DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9/1933 str. 6     <-- 6 -->        PDF

Posebno označavanje bukovine od hrastovine potrebno je s obzi


rom na razne kakvoće uglja, koji se dobija od njih, kao i radi same


procene drvne mase. Kod većih površina bukve u hrastovom kompleksu


biće uzrok za izdvajanje i eventualni različiti postupak sa bukvom.


Izdvajanje sastojina unutar odeljenja može i mora biti i kod jedne


iste vrste drveta, ako se sa pojedinim delovima treba sasvim drukčije


da postupa, nego sa delom ili delovima, koji obrazuju osnovu iskorišća


vanja. To su delovi, koji se moraju oglasiti za zaštitne. Oni mogu obra


zovati i zasebni razred za gazdovanje.


Starost će poslužiti za izdvajanje sastojina samo onda, ako su


razlike velike, naime tolike da iziskuju različite dobe za seču. Prema


obrastu ili gustini obično se neće izdvajati sastojine, kako bi se izbeglo


suvišno cepkanje, sem ako je veoma velika razlika. Obično će biti do


voljno u opisu sastojina opširnije izneti podatke o raznolikosti gustine


unutar odelenja. Tako isto obično neće biti potrebe vršiti izdvajanje


unutar odeljenja još i po bonitetu. Koliko to bude od uticaja, treba ozna


čiti u opisu sastojina kod opisa zemljišta i opisa same sastojine.


Prostorna podela na odeljenja vrši se samo u svrsi orijentacije
pri izvođenju seča, pošumljavanju i celome gazdovanju uopšte. Ovo je
naročito slučaj u ravničkim šumama, gde zemljište daje vrlo malo znakova
za orijentaciju. U ravnici će se zbog toga morati da izvede i veštačka
podela na već uobičajeni način. U brdovitom i planinskom zemljištu
treba izbegavati što više veštačku podelu i stvaranje proseKa.
Kao pravilo treba postaviti, da se iskoristi sve što zemljište daje, dakle
grebeni, jaruge, potoci i putevi. Treba postupiti što štedljivije i u pogledu
novčanih sretstava za stvaranje prošeka i njihovo održavanje,
kao i u pogledu smanjivanja zemljišta bez šume. O obzirima na transport
uglja pri ovome obično ne treba voditi računa, jer se on najviše
vrši konjima i magarcima (tovarnom stokom), a za njih uvek ima puteva.
Pristup pak do tih puteva vršiče se preko sečišta. Ovo ne znači, da se
treba odreći kolskih puteva. Ako je moguće već postojeće konjske puteve
sa malo popravke osposobiti za kolski transport, onda to treba
i učiniti. No ovi putevi obično idu grebenima i potocima ili rečicama,
pa ni tako popravljeni ne dobijaju ništa u pogledu svoje važnosti za
prostornu podelu.


Veličinu odeljenja treba određivati prema potrebama orijentacije,
obliku zemljišta i eventualnom docnijem pretvaranju u visoku šumu. Kod
suviše velikih odeljenja orijentacija je otežana. Kod suviše maiih odeljenja
stvara se prenatrpanost, što opet smeta preglednosti. Obzir na
oblik zemljišta ima svoj uzrok u želji da jedno odeljenje ne obuhvati
više raznih ekspozicija, naročito jako suprotnih. Može se docnije u toku
gazdovanja ukazati potreba različitog postupanja na različitim ekspozicijama,
pa je onda bolje da ti delovi budu i odvojeni.


Posle svršene prostorne podele vrši se opis sastojina i zemljišta.
Tom se prilikom uzimaju podaci, koji se mogu odmah nnsma+ranjem odrediti,
a delom služe i za određivanje ostalih podataka u kancelariji.
Naporedo sa ovim opisom vrši se i određivanje drvne mase. Teoretski
može se drvna masa odrediti procenom od oka, procenom na osnovi
upoređivanja sa podacima izvesnog merenja drvnih masa, sa prinosnim
tablicama i najzad merenjem celokupne drvne mase. Merenje celokupne
drvne mase, ni kad je celokupna šuma dorasla za seču, ne dolazi
u obzir s pogledom na vreme, koje je zato potrebno, i na novac, koji
bi se za to morao dati. Te je skupo i nikakva tačnost ne bi mogla da


504