DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9/1933 str. 59     <-- 59 -->        PDF

Baiija-Luka Din 100.— za god. 1931; Jerković Mirko, Teslić Din 120.— za god. 1933
i upis; Milosevic Ante, Teslić Din 100.— za god. 1933; Plećaš Đuro, Bos. Petrovac
Din 120.— za god. 1´933 i upis; Šeibah Antun, Oštrelj Din 20.— za upis.


Redovitih članova sa područja podružnice Beograd: Jovanović Milorad, Beograd
Din 100.— za god. 1933.


Redovitih članova sa područja podružnice Sarajevo: Balvanović Ivan, Sarajevo
Din 120.— za god. 1933 i upis; Balonek Franjo, Sarajevo Din 50.— za I. polg. .31;
Djikić Salih, Mostar Din 120.— za god. 1933 i upis; Gaković Dušan Turbe Din 100 —
za god. 1933; Jukić Jakov, Sarajevo Din 120.— za god. 1933; Jovičić Đorde, Loznica
Din 100.— za god. 1933; Jovanović Miodrag, Loznica Din 100.— za god. 1933; Kasik
Oton, Fojnica Din 100.— za god. ... i upis; Rizvić Hasib, Bos. Novi Din 120.— za
god. 1933 i upis; Tešanović Vladimir, Kladanj Din 50.— za II. polg. 1933; Dmitrašinović
Rade, Cačak Din 200 — za god. 1932 i 1933.


Uplata članova pomagača: Bosiljević Vladimir, Lipovljani Din 100.— za god.
1931 i 1932; Dujić Ante, Samobor Din 30.— za god. 1929, i Din 20.— za god. 1930.


Uplata na pretplati za Šumarski List: Drach industrija drva d. d., Caprag Din
50.— za II. polg. 1933; Jugoslovenska destilacija drva d. d., Teslić Din 50.— za II.
polg. 1933; Državna nižja šumarska šola, Maribor Din 50.— za II. polg. 1933.


KNJIŽEVNOST


PROF. W. JEDLINSKI I DR. J. QROCHOWSKI: GRUNDSÄTZE DER METHODIK
FORSTLICHER FORSCHUNGS- UND VERSUCHSARBEITEN IN POLEN,
Warszawa 1932; 73. str. oktav, formata.


U ovoj su knjizi opisana temeljna načela, koja Institut za uređivanje šuma i
dendrometriju na visokoj školi za kulturu tla u Varšavi primjenjuje pri izboru, izmjerama
i opisivanju pokusnih ploha, te obrađivanju materijala prikupljenog na
takvim plohama.


Svrha pok. ploha, o kojima se govori u ovoj knjizi, bila je dvovrsna: Polagane
su s jedne strane pokusne plohe u svrhu istraživanja promjena u prirašćivanju sastojkia,
nastalih uslijed provedbe raznih gospodarskih mjera (proređivanje, progaljivanje,
melioracija tla, smolarenje i dr.). S druge opet strane polagane su pokusne
plohe na kojima su vršene razne izmjere u svrhu sastavka prirasno-prihodnih tablica.


Materijal je razgrađen u dva dijela: općem i specijalnom. U opće m dijelu
opisane su: vrste pokusnih ploha, veličina i oblik pok. ploha, načela kod izbora pok.
ploha, vrijeme provadanja terenskih radova na pok. plohama, obnavljanje izmjera na
pok. plohama, osnovi istraživanja na pok. plohama, gla/ni i sporedni problemi kod
istraživanja, načela pri izmjerama i opisivanju pok. ploha, te načela pri sređivanju
sakupljenog materijala.


Specijaln i dio obrađen je u 3 otsjeka sa slijedećim sadržajem: I. otsjek:
Izbor, ograničavanje i označavanje pok. ploha, te primarni radovi na njima; II. otsjek:
Opći i specijalni; (sastojinski i stojbinski) opis pok. ploha i izmjere sastojina (klupiranjc,
izmjera visine stabala i visine odnosno dužine krošnje, punodrvnost debla, masa
deblovine i granjevine, širina krošnje, stabalne analize) i III. otsjek: Razrađivanje
prikupljenog materijala. Ing. M. Anić.


557