. Marinović.


Napomena uredništva. Pokojni J. Mihevc bio je tokom prvih šest semestara student
zagrebačkog poljopr.-šumarskog fakulteta. Sedmi semestar proveo je u Beču, a
osmi opet u Zagrebu, gdje je 1923. god. apsolvirao. Sve ispite položio je u Zagrebu.
U Šum. Listu za 1931. god. (str. 11—16) referirao je o jednom novom, po njem konstruisanom,
sistemu kočnice na drvenim točilima. Taj je sistem prigodom jedne
ekskurzije zagrebačkog pš. fakulteta u Dotorljin-Drvar (1930. god.) dobio od prisutnih
nastavnika naročito priznanje.


558
ŠUMARSKI LIST 9/1933 str. 61     <-- 61 -->        PDF

OGLASI


NASICKA TWQRNfCA
I TANINA g PAROPILA


D. D.
Centralo Zagreb
Maruiićev trgi toroj 18.


Šums t« t* industrija


Filipa D

Vrhovčeva ulica 1 ZAGREB Telefon broj 30-47


»am a pil at rta u Tturorjolju.


export najfiniie hrast wine. Na skladištu ima velike količine potpuno suve trastove gradje svih dimenzjia


Utemeljeno godine 1860. Utemeljeno godine 1860.


Uprava gospodarstva 1 šumarstva :KRNDIJA NAŠICA SLAVONiJA.
gospodarska i šumarska industrija d. d. Proizvodi i eksportira svekolike
gospodarske i šumske proizvode


u Zagrebu


ORACH, INDUSTRIJA DRVA D. D.


SREDIŠTE: ZAGREB, GAJEVA ULICA BR. 35./I.


Podružnice i pilane i Caprag i Virovitica


Telefoni : Zagreb 42-45
Sisak (Caprag) 41
Virovitica 15 i 8.


Brzojavi: Drvodrach Zagreb Drach Caprag i Virovitic?..
Proizvodnja svakovrsnog hrastovog, bukovog, jasenovog i brestovog materijala,
građe za željeznice i dužica.


559
ŠUMARSKI LIST 9/1933 str. 62     <-- 62 -->        PDF

ŠUMARI! Zar loi uvijek niste upotpunili svoje biblioteke domaćim stručnim djelima!?


........ .... ..M. ........ |!


...... ...... ...... .... ce ... .... ......:
........: ».... . ...... ........ y .........."
... 10 —


Hufnagl-Veseli-Miletić : „Praktično uređivanje šuma" Din 20´—
Ružić: „Zakon o Sumama" ............. Din 50´—
Levaković: „Dendrometrija" za članove „ 70"—
Nenadić: „Računanje vrijednosti šuma" za članove „ 70´—


.........: ».... ....... ........." . . . . Din 200´—
...... ce ............ ... .........


!| ..... .. ........ ... „.............. ......... ........" ;!


( i ......, .............. ... 2. , i


Cijena je knjizi


A-Knjiga se nabavlja


- Ime autor a Naslov knjige za s t ud.
kod Din


Din


....... .. ........ ....., ......., Boj


1. ..... M. JOB. 60 —
......... y ...... .... ....... 52.


Uzgajanje šuma, I. đio pisca, Zagreb, Vukoti-100-—


2 Dr. A. Petračić


II. đio novićeva 2. 140.—
Tablice za obračuna


Ing. pisca, Garesnica (kraj


.. vanje njemačke 60-40 —


V. Mihaldžić Bjelovara)
bačvarske robe


pisca, Beograd, Novo


4. Dr. J. Baien „O proredama" 5tr—
pazarska 51.


5. „ „Naš goli Krš" n --115.-
Dr. Baien— Tiskara Narodnih


6. „Zakon o šumama" 100 —
Dr. Sagadin Novina, Zagreb


pisca, Zagreb, Vukoti


7. Dr. Đ. Nenadić „Uređivanje Šuma" 150 — 120´novićeva
2.


8. » „Osnovi šumarstva" n 80--60-9.
. Šumarski kalendar" . 25 — 20´„
Zakoni i propisi o Tipografija đ. đ.


10. Dr. Ugrenović 120-—
šumama i pilanama". Zagreb