DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9/1933 str. 48     <-- 48 -->        PDF

I treći stav §. 4. novog zakona o lovu, koji glasi: »Površine, koje služe javnom
saobraćaju (kao željeznice, kanali itd.) ne mogu se izdvojiti u sopstvena lovišta«,
po mom je mišljenju suvišan, jer javne željeznice ne leže sa sopstvenim zemljištima,
dosljedno tome ne mogu ni činiti sopstveno lovište. A kad je već unesen taj stav u
tekst zakona, onda bi bilo ispravnije, da mu se doda: niti pribrojiti površini ´potrebitoj
za sopstveno lovište. Drugim riječima, sopstveno lovište s ovu i s onu stranu stranu
željeznice ili kanala mora imati površinu od barem 200 hektara odbivši. površinu tih
objekata, koji se nalaze na njemu ili na njegovim rubovima. A što je onda, ako vlasnik
napravi po izdvojenju sopstvenog lovišta na istom jedan kanal za vlastitu upotrebu
ili za javni saobraćaj? Sto onda, ako se voda smatra za prekid kompleksa, pa ako
jedan mali potok na čestici od 200 hektara izvire i uvire? Svaka nova ustanova u
zakonu rada i nova pitanja i traži, tumačenja s obzirom na primjenu u praksi.


Četvrti stav §. 4. određuje pojam ograđenog lovišta (zverinjaka) i pravo vršenja
lova na tom sopstvenom zemljištu. No ne određuje površinu takovog lovišta
(zverinjaka), jednako ne određuje, da li za divljač u zvjerinjaku vrijede ustanove
§. 17. tog zakona o lovostaji ili vlasnik može tu divljač u svako doba strijeljati, kao što
je to mogao po zakonu o lovu za Hrvatsku i Slavoniju od 27. IV. 1893. prema §. 31.
toga zakona.


§ 6. novog zakona kaže: »Sopstvenici zemljišta kojima po § 4. ovoga zakona
pripada pravo na izdvojeno sopstveno lovište, imaju to izdvojenje pre svakog davanja
pod zakup opštinskog lovišta tražiti kod opšte upravne vlasti, prvog stepena, na čijoj
teritoriji se nalazi najveći deo imanja. Ako davanje pod zakup opštinskih lovišta dvaju
ili više susednih srezova ne pada u isto vreme, izdvojenje tražiće se kod onog sreza,
u kojem najpre dolazi do davanja pod zakup opštinskog lovišta«. Po ovome nikako
nije jasno niti se vidi, da li će se u ovom potonjem slučaju (ako zakup u više susednih
srezova ne pada u isto vrijeme) tražiti izdvojenje kod onog sreza, u kojem zakup
najprije dolazi, za teritorij samo toga sreza ili pak za čitavu površinu sopstvenog
lovišta. Po starom zakonu od 27. IV. 1893. bilo je to izlučivanje (izdvajanje) mnogo
jasnije i praktičnije određeno, t. j . izlučenje se imalo tražiti u ... kotarske oblasti,
u čijem je području bio najveći dio odnosnog kompleksa, i toj kotarskoj oblasti pripadalo
je dalje uredovanje u poslu izlučenja privatnog lovišta kao i oblasni nadzor
nad tim lovištem u smislu zakona o lovu. Pogotovo drugi stav §. 6. novog zakona,
koji glasi: »Zahtev za izdvajanje sopstvenog lovišta sopstvenik će podneti opštoj
upravnoj vlasti prvog stepena najkasnije šest meseci pre nego što bude prestao
postojeći zakup opštinskog lovišta u kojem se nalazi to zemljište odnosno najkasnije
šest meseci pre davanja pod zakup opštinskog lovišta.« Ta ustanova po mom mišljenju
u praksi je gotovo neprovediva, ako se uzme u obzir dosta komplicirani i spori
postupak upravnih vlasti s jedne i skupocjeni troškovi oko izlučenja sa strane vlasnika
zemljišta (lovišta) s druge strane, pogotovo kod sopstvenika većega kompleksa
zemljišta, koje se proteže kroz više susjednih upravnih srezova. Uzmimo za primjer
Ogulinsku imovnu općinu, čija se lovišta izdvojena po starom zakonu protežu na
teritoriju šest upravnih srezova, i to Delnice, Ogulin, Brinje, Slunj, Senj i Novi, a leže
na teritoriju sedamnaest upravnih općina, sa ukupnom površinom od 99.366 katast.
jutara ili 57.135 ha. Samo te velike površine kroz tolike upravne srezove i upravne
općine jasno dokazuju, da bi posao i troškovi oko izlučivanja neprestano trajali, jer
je razumljivo, da kod tolikih upravnih općina neprestano dolazi bilo iz kojih razloga
do novog davanja pod zakup opštinskog lovišta, kako to predviđa drugi stav § 6.
novog zakona o lovu. A sa svakim tim novim davanjem pod zakup ima se prema
ustanovama § 6. novog zakona uvijek tražiti novo izlučenje sopstvenog lovišta. Ako se
uvaži, da će se po novom zakonu gornje površine još nešto i uvećati, jer se po
istome mogu izlučiti i površine od 200 hektara (347.58 jutara) to će se time posao
oko izlučivanja još i povećati.


546