DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9/1933 str. 46     <-- 46 -->        PDF

...... je ...., ..... .... ......, .. ...... y ..... ..... .......
....... ........


........ ............ . .......... ........ ..... y .....
...... ......... je ........ ....... . ......... ........., ......
ce y .... ...... ...... ...... .... ...., ... .. y ....... ...........
.......... y ....... ........ ........., .... .. ce . ...... ........
.... ......... .. ... ............. .......


... ...... ..........., ..... he ce y ........ .... ......... .
.... .............. ........., .... je ...... ....., a ...... ....
..... ........ y ..... ........ .......


Sommaire. Notion de . économie forestiere ayant pour base une forets-parc; traitement
des forets-parcs dans le passé, aujourd´hui et dans l´avenir; la foret et son rapport avec
l´homme; signification actuelle du traitement des forets en parcs et ses manieres; motifs
de la formation des forets-parcs (considérations touristiques, hygiéniques, balnéologiquesi
urbanistiques, sociales etc.); formation des forets-..... et travaux qui en résultent; éléments
financiels et . utilisation de ces forets


SAOPĆENJA


NOVI ZAKON O LOVU


Dne 5. decembra 1931. potpisao je Njegovo Veličanstvo Kralj novi Zakon o lovu,
kojega smo dugo iščekivali, a koji još do danas nije dobio obaveznu snagu, jer još
nisu donesene banovinske uredbe, s kojima jednovremeno stupa na snagu. Napisati
ocjenu i!i kritiku jednog zakona o lovu nije lagana stvar, jer baš u tome i na tome
zakonu ukrštavaju se mnogi i vrlo različiti interesi. Potpuno zadovoljit; sve te interese
vrlo je teška zadaća. Ako se uvaži, da taj zakon važi za čitavu kraljevinu i prema
tome da je unificirao sedam različitih zakona o lovu, koji su dosad kod nas postojali,
već samim tim unificiranjem lovnog zakonodavstva postigli smo jedan veliki dobitak.
Tim jedinstvenim zakonom za čitavu kraljevinu udaren je konačno temelj, na kojemu
će se moći napredno razvijati jugoslovensko lovstvo kao važna grana naše narodne
privrede. Najvažnija odredba novoga zakona temelji se na principu, da je pravo lova
spojeno sa vlasništvom na zemlju (dominalni sistem), a u krajevima, gdje je dosada
bio .. snazi regalni sistem, ostavljeno je narodu (banskim vijećima) na volju, kada
će se preći na dominalni sistem. Time je zakon sretno riješio prelaz od regalnog
sistema na zakupni, koji će morati prije ili kasnije svi prihvatiti, kad se konačno
uvjere, da jedino taj uvjetuje raoijonalni uzgoj lova, za koji je naša kraljevina predodređena,
jer posjeduje sve prirodne uslove za uzgoj svih vrsta divljači, Novi zakon
nastojao je zaštititi interese poljoprivrede i šumarstva s jedne i interese lovstva s
druge strane, pa uza sve predviđene mjere za uzgoj i zaštitu divljači možemo sa
potpunim pouzdanjem gledati na budući razvoj i napredak našega lovstva.


Jer se u »Šumarskom listu« na novi zakon o lovu nije osvrnuo nitko od šumaralovaca,
nakanio sam, da dadem svoje mišljenje o tom zakonu, naglasujući dakako
odmah, da ću zastupati kao lovac čisto lovačke mterese posmtrajući ih sa stručnog
lovačkoz stanovišta. Zakoni su doneseni, da im se pokoravamo i da ih vršimo, a ne
da ih kritikujemo, stoga ove moje dobronamjerne opaske ići će za tim, da se možebitne
manjkavosti i nejasnosti u tom zakonu upotpune i izjasne i posluže kod donošenja
provedbenih naredaba t. j . banovinske uredbe. Drugim riječima, moja je namjera,
da se u našem stručnom organu ustanove novog zakona o lovu jasno protumače


544