DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9/1933 str. 12     <-- 12 -->        PDF

Imajući sve ovo pred očima, nalazim, da su pomenuti razlozi za
velika sečišta daleko važniji i uticajniji nego negativni razlozi, pa da
dakle o ovim drugima kod ovakvih šuma ne treba voditi računa. Sa koga
će mesta početi seča i kako će dalje ići, ima da se odredi prema starosti
šume, transportnim srestvima i obliku zemljišta.


O godišnjem dobu, u kome ima da se vrši seča, izgleda da bi imalo
malo da se govori, jer je to pitanje uređeno zakonom o šumama. Po § 78
toga zakona vreme za seču je od 1 oktobra do 1 aprila, dakle to je
zimska seča. Izuzeci od ovoga pravila, koji su tamo pobrojani, teško da,
bi se mogli primeniti na ovaj slučaj. Tačka 4 mogla bi se primeniti samo
onde, gde bi se kojim slučajem vršile prorede. Tačka 3 mogla bi se već
više primeniti, ali ipak ne na sve šume. Najzad šta je to »nemoguća zimska
seča«? To je jako širok pojam. Ta je seča moguća svuda i kod svih
šuma, samo je pitanje srestava i troškova, koje treba primeniti i učiniti.
Ako bi se ta nemogućnost merila prema normalnim žrtvama ili troškovim
kod ljetnje seče, onda bi s obzirom na poslednji stav toga paragrafa
bilo moguće na mnogo mesta primeniti tačku 3. Ali je opet sigurno, da
usled promenljivosti meteoroloških prilika ne bi za jedno isto mesto bilo
stalnosti u primeni ove tačke, jer jedne godine može biti snega, a druge
ne, i zatim vreme samoga držanja snega može biti različito. Nesigurnosti
ima dosta. To bi prouzrokovalo rešenja i odobrenja od slučaja do slučaja,
a to opet ne može da podnese jedno gazdovanje, koje treba da počiva
na stalnosti rada i prihoda.


Za ovakve šume, imajući u vidu način izrade uglja, bolja je letnja
seča. Naime smatra se, da je bolji ugalj izrađen od sirovih drva, da dakle
treba drva odmah posle seče prerađivati u ugalj. Osim toga u leto se
lakše izrađuje i više dobija. I poslednji stav § 78 više govori za ljetnju,
nego za zimsku seču. Po toj odredbi deblo se mora šeći što niže do
zemlje, tako da panj ne bude viši od jedne trećine toga debla. Prema
debljini drveta u ovakvim šumama ta će visina panjeva biti mala, najviše
do 5 cm. Za ovako nisku seču treba da bude zemljište oko panja čisto.
Već vrlo mali sneg tu znači smetnju, a kod većeg snega to je već znatna
otežica. Da bi se zadovoljio propis pomenutog paragrafa, biće u takvim
slučajevima potrebno razgrtati sneg oko drveta. Ovo znači potkupljivanje
samoga rada, dakle i proizvodnju uglja. Kako iz J. S. naročito njenog
južnog dela, može da ide dosta uglja u Grčku, to ova otežica može imati
možda priličnog uticaja na moć konkurencije toga uglja na stranim pijacama.
Sa ovim je donekle u vezi i pogodnost trenutka kada se ugalj
iznosi na prodaju. To je od interesa za samoga sopstvenika šume, ali
kod prodaje u inostranstvu i za samu državu, jer se može dobiti veća
količina stranoga novca, ako se više uglja izvozi. Pri izradi uglja preko
leta pristiže on za prodaju pred početak jeseni ili u jesen, dakle pred
zimu, kada je potražnja najveća. Razumljivo je, da se tada mogu postići
i najbolje cene.


Potrebno je još razgledati ovo pitanje i sa tačke održanja šume. Ni
sa te tačke gledanja letnja seča ne izgleda nepovoljna. Za što veće osiguranje
izbijanja izdanaka potrebno je šeći drvo što niže, po mogućstvu
do same zemlje. To je i uzrok propisa poslednjeg stava § 78 zakona o
šumama. Za podmlađivanje je bolje da izdanci teraju iz žila, a ne iz panja.
To će pak biti onda slučaj, kada je panj što niži, a najsigurnije onda, kada
panja i nema ili ga skoro nema. Ovakvu seču pak mnogo je lakše i jeftinije
izvesti leti, kako je već rečeno. Zatim u zgodno vreme izvedena
seča preko leta daće opet izdanke. Mogućnost ovakve seče u izdanačkim


510