DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9/1933 str. 53     <-- 53 -->        PDF

banovinska uredba mora razjasniti, tko i na koji način će utvrditi, da se pojedina
zvjerad prekomjerno umnožila i što se ima razumijevati pod »prekomjerno«.


§§. 38. i 39. govore o psima i mačkama skitnicama i sadrže već poznate propise
iz ranijih zakona i odredaba u ovom predmetu.


Daljim §§ (40—113) t. j , o nadzoru i zaštiti lova, naknadi štete od lova i
štete od divljači, unapređenju lovstva, kaznenim odredbama, prelaznim naređenjima
i završnim odredbama, nemam što da primjetim.


Na koncu da se u kratko osvrnem na lovačku terminologiju u novom zakonu


o lovu. §. 1. kaže: »Pravo lova jeste isključivo ovlašćenj e na određenoj teritoriji
(lovištu) svu divljač progoniti« i ´,t. d. §. 3. počinje: »O v 1 a š ć e n i k
prava lova«. Isto tako u svim daljim paragrafima kaže se: ovlašćenje i ovlašćenik.
Držim da bi jezično ispravnije bilo: ovlaštenje i ovlaštenik, kao što je
i lovište, a ne lovišče. §. 2. I. (2), pod Pernata divljač, navodi: tetreb r u š e v a c. To
je slovenački; moralo bi biti: ruževac. §. 2. II. (2) kaže: sokoli; moralo bi biti:
sokolovi. §. 17. kaže: jeleni šarenjaci i košute šarenice . »Šarenica« je biljac
(čilim) tkan u šareno. Ispravnije bi bilo: košute šarenjaka. Isti § piše: sr.idać´ .
Srndać je provincijalizam. Skupno je ime za tu divljač: srna, srne, a za mužjaka;
s r n a c ili srnjak . Ova dva naziva mnogo su naravnija, dok je »srndać« (bez obzira
na nedopuštenost slova ć u toj riječi) nenaravan naziv, jer bi se prema njemu ženka
morala da zove »srnda«, t. j . imenom, koje se u narodu ne čuje nigdje. Isti §:
tetrebke velike i male; fonetski bi bilo: tetrepke. §. 20. druga alineja veli:
»Za slučaj da ovlašćenik lova i posle ponovnog poziva ne bi izvršio o t s t r e 1 u
dovoljnoj meri «. Otstrel je kovanica prema njemačkoj riječi »Abschuss«; bolje
je reći jednostavno: strijeljanje, jer otstrijeliti možemo srnjaku jedino uho ili nogu,
a ne možemo otstrijeliti čitavog srnjaka. Sve nas to opominje, da našoj lovačkoj
terminologiji moramo posvetiti više pažnje i tu iugoslovenske lovce čeka veliko
polje rada.


Ing. Z. Turkalj, Ogulin.


ORGANIZACIJA RADA OKO DENDROGEOGRAFSKIH ISTRAŽIVANJA.


Naš je Krš specifična, originalna, klasična pojava sa znamenitim raznim florističkim
i geološkim pojavama. Lep broj raznih naučenjaka studirao je i proučavao
mnogostrane i karakteristične pojave našega Krša s obzirom na razne interesantne
florističke i geološke pojave. Poznato je, da je naš Krš i sa šumsko-gospodarskog
i šumsko-uzgojnog gledišta osobita domena, veliko polje raznih ispitivanja i istraživanja.


Službujući već lep broj godina u našem Kršu i obavljajući razne šumarske
stručne poslove imao sam i ja često priliku da kritikujući promatram radove šumarskih
stručnjaka, pa sam bio i sam u neizvesnosti kako da se prihvatim ovoga ili
onoga posla. Razmišljajući o tome došao sam do zaključka, da bi mnogo šumarskih
stručnih pitanja, bilo sa šumsko-uzgojnog ili sa šumsko-uredjajnog gledišta, bilo
rasvetljeno, kad bi se ta specijalna pojava našeg Krša naučno istražila s obzirom na
prirodno rasprostranjenje vegetacije, a uz istodobno ispitivanje tla.


Na žalost je takav opsežan rad jednome čoveku fizički nemoguće svladati. Za
to treba više ljudi, a i temeljitog poznavanja biljne vegetacije, te odličnog poznavanja
tloznanstva. Zbog fizičke nemogućnosti, da bih mogao svoju ideju ikada izvesti
a ne posedujući ni potrebnog znanja, bacio sam tu ideju prethodno u zaborav. No
čitajući kašnje jedan članak gosp. ing. Vajde, a potom članak gosp. Dr. Miletića
vidio sam, da i drugi kolege isto misle kao i ja. Ponukan gornjim člancima i razmišljajući,
kako bi se mogla provesti veća i opširnija istraživanja na polju dendrografije,
uskrsla je u meni zamisao oko ostvarenja jednog odseka obligatnog karaktera.


55 7