DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9/1933 str. 35     <-- 35 -->        PDF

.... JOB A H ............:


........ .........


(SUR LES FORETS-PARCS)


..... ..... ...... ........., a ........ .. ........ .....
.......... . ........, ... je ....... ....... .. ....... ... ....
. ....... .. ...... ........ ...... .... .. ........... ....... y
........... ....... ....... ....... .......... . ....... y .......
...... .. ......... .... .. ...... ......... ......... ... ce
. ..... ...... .... ... .... ........ ...... .. ......, ......
.......... ....... ...., ..... .. ....... .... ... ...... ...... ..
......... ......., ...... y ........ ..... ... .... .. ..... . y
........ Vi .......... ............. .... ..... ...... ........ ......
..... y ....... ........, ......., ......, ....... . ......
...... ........... . ......... .......... . .............. ... ce
...... .. ce .. ...... ...... ...... .......... . ............ .........
. ........ . ...... ....... . .. ... ... ...... .........,
.... he, y ...... ...... .. ..... ...... ........ ...... .....


... ... .. ....... .. ...... ....... ..... .... . .. ......
... ............ .............. ....... ... .. ....... .. .... .
... .. ...... ....... y ......... ...... ...... join .......... .
.. ...... ...... ......... ...... .......« .... ..... . .. .......
........ ...., .. ... ........, .... .... ..... ......... .. ....
............ ........


....... ........ .... ..... ce ..... ... ...... . ...... ..
...., a ..... ce ..... .........., .. he .. ........ .... ... .... . ...
............ .... .. ..... . .. .... .... ........ . ..........
.... .. ......... ...... . ......., ... .... . ..... .. ..... y
.... . ..... .... ....... .........., ...... je ........ .... ....
.... .... ........... ......... y ........ ........


......... .... ...... ...... ce y ....... ..... y ......
...... ..., .... ......, y ...... ......... ....... ..... ....... .
......... . ........ .. ...... ........... .. ....... ......
........ ..........., .... .... ....... .. ......... ....... ............
. ........... ......, .... .. ..... .. ... ........ ...\..
. ........... .. .... no ..... .......... .......... .......
........ ......


...... .. .......... ..... ......... ............. je y ........
..... ......... ........, ...... je ...... ..... .......
..... .... . ....... ...... ...... ...... . .......... ........
............ y ..... .......... ......... ...... o ...... y1929 ...... ...... je ..... ..... ....., a .. ...... .... ...... .
...... ....... ...... ce ......... ............ . ..... ........
...... ........ ... .......... y ...... .... .. ...........


........., ...... ......... ...... . ....... .... ...........
y ..... ...... ......... .. ......... ....... ... . .......
......., .. .. ce ... .... .... ......... .. ..... ...... ......
........ ...., na ..... .. ........... . ............. ..... ......


533
ŠUMARSKI LIST 9/1933 str. 36     <-- 36 -->        PDF

..... ........... ....., . .... ce ..... ..... ..... ....... ...
je ..... .... ........ . ......... ........ .. ......... ........
..... ....... y .... .......... ..... ...... .... .....
...., ... ........ ........ .. ...... o ...... (§ 49) ....... .. ...........
. ......... ... ......, ...... je ...... ... ..... .; ..........
....... ... ..... ........ ........ ...., .... .. ce
....... .......... ...... ....... ......... ......... ......... ..
..... ......... ........ ...., ... .. ..... ..... .... ... .....
........ »Terra incognita« .. ..... .... ............ ............ .
........ . ....... .. .... ......., y .... ce ...... .... .........
...... .. ..... ...... ...... .......... .... .. ...... ............
....... ..........., ........ je ........ ...... . .......
..... .. ..... . .. ........., a join .... .. ........., ..... .....
........., a .. je ........ .......... .... je ..... ......... ...
......., .... ce ... .. ... ....... ..... ..... .... .... ...., y
...... he ........... .... ......... ...... .. .......... ......
ce ...^.... ...... ........ y ........ ......., .... je ........
.... .. ....... .... .... ............ ......, .... ..... .. ... ..
.... .... ...... y ....... .......... ....... . ............ ...
...... je .... ... ... ........ y ..... .......... ...... ...... o


- ..... .... ..........,
..... ........... ......... .... y ......
...-.... . .......
..... ......... .......... ..... ......... .... .... ce
........ y ....... ...... ..... ..... ......... .... ...... je ...
........ ...... .............. ...... ......... ...., .......... y
...... ......., ... je ....... ...... ....... ... ...... .... y
....... ..... ... ...... .. ... ...... ........., ... .........
.... ...... je ....... .... .... ... ....... y ..... ... ..... ....
........ ....... ........., a ... ....... . ........... ....
.........., ....... . ........... ......., ...... .... ..........
.. ..... .. ...... y ..... ...... . ......]1....... ...........
............ ......... ..... ... ......... .... ..... y .... .
........... .... ........... . ........ ......... ...., ... ...
.. ...... ........ ....., ......, ..... . .......... ...... .......
....., ........ ...... . ... ........... ...... .... . .......
............ ......... .... ... . y .... ....... .... ........
......, .. ...... .. ´...., .. ..... ........ ...... ........ ..........
.... ........... ...... .. ......... .... .... ......., ....
........ ............ y ......... ....... C ..... .....<" .>.. ............
. ........... .... ........ ....... ...... ..............
..... . ....... ......... ..... ..... .... ..... ..... ........
.... .... ce .... y ...... ............. .... ... .....
...... ....... ....., .. ..... .......... ........ ........ . ...........,
. .... ........ .... ...... ...... ....... ......., ........
.. ....... .. ....... .... ....... ..... ... .........., .... ce
....... y ....... ... .])...... ......... ............ . ......
......, ..... ........, .......... . .......... ......., a ......
..... .... .... . ... ... ....... .. ...... ........... . ................
...... . ........ ..... .... ..... ..... .........
...., ....... y ....... ...... ...., y ...... ce ......... ...............
y ......... .. .......... ........., ....... ...........
....... .. ............ na .. ............ ... ....... .


584
ŠUMARSKI LIST 9/1933 str. 37     <-- 37 -->        PDF

...... ......... ...., ... ce ........... ........ y ..... ......
............. ......, .... .. .... ....... ..... . .............
. ....... .. ... ......... ....... y .... ........


........ ......... y ........., .......... . ...........
AKO .......... ..... .... y ........., ........ ............, ..
je .. ..... . ....... .. ....... ....... . ...... ...... .... ..........
.... .. ......... . ......... ce .... .. ..... ..... ce ....
....... y ..... .. ........, ............ ..... .. .. ...... ....
....... .. ce ........... .. .. .... .... ... ............ .......
.. .... ......... A .. je ...... . .... .. ..... . .......... ......
. .. ....., .. .... ... y .......... .. ....... ........ .... ..
.... ....... ........ . ... ....... ...... .... ...... .........
..;.... Ta ................ .. .... ........ je y ....... ..
........ .............. ....... . ....... .... ..... ce ......
.... ... ...... ....... ..., .... je y 15 . Iß .... ...... ...........
......... ............. ....., ........, ........ je ...... .........
.... .. ........ ..... ...., y ...... je .... ......... .....
.... . ...... ....... ..... ...... ....... ............., .... ..
..... ......... .......... ....... ......, ......... .........
(.......) . ...... ........ ......... y ....... .. ....... .......
...... ...., ... ....... y .... ....... .........., .... .. ........
. ............. .. ....... ........ ......... Ha ... ..... ..
..... .... y .. ..... ..... ...... .... ..... .............. .......,
... . ... ... y .. ..... .... .... ....... ......... ......,
na je ... ......... .... ... ..... ...... . .......... ...... .....
........ ....... ......., ..... .../.... .... . ..... . ... ....
....... .... . ..... ......, ...... ..., ............ .... y .....


....(>.


..... .... ....... ......... ..... y ........ ........ .
........ . ......... ...... .. ..... ... .......... ...... ......
..... .... ....... ..... je y ...... .... ......, ... .. y .......
......... ....... ..... ............ .......!...... . .... .........


...... ......... ......... ..... ce ... ........ .........
........ ........ ...... ........... . ....... ........ ....
]..... .. .... ..... ..... .. .... .. .............. ............
........., ... ... ... .... ....... ..... ...... . y ...... ........
...... Ta je ...?.... ....... ...., ... ce .........., .. je m ...... y
...... ... .... ...., a .... . ....... ....... ... ..... Ha ... je
..... ........ .... ... ..... . .... ....., .. .. .... ...... .........
... ...., ...... ....., .. je .. ........ ......... ... .....
luyna . ........ ....... ..... . ...... ......... ...... ....... ...
......... . ..........., .... ...... ......... ...... ...... y...... ........


....... ...., .... ..... ..... ...... ......., ......... je y
..... ......... ....... je y ......... ...... ....... .. .....
:......, ..... ce ... ....... ...... ........... ´............ —
............., na je ....... y ... ........ . .... ....... .........
...., .... ce ...... ..... ..... . ... ..... ........ .......
je ........ ......., .. .. ..... ...... y ........ ........ ........
...... ..... ........... ..... ..... ..... . ..... y ... ........
..... ...... ... ........ .. .......... .... ....... ce y ....
......... .... . ...... ............. — ... . ..... ...... ....


535
ŠUMARSKI LIST 9/1933 str. 38     <-- 38 -->        PDF

......, .... ce .... ....... .. ............ — ... ... ..........


....... ......... ....... ....... ..... ........ y ..... ......


....... .. ....... ...... .........


. ...... ........ .. ...... ...... .......... ..........


.... ....... ..... .. .... ....... . .......... ............. .....


..... .. .. ...... .... ..... ......... ....... ....... ........


.... . ...... ce ............. .... .. ........ .............


....... ........... ....... ............ . .......... .. .......


.... .. .......... .... .......... C ..... ce ...... ........ ...


............ . ............. ........ ......, a . .... y .... .....


..... ............. ...... joui ........... ...., y ...... .. ...


..., a . ..... ...... ... je ....... ....... ... ... ....... .....


....... ......., .... .... .... .. ....... ..... ....... .......


.... . ...... ..... je joui y ......... ......... ... ......
.. .... . .... ......... . ............. ...., .... je ..... ...
.... ....... ... ........ ...... ......, ..... je y ...... ..... ..
........ ....... y .... ....... ......... .. ....<; .... ...............
........ .... ... ... ...... ....... je ........ ..... ......
.... . ......, .... je ............ ... . y ...... ...... .........
....... ........., .... je .. .......-...... ........ ........ ......,
... ..., .. je ..... ..... ....... ... y .... ...... .... ..
....., .. ce ............... ....... .. .... ....... . .. ........
......, ............ . ............. .... ...^... ....... .... je
.. ...... ........, .. ce ... ........ ......, ... .... y ....,
..... ....... ............... ....... ....., ..... ce ... ....
........ — .... ...... .......... ...... ......, ... ..........
......... . ... .... ........ ..... ..... .. ........ ...... ....
..... . ........., .. ce .. ..... oceha ... ........... ....... ..
....... ........ . ... .. .... .. ce y ..... ... ..... .... ........
......, na . .......... ........, ........ ............. y ..........
. .......... ........... ... ...... ..... . A. .. ...... y
...... ..... ...., ... ...... ....... .... . ...: »..... je ............
........ .. ......... ........... ......., .... je ......
...... ......, na ce .... .... ....... .. ..., ... je ...... .....;
.... .. ce ....... ....... .. ...... ........ ........ .......
............, .. .. .... ...... .....«.


........ je ...... . ....... y ........ .......... ... ..........
......... .. .......... . ....... .......... ... ce y....... ......... .. .......... ......... no ........, ...... ..
..... ... ........ ce y ....... .... oceha ... ... ....... ........
............. . ......... . .. .... ....... ... ....... .....
..... ...... ............ ......., .... ..... .... .. .......
...... ......


....... ........ ......... je y .... y ....... ...., .. ........
....... ....... ....... .. ..... ........, ..............
............. ...... .. ... ...... y ....... .... ........ y .....
...... .......... ........... ........ ..... ...... je ......... y
..... ......... ..... .... je y .......... ...... ....... ......
......... ...... .. ... ........, ... ...... .. ...... .........
......... Kao ......... ...... ........ y ..... ....... ...... ..
....... ......... ..../... y ....... ... je ........ ....... ....
.... ....... ..... ....... ..... ............ ......., . .. .. .....


536
ŠUMARSKI LIST 9/1933 str. 39     <-- 39 -->        PDF

..... ...... ....... ....... je .. ........ ........., .. je ...
........ ..... ... ...... ........., .. je . .... ...... .........
...... ........ ..... .. . .. ...... ............ .........
..... . y ..... ... . y ....... ........... ........ .... ... ........
.... ...... .. ....., .... ........ ........ .. .........
..........


Ta je ...... ........ . y ........, .. je ... ...... ......
..... ... ........ ......., ....., ....... . ... y ...... .... ..
....., . .. je ...... no ....... .... ....... ..... ...........
........... ... ......... .......... . ............ ...... ce ..
........, .. je ....., ....... ..... .... y ........., ...... .............
.. ....... ........... . ........ ......... .....
.... . ....... ...... .......


.... .... . ...... ..... je ......... . ........, a ........
je .. ....... y ...... .......... ........ ...... .. .... ...... je
..... .... .... .. ............ ........, na ... .... .>... ........
....... .. ........ ...... ... ...., .... ....... ...... .... .
......, a .... he y .......... ..... ... .... . ... ....... ......
...... ............


.... .... . ...... ............. je ..... . y ........ ......,
a ..... ...... .. .... ....... ... ...... ........., .... ......
....... .. .... ........... . ......... . y .........., a ........
y .........., .... he .. .... .... .. ...... ........


....... ...... ......... .......... ........ ......... ..
..... ... .... . ... ....... ..... ....... .. ...... .........
......... ...... . ............. . ... ce y ......... ........
......... ........ y ...... ......... ... ..... ........ . .......
.......... ........ .......... ........., ... ......... ......
..... ..... .... ...... . ..... ce ..... ..... ... ....... .......
........ .......... ........ .......... ....., .. .. ........ .......
............, .. ........ ...... ...... . ... .... ..........
........... ....... y ..... ......... ........ 80% ............
.. ........ ... ........... ....... ......... ... .......
...... ............ ........ je . ....(>.... ........ ..........
....., ..... ............ ... ....... . ....... ... .........., ..
he ............ no ..... ........ .... ..... ............, ... ce ..
........ ....... . ........... .... .. ........ ..... .... .....
.... y ..... ...... ...... ce .... .. ...., ... he y .......... ....
... Boha, ... ..... ...... .. .......... ........ ....... .............
......... . ....... ..........


.., ..: ... . .. ........ ......... ......., .. y .... .....
...........? C ....... .. ... ........., ....... . ........ ....
...... ......, .. ......


(^......... ...... .... y ..... ......., y ......., ........ .
............. ........ ..... ......... y ....... ..... .....
........! ... ......... ..... y ....... ......, .. ce ... .........
.... ........ .. ...... . ....... ........ .......... y .... .
.. .... ...... .... ....... ....... ......., .... y ........, .. ..
....... .. ......... ......... ........ ........ ........ ...........
....... . ....... .......... .. ....... ...... y ........
JI—40r/o.


537
ŠUMARSKI LIST 9/1933 str. 40     <-- 40 -->        PDF

........ ......... y ..... ...... ...... ce ... y .......
....... ......... je ...... .. ...... ......... ......... ......, ..
ce . .. .... .... ...... ......... . ..... ..... .. ........ . ..........
..... ........... ........ .. ... je ........ ......... ..
......... ........ .. .. ...... ........ ............ . .............
..... ........... . ....... ......... . .......... .
..... ....... ..... ......... ....... ......... .. ........., na
.... ....... .. ......... . ........ ..... ........... .......
...... ........ ...... ..... .. .., .. ..... .... ....... .........
... ............... ....... . .... ......... ...... ........
.........


..... ......... .......... .... .. ......... .......... ...
.... ..... . ... ce y ....... ..... .. ..... .... ............ .
...... ..... ....... ........ .... ...... ......, ....... .. .......
........ ........ .. ........... ........ ........ .........
na .. ...... ...., y ...... ce ....... .......... .. ........
....... .......... . y ..... ce ........ ..... ...... .........
....... ..... . ....... ...... . y ........ .. ...... ..... ....
y ..... .. ... ........ ...., .... .. y ..... .... ......... ..........
........ ....... no ........ ....... ........ ce y ......
... ......... ....... ...... ..... . ...... ........ ....... ......,
.. ce y ...... ....... ........ ........ .........., ......... y..... ... ........ ......., na je .... ........., .. ce .. .. ....
...... .. ........ ............, .... .. ...... .. .. ...... ..............
. ... ... ce ...... y ......... ........ ..........
...... .. ......... .... ...... ....... y ..... ... ... ........
. .......... ......., .... je ........ . y ......... ... .........
......... .....


...... . ....... .. ........ ...., . ........ ........ .
............. ......, .. ........... ...^... ........ . ...;..,
...... .. ........ . ........ ......... .... ......... .......
..... . .... ........... ... .. ....... . ...... .. ........ .........
.......... .. no ..... ....... . .... ......^.. ..........
.........., y ..... ...., ....... ........ .. .... ... ......., ....
..... ........ . .......... ........ . .... ....... ...... .........
...... ..... ..... ..... ............ ......., ... ..... ......,
.... y .......... ...... ........., na ... .... y ...... .. ...
........ .......´. . ...... ...... . ......., .... .. ce ...... ........
........... ....... ...... ......


............ ........ ........ ..... ........ ....... ........
...... ....... ....... .. ...... ............ .. ........
.......... . ... ........... . .... ...... ......... ......., .. ..
..... .... ......... ... ....... . .. ce ........... .. .... ....
y .... ....... ..... .. .... y ...... ... ....... ... .........
... .... ......... ....... . ..... .. ......, ........ . .......
y ....... ........ Ha ... je ..... ......... . ...... ........ y
.... .......


.......... ........ ...... ....... y ..... ..... ....... ...
.... ......., na je ..... ...... ...... ... . .. ........ ....... .........
.....-... ...... ......... ....... ........ ......... .. ....
. ............. ......., ... ... .. ......... . ........ .....


538
ŠUMARSKI LIST 9/1933 str. 41     <-- 41 -->        PDF

...... ....... ........ ...... ..... .. ....... ...... ......., ..
.. ce .... . ....... y ....... ....... ....... ......


. .... ...... ..... y ..... ... .......... ....., . ......
....... .. .. ...... .... .. ....... ... y ....... ......., ....
..... ........ ......... ....... . ........... ...... ............
...... .... ...... .. ce .......... ... ..... ... ........., .... ...
.. ......... . .......... ....... y ........


. ..... ...... ........ no ...... ......... ........ .....
..... ...., .... ..... y ..... ... .......... ...... ........ ......
...... ..... ...... ....... .............. . ....... .. .. ITITO
.... . ........ ....... ..... ...... ....... ......... .... ....
......... ......., .... .. ...... y ...... ........ ... .... ....
......... . ......., .... ..... .... . ........ ..... ....... ..........
........-....... ....... .. ........ ....... ...........
..... .. ... ........ Taj je .... ........ ..... ..... . ... je ..................
.......... .. ...... ......., ... .. ..... ..... je
............. ..... ........ ............. .... .... ....... ...
......—........, ... he ............ ....... ... y ...........
.... .. ......... ........, ... ce ..... ...... ........ .... ........


........... . .......... ........ .... . ...... ........
...... ...... .. ...... no ....... y ....... .......... .... je,
.... ....., ..... ......... .......... ......., ........... . ......
Kao ..... ... y ............ ....... .... ..... ...... ....., ..........
.... ... .... ...... ....... ....... .... y ....... .......
..... ...... ce ........ ... ......... ....... .. ....... .
.......... ......... ............. .... ... ......... ...........
. ...... ..... ................ ....... ........ ...... ......... .
......., ..... ........ ..........-. ...... ....., ...... ........
..... ....... . .. ......... .... . ....... ... ......... .........
.......... .. ............ ......... ...... ...... ......
.... ........ ........ . ....... .. y .... ....... .... .. .......
.......... ..... -........


... ...... .. ......... ......... ......, ........ ...... .......
....... ....... .......... ....... ..... . ..........., .
.. ........... .... ...... ........ ........ ....... Te, .........
........ .... ..... y ........... ....... ......... ......... ....^.
.... ........ ....... ........, ...... .... y ....... ...... ........,
.. je ..... ..... . ............ ........ ...... .... je .......
.... ........ ..... ..... .... ....... . ..... ........... ....
...., .......... ....... ..... .. ......... ........... . .....
...... ............. ......... ......., ..........., .... .. ......
........ . ...... ..... .......... ......... ... ..... ........ ..
........... ». .......! Ha .... ......!« .. je ...... ...... .......
......... . ......... .......... ......... .. ... ...... ........
.....


.. .. .. ....... .... .... ........ .. y ......... .......
........ .... ......., .... .... ce ........? ....... .. ... ....!...
. .... ...... .... ce ...... ........... . .. .... .... .. .............
... .... .. ........, .. ... .. .... .... ..... .....
........ ........., .... . ..... .. .... . ..... ....... ........
........


539
ŠUMARSKI LIST 9/1933 str. 42     <-- 42 -->        PDF

......... . ............ ........ . ...... ........ .......
.. .... .......... .. ...... ..... .......... ..... ......... .........´
Te ...., ...... y ...... ....... .............. ..... .. .....
........, .... je ... ...... .. .... ... ...... ....... .... ...... ..........
......, .... je ......... ........ ..... ........... ....
y ....... . .......... ............ ......... .......... . ......
........ ....... ... ...... ..........., .. .... .......... . ............
........ ..... ........ ........ ........... .........
... .. ..... ..... ..... .... . .... . ...., na .. y .... ...... .......
. ............ . ... ...... ...........


... ....... .... ..... ....... ......... . .......... ......
y ....... ....... ......... ..... . ........ ...... ... »..... .......
......«. Te .... ..... ...... ....... ......... ... ........«´
....., na ce y ....... ....... y .......... icao ........ ... ........
....... Kao ..... ......... ..... . y ........., . .. ..... ...
..... ......., ... je ........ y .......


..... ........ ... ........ .. ...... ......... ...... ....,
...... ... .. .... ... ....... . ............... ..... ....... Kao
....., ... ...... ..... ... ............. ........, ..... ..... ..
..... ......... Kao . ..... ....., . ... ......... .. .... ........,
....... ..... .......... ........ ....... ....... .... ... .......
...... ..... .... ........ ... .... .......... ............ ..........
C ..... ...... ...... ce ...... ..... .. ........ ........
...... .. ...... . ......... ......., a . ..... ... ...... ....... ..
..... ........ ......, .. ...... ....... .. .... ....... .........
.... ce ........... .... . ........... ....... ...... .........,
.... ............ ....... .. .... ....... .. ....... .... ........
...... . .... ...... ... ....... ........ ........., .... .......
......... .. ........ . ...... . ..... .............


. ...... ....... ......... .... .. ....... ....... ......
..... . ..... ...... . ............


........ . ............... ........ ........ ...... ....... ........
ce ........... ........., .... y ....... ..... ........, ....
. ..... ........... ...... y ..... U ....... .. .. ... .........,
.. y ........ ........ .... ........ . ........... .......... ........
. .... ....... ....... ... .. ........ ........... .........
......, .... .. ..... .... ...... ... ..... . .......... .......
......... ......... ........., ........ . ...... ..........., .....
.... .... ....... ............... ....... y ......... .......


....., .. ce .. ...... ........ .. ........ .... ........ .....
y ...... ........ . .. ce ... .... ....... ..... ............... .........
......... ........., .... .. ... .......... ....... .......
..... ........ ............... . ........ ....... .... ce ... .... .........
y ...... .......... ... ............. »........«.


.......... ........ .... .. y ..... ......... .... ....... ........
. ... ..... ...... .. y ...... .... ......, ........ ............,
.... ............. ..... . ........ .. ..... .......... ........, .....
......... . ........... y ...... ...... .......... . ......, .....
.... ........ ....... .... ..... ......... ......., .... ....... ..
.... ........ ...... ....... ......, .... ....... .. ...... ..........
....., ...... je .. ... .... ....... ... .. ....... ... ........
.......... .... ocehaj ..............., ........ . .........


54 0
ŠUMARSKI LIST 9/1933 str. 43     <-- 43 -->        PDF

.. .... ......., ........ .... ..... ..... .......... ...... .
... ..... ...... .. .......... ..... .... ......... .......... ..........
. .... .. ce ..... ........ ........... ..........


........ ....... ........ ........ ....... ....... ...... ce
.. ..... ........ . .......... ....., a ..... je ..... . ........ .......
... ...... ......... .... ... ......... ..... .......... ...
... .. . ..... . ..... .. .... ..... ....... ......... .. ... ...,
.... ce .......... ........ ........ ....... ........., .... he y..... ...... .... ............ .. ...., . ... ........... ..... ce
...... ........ . .. ........ ...... ......... ....... .... ..........
......... ..... ...... ..... ........ ........ ....... ........ je
......, .. ji; ....... y ....... ....... ....... ........ . ....., a
. y ...... ........., ... y ....... .... ........ ...... ....
.... ......., na ce .. .... ...... ............ ..... ce ..... ......
....... ........ ...... . ......... .. ......... ......! .....hyjy
ce .. ...... .(.-...., ... je .......... ...... ...... .........
....., na y .... ca .... . .. ....... ........ .... ........... ........
........ . .......


IIa .... . .... ...... .. ........ ....... .... ..... ...........
..... ......, .. ..... ........ ........... .. ... .... .......
y ...... ....... Ha ... ..... ....... ce ...... ..... ... ....: .........
ce ......, a ........ ce . ........


. ...... ....... ...... ........ ........ ....... ..... y ......
.... .. ...... o ........ . ........ ...., ... ce .. ...... ... ........
. ...... .... ... ........ ...... . y ......... .......... ..
ce ..... .... .... ........ ....... ..... .. ..... ...... ............
.... . .. ..... ..... ....... ... .... ce ..... ... y .... ....
. ....... .......... .............. ......... ....., ... ce .......
.......... .. ....... ........... .. ............ ....... .........
..... .... .... ...... ...... .......... ...... . ....... .... .........
.. ..... ...... ............, a . y ..... ........ ........


........ .;....... ....... ......... .... ....... je .....
...... ..........., .... ........ ... ........... Te .... ..... ......
....... .............. .... y .... ........ . y ..... .. ........ ..
..... ..... .... ...........


.......... .... y ........ ... ..... .... ..... ... .........
...., a ...... .. .. .......... y ......., ...... ........ .. .......
...... ...... ......... . ........... ... ....., ... ..... ...... ....
........ y ..... ......, .... .. ....., .. ..... .... .... .....
... ........ ..... ......, ... . ......... .... y ........ .......
....... . ..... ...... ......., .... .. ......... .. .. ...... ...........
............., a .. y ...>. ......... .......... .......
...... .... ..... ......... .. .... . y ...... ..... .. .... .....
..... ..... . ... ..... ....... ......... y ........ ....... . ........
..... ..... ...... y ..... ........ .. ......... ... ......
»....... . .......«, .. .... ...... ......... ..., .... ce ..... ..
... ...... ........ ...... ..... .. ....... ........... ........


.......: y ...... ........., .... ........ .......... y .......
....... .... ... .... ......, ... ...... . .. ....., y .... ..
ce ........ ....... ..... ...., ....... .. ....... .......... ..
.......... ..........., ..».. .. .... .... ...... ...... ........ ........
1..... ... .. ...... ....... ......... y .... ......, .... ..


541
ŠUMARSKI LIST 9/1933 str. 44     <-- 44 -->        PDF

ce ........ ......... .. .... ........ ... ...... ......., ... je ......
.... ...., ... ce ... .. ..., .. ce ........... .. ........ .....
........ . ......., ............ ... .............. ........, a .......
.. ... .. ..... . ... ...... ..... .. ...... ce ...........
....... y ...... ....... ........... ....... ......, .......... .
..... ..... . ............


..... je ......, .. ce ca ........ ..... y ... ........ .....
.......... ..........., a ........ ...... ........., ..... ...........
y ......... ....... . .... ....... ........ ........... ....
..... ......, ..... . .......... ......., a .............. .......
........ ........... .... ...... y ........ ...... ....... ......
...... .. ........ y ...... ........ ............ ......, ... je ......
......., .. ........ ........... .... ...... ....... ....... ..
...., .... .... .......... ...... ........... .. ........... ......:
».. ... .... ........ .... .. ... ..... .^.......« .... je ..... ....
..... ........., ... . ........ ......... ... ..... ....... .. ....
.. ..... ............ ...... . .. ....... ........ y ..... ............,
.... ... ce ........ ......... . ..... ........


......, ... ce ...... .... ........, .. ..... ...... .........
.... ......... y ......... ......, .... ...... ........ . .. .....
... ......, .... .. y ........ ...... ...... ...... .. ........ ...
......... .... .. .......... ............ ....... ce ..... ......,
y ...... ... ...... ..... ....... ......... .. ........... ........
. ...... y ........ ..........


...... y ....... ce ......... ........ .... ........., .. ..
je . y ...... ...]).... .. ....... ..... ........... ......... . ...........
....... ..........., .... .. ce ......... ....... ..... ..
......, ... je ... ............ .. ..... ...... ............ .. .....
...... ........... ....... y ...... ......... .. .... .... ........
......., ... je .... .. ........., .. ce .... ..... upe ..... ........
.... ...... ............. . .... .... ....... .......... .......
.......... . .... ..........


...... y ......... .......... ...... y ......... .........
........ .. y ....... .. ... .....: .. ......... ...... . ...... ........
. .. ........ ...... no .... .........


He ....... y .... ...... .... ......, ..... ...... ... ....., ..
je ......... ........ ........ . ..... ........ ... ... ........., y
...... ce ....... .... ....... ..... ..... ...... ... ... .......,
.... ... .... .... ......... y ......, .. .. .. .... .. ...... .........
.......... ....... ..... ......., ... .... ce .... .... .........
..... .... ......... y ...... ......... ........., ... je .....
.. .... no ...... ......... .... ....... .. ........ ..........
.... ce ...... . ........, .. . ........ .... .... ..... ......»´,
.... .... ....... . ....... ....... ....... ...... ......... ...
...... ...., ........ .. .......... ..........., ... .. ........ ..........
.. ...... ........ . ... ........ ........ ....... .......
je y ........ ..... ............ . y ..........., .... ....... .......
......... . .. ....... ...... ...........


........ ...... .. ......... ...., ... ce .... ......., .. .
........ ....... .... ........., ...... .. ce ........ ..... .. ...
... ........., .... .. .... .. ........ .. ........ .......... ....
....... ..... ..... y ...., ........ ........ .......... ...... ..


542
ŠUMARSKI LIST 9/1933 str. 45     <-- 45 -->        PDF

....... ..... .... .. ... ... ............ ..... ............ .........
...., ..... ... .......... ........., ........ ....... ......
. ...... ....... ......... . ... ......... ..........


......... ....... . ......, .... ..... y ..... ... ........
....... y ............ ........., .... .... .... ........ ...... y
......... ....... ..... ......., ........., ......, ...... ..... .......
... ...... ....... . ...... ... .... ....... y ............ ......
....... ..... Ha ...... ........... ....... .. ....... ........
...... .. ...... ........, .........., ........... ...., ..........
......, .........., .......... . ..... ......., .... .... ....
... .... ......... ....... ...... y ......... .......


Ha ........... ....... .... ce ........ ....-ta ...^.., ... je
.... ......, .. .. ... ....... . ........ .... ...... ......... .....
........ ... .......... ............. . ......... ......... ...
je ... ..........., ... ce y ...... ....... ...... ....... . ........
...... .. ............ ..........


........ ...... . ...... ...... y ......... ......... ......
.. ............. ........ y ......... ......, ..... y ..............
. ............ . ...... ..... .... .......... ........, .. ...
.... ...... y ......... .......... ..........., .... y ... ...........
.... .... .. .........


...."


........... ....... y ......... .......... ............... y ......... .1........ .... .. ......... ...... ........, ...
... .. .. ... .......... . ........


AKO .......... ... .... ca ............ ........, .... .... ......
....... ........, .. ce . .... .... o ..... ..... ...... . .......
AKO ....... ........ .... ......... ca ...... ............., ....
.......... .... ... .... .... ......... (.. .... ........ ..............),
.... . ... ........... ....... ...... .. ...... ...... ...
... .........., y ....... ....... .. ..... ....... . .... ........,
... ... ......, ... je ...... ..... ................. ... ..... .....
........... ...... je .......... ......... ...... y ..... ..........
. ..... .......... ............, na . y ..... ....... ... .....
......... .........


C ..... ......, .. ...... ......... ........., a . ... y .... .
.. ...... ............ ......, ... ..... ...... . ... ....., .......
. ........., ... ...... he ce ... ......... ... ............... ........
. ..... ce ....... . .... ....... ...... ... ..... .........


......., .... ...?. .... ........ ........., ......... .., ...
..... ........., a ... ........ .. ...... ... ......., .... ........
.. ........... ...... ...., ..... ......., .... .. ...............
.. ........ .......... ... .. ........ y ........... ........ (........),
......., ........., ........, ...... ........... . .........
......... . .. ..


........ ......... ..... ...... .... ........ ............
....... ....... . ...., .. ... ..... .... ....... no ..... ... ...
...... y ..... ...... ...... .......... y .... .... ... ...., na je
.... ........ ca .... . ......... .. ......, ... ........., ......
.... ........ ca ..... ... ........... . y ....... ... ...... ......
... ca ....... ......... ......... je ......, .. ....... . .....
y .... .. .... . .. ..... .. .... ........ .... ....., ...... je
......... ...... . ...... ...... ......... ........ ....... ..


543
ŠUMARSKI LIST 9/1933 str. 46     <-- 46 -->        PDF

...... je ...., ..... .... ......, .. ...... y ..... ..... .......
....... ........


........ ............ . .......... ........ ..... y .....
...... ......... je ........ ....... . ......... ........., ......
ce y .... ...... ...... ...... .... ...., ... .. y ....... ...........
.......... y ....... ........ ........., .... .. ce . ...... ........
.... ......... .. ... ............. .......


... ...... ..........., ..... he ce y ........ .... ......... .
.... .............. ........., .... je ...... ....., a ...... ....
..... ........ y ..... ........ .......


Sommaire. Notion de . économie forestiere ayant pour base une forets-parc; traitement
des forets-parcs dans le passé, aujourd´hui et dans l´avenir; la foret et son rapport avec
l´homme; signification actuelle du traitement des forets en parcs et ses manieres; motifs
de la formation des forets-parcs (considérations touristiques, hygiéniques, balnéologiquesi
urbanistiques, sociales etc.); formation des forets-..... et travaux qui en résultent; éléments
financiels et . utilisation de ces forets


SAOPĆENJA


NOVI ZAKON O LOVU


Dne 5. decembra 1931. potpisao je Njegovo Veličanstvo Kralj novi Zakon o lovu,
kojega smo dugo iščekivali, a koji još do danas nije dobio obaveznu snagu, jer još
nisu donesene banovinske uredbe, s kojima jednovremeno stupa na snagu. Napisati
ocjenu i!i kritiku jednog zakona o lovu nije lagana stvar, jer baš u tome i na tome
zakonu ukrštavaju se mnogi i vrlo različiti interesi. Potpuno zadovoljit; sve te interese
vrlo je teška zadaća. Ako se uvaži, da taj zakon važi za čitavu kraljevinu i prema
tome da je unificirao sedam različitih zakona o lovu, koji su dosad kod nas postojali,
već samim tim unificiranjem lovnog zakonodavstva postigli smo jedan veliki dobitak.
Tim jedinstvenim zakonom za čitavu kraljevinu udaren je konačno temelj, na kojemu
će se moći napredno razvijati jugoslovensko lovstvo kao važna grana naše narodne
privrede. Najvažnija odredba novoga zakona temelji se na principu, da je pravo lova
spojeno sa vlasništvom na zemlju (dominalni sistem), a u krajevima, gdje je dosada
bio .. snazi regalni sistem, ostavljeno je narodu (banskim vijećima) na volju, kada
će se preći na dominalni sistem. Time je zakon sretno riješio prelaz od regalnog
sistema na zakupni, koji će morati prije ili kasnije svi prihvatiti, kad se konačno
uvjere, da jedino taj uvjetuje raoijonalni uzgoj lova, za koji je naša kraljevina predodređena,
jer posjeduje sve prirodne uslove za uzgoj svih vrsta divljači, Novi zakon
nastojao je zaštititi interese poljoprivrede i šumarstva s jedne i interese lovstva s
druge strane, pa uza sve predviđene mjere za uzgoj i zaštitu divljači možemo sa
potpunim pouzdanjem gledati na budući razvoj i napredak našega lovstva.


Jer se u »Šumarskom listu« na novi zakon o lovu nije osvrnuo nitko od šumaralovaca,
nakanio sam, da dadem svoje mišljenje o tom zakonu, naglasujući dakako
odmah, da ću zastupati kao lovac čisto lovačke mterese posmtrajući ih sa stručnog
lovačkoz stanovišta. Zakoni su doneseni, da im se pokoravamo i da ih vršimo, a ne
da ih kritikujemo, stoga ove moje dobronamjerne opaske ići će za tim, da se možebitne
manjkavosti i nejasnosti u tom zakonu upotpune i izjasne i posluže kod donošenja
provedbenih naredaba t. j . banovinske uredbe. Drugim riječima, moja je namjera,
da se u našem stručnom organu ustanove novog zakona o lovu jasno protumače


544