DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9/1933 str. 20     <-- 20 -->        PDF

Obrazac 7.


Prerada zemljišta Setva semenj a Plevljenje


gruba fina hrasta crnog drva


rad sjeme rad sjeme CO


CG CO C C CO trn


-o -o


o S >c/)
O
CD CO "ćfi ..
CO (.


"Vi *.. IM ..


co C C C


O OC >.. C K/) C 3o o C C >.. C


o


t* L»


T3 o C


-o -o


0> -a c -o C -o C -a c


o CO
o O o CD co ^. ® s; CO CO t- "O D> O t- "O
i> d P" C .Jti C


O T, Q a. a. fe s*


> * * > >


Obrazac 7 (Nastavak)


Proizvedeno i izneto


Prašenje Drugi izdaci


sadnica


CO


hrasta crnog drva


CO


J*


CD
(0 I-,


-5 -Q


c c Primedba


J2


CO
CO 3
CO CO
C CO J« CO eu


CO -a CO «3 a S -5


.. CO a "en


CO -o o o


e
e
JA> CO C CC — -6 c -o OJ o C-a "S c CO


> CO -E "O


eu 0)
a s» D) -S´ 2 JA O ki


o ce — o E d)
Jd.


>


o


dobiće svaka sastojina ili čistina svoju zasebnu stranu, pa prema tome
treba ih dovoljno predvideti. Za evidenciju po sastojinama ili čistinama
služiće obrazac 5. U ovome obrascu u zaglavljima »popravka izvršenog
pošumljavanja« i »popuna prirodnog podmladka« treba unositi dvojake
površine. Jedna je konkretna, t. j . ona cela na kojoj je rađeno, a druga
reducirana, t. j . stvarno veličina kao kad bi bila čistina pošumljavana
(prema broju sadnica i semena).


Evidencija po godinama vršiče se po obrascu 6. O površinama, koje
treba unositi, vredi napred rečeno. I kod jednog i kod drugog obrasca
u primedbi treba stavljati sve što se bude smatralo da je potrebno za
bolje razumevanje navedenih podataka.


O radu u rasadniku, ako takav bude postojao, dobro je da se vod:
takođe evidencija. To se može vršiti otprilike po obrascu 7.
Za sporedna iskorišćavanja propisaće se i ustrojiti takođe odgovarajući
obrasci, ako takva iskorišćavanja budu postojala.


Svi ovi navedeni obrasci ima da se smatraju samo kao jedan predlog.
Dok ne budu izrađena upustva za uređivanje nedržavnih šuma,
radiće uređivač prema prilikama i okolnostima.


Kako ova evidencija ima da služi pored kontrole i za skupljanje
svih podataka o prihodima i rashodima gazdovanja radi proračunavanja
rentabilnosti gazdovanja, to će i uređivač predvideti što još bude bilo
potrebno u ovome pravcu.


Résumé. Dans la Serbie méridionale (Macédoine) la production du charbon de
bois ayant bien de l´importance, l´auteur expose ses vues concernant . aménagement
et le traitement consécutif des forets destinées a ladite production. Ce seraient des
taillis composés des essences feuillies (hetre et chene en premier lieu) avec une
rotation ne dépassant 20 ans.


576´