DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1933 str. 56     <-- 56 -->        PDF

š(o više pobrinemo za porodice onih naših članova, koji su prerano umrli ostavivši
svoju porodicu neopskrbljenu ili sa tek malom: penzijom.


Znamo da su današnje plaće naših članova vrlo malene u razmjeru prema
današnjoj skupoći, a kakova tek sudbina čeka naše potomke iza smrti naše. Kako
će im dobro doći i najmanja potpora iz te zaklade.


Zar nije vrijedno jednom za svagda platiti svotu od 100 Din., pa time ženi i
djeci osigurati eventualnu višekratnu potporu.


Smatram stoga za dužnost, da svakoga člana našega udruženja upozorim na
tu zakladu, a naročito one članove, kojj su oci obitelji. Njima je u interesu njihovih
obitelji sveta dužnost, da toj zakladi što prije pristupe, a svim je članovima dužnost,
da upotrijebe svaku priliku za sabiranje prinosa i darova toj zakladi.


Do nas je šumara dakle, da ta zaklada što prije postane što jačom, a to će
biti, kada svi članovi Jug. Šum. Udruženja postanu i njezinim članovima. Stoga
neka ovi redci budu poriv onim našim članovima, koji do sada još nisu članovi te
zaklade. Neka se sjete nevolje i bijede udovica i siročadi onih drugova, koji, noseć
visoko stijeg šumarskog zvanja, u savjestnom vršenju svojih dužnosti postaše žrtvom
službe i sudbine. Neka se sjete, da i njihove udove i siročad mogu doći u težak položaj,
da budu prisiljeni tražiti u teškim časovima pomoć, a ta će im pomoć moći
biti pružena samo onda, ako zaklada bude kadra udovoljiti potrebama, t. j . ako njeni
kamati budu onoliki, da bar najpotrebnijima pruže što izdašniju pomoć.


Žalosna je pojava, da ta zaklada, koja doživljuje evo već 50. godišnjicu, ne
iznosi danas više od 22.642. Din., a mogla je da iznosi više od stotinu tisuća dinara.
Naše udruženje broji danas oko 800 redovitih članova, a jedva jedna četvrtina njih
su i članovi te zaklade. Neka taj indiferentizam prema zakladi prestane, neka svaki
član živo poradi, da prikupi što više članova i poklona za tu zakladu. Neka s)
uprava društva prigodom sastavljanja godišnjeg budžeta stavi u dužnost, da uvrst!
u proračun što veći doprinos za tu zakladu, pa će svrha zaklade brzo biti postignuta.


Napisao sam ovih par redaka u dobroj vjeri, da ovaj poziv neće ostati glas
vapijućeg u pustinji i da će se svi članovi upisati u tu našu plemenitu zakladu.


D. Hradil
TISKARA »MERKANTILE« — Zagreb, Ilica 35. priopćuje, da ima na zalihi:


1. Šumsko-kvarne prijavnice; 2. Očevidnike šumskih šteta, oboje saobrazno zakonu o
šumama (Br. 84.600—III—1930.); 3. Drvosečne i ogojne predloge (saobrazno naređenju
kr. banske uprave u Zagrebu, br. 48.3801—III—1931.); 4. Šumsko-oštetne cenovnike
(U prvotnom izdanju uz polovičnu cenu, ali proste od ispravaka); 5. Lugarskc
službene knjige shodne po formi i sadržaju; 6. Iskaze procene stabala (kao prilog
drvosečnom predlogu) ; 7. Manuale za tehničku procenu (napose hrastovu) ; 8. Manuale
za izmeru teodolitom i busolom; 9. Iskaze za izračunavanje koordinata; 10. Sve tiskanice
za sastav gospodarstvenih osnova i programa kao i naputak; 11. Opise šuma;
12. Skrižaljke za primerne plohe; 13. Izvoznice; 14. Najnovije kubične tablice po švajcarskom
uzoru za taksatorne i ine radnje od 1—140 cm promera; 15. Neke Očevidnike
sa starim napisom »Kr. kotarska oblast«, ali koji po sadržaju i sada još važe.
474