DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9/1933 str. 17     <-- 17 -->        PDF

ostavi za zimu, prodavajući ga okolnom stanovništvu. Ovo razume se
onda, ako ima potrošnje i to stalno. No oba ova iskorišćavanja treba
dobro odmeriti s obzirom na kakvoću zemljišta. U niskoj šumi su srazmerno
česte seče, pa to može iscrpljivati zemljište. Ako je ono već dosta
slabo, ne treba ga još više slabiti, oduzimajući mu lišće, koje bi inače
išlo za njegov popravak.


Sa ovim bi privredni plan bio gotov. On bi se sastojao iz opšteg
izveštaja sa načelima za gazgovanje, pregleda površina, opisa sastojina,
plana seča, plana pošumljavanja, eventualno plana sporednih iskorišćavanja,
osnovne karte, sastojinske karte eventualno karte seča. Osim ovoga
uz elaborat treba priložiti i podatke geodetskog premera kao i taksacione
(primerne površine). U pogledu državnih šuma treba se upravljati po
postojećem pravilu.


Ostaje još da se što kaže o obrascima za špartane delove elaborata.
Za državne šume ima se pridržavati postojećih uputstava. Za
državne šume ima se pridržavati postojećih uputstava. Za ostale šume
pridržavaće se obrazaca, koje bude propisao pravilnik za uređenje takvih
šuma, kada taj pravilnik bude izrađen. Dok to ne bude, poslužiće se
obrascima za državne šume, u koliko se oni mogu ovde upotrebiti. Tako
za predled površina može se uzeti obrazac br. 1 tih uputstava. üde
nema provedenog katastra, može se izostaviti zaglavlje o podacima
katastra. Za opis sastojina može se eventualno uzeti obrazac br. 2 uputstava,
samo se mora nešto izmeniti. Ta će se izmena odnositi na zaglavlje
»drvna masa«. Ono ima da se uprosti, te da ima samo podzaglavlja:
sadanja drvna masa (na 1 hek., svega)., pripaštaj (na 1 hek., svega)
i maseni priraštajni procenat. Za plan seča mogao bi da služi priloženi
obrazac 1. Plan pošumljavanja i obnove šume sastaviće se otprilike po
obrascu 2. Za plan sporednih iskorišćavanja može se lako ustrojiti obrazac
prema datim prilikama.


Izrada šumskih karata mogla bi se vršiti po upustvima za uređivanje
državnih šuma. To je dobro i radi jednoobraznosti na uređivanju
ši:ma uopšte. Prema tome o ovome radu ne treba ovde ništa govoriti.


Najzad ostaje još da se što kaže o vođenju evidencije prilikom izvađanja
plana. O zadacima evidencije i podacima, koje ona treba da
da, neću ovde da govorim, jer nema ništa naročito da se kaže za ovakav
tip šuma i gazdovanja. Kao što je poznato, evidencija se ima da vodi
u vidu šumske hronike i privredne knjige. O vođenju šumske hronike ne
treba ništa da se kaže. Tu će se propisati ono što se i inače propisuje
kod uređivanja drugih šuma (videti uputstva za uređivanje državnih
šuma). Privredna bi knjiga i ovde služila za unošenje podataka o izvršenim
sečama i pošumljavanjima po godinama i po odeljenima, dakle
sastojala bi se iz dela 1. i II.


Evidencija izvršenih seča po odeljenima ili sastojinama, ako takvih
bude bilo, vršila bi se po obrascu 3. U ovaj pregled bi se unosile one
količine drva, koje se stvarno poseku. Drvna masa ima da se iskazuje
punim kubnim metrima. Međutim same predaje drva mogu da se vrše
u prostornim kubnim metrima. Zbog preračunavanja ovih drugih u prve
biće potrebno da se odredi redukcioni broj, što se ima vršiti prilikom
predaje drva po već poznatom načinu. Da bi se ovo preračunavanje
moglo lako da kontroliše, biće dobro da se u ovaj pregled unose i prostorni
kubni metri. To se može vršiti iznad broja punih kubnih metara sa
brojevima nešto manje veličine i mastilom druge boje, recimo zelenim.
U zaglavlju »procenjena drvna masa« unosiće se drvna masa iz plana


515