DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1933 str. 63     <-- 63 -->        PDF

Redovitih članova sa područja podružnice Beograd: Čajkanović Žarko, Beograd
Din ,100.— za god. 1931.; Nedok Čedo, Pančevo Din 100.— za II. polg. 1932. i I. polg..
1933.; Vučković Blažimir, Beograd Din 10O.— za god. 1933.


Redovitih članova sa područja podružnice Skoplje: Ćirić Danilo, Priština Din
120.— za god. 1933. i upisninu; Grujić Velimir, Skoplje Din 601— za I. polg. 1933.;.
Ostojić Košta, Tetovo Din ...— za 1933. i upis; Radojcvić Milovan, Priština Din
120.— za god. 1933. i upis.


Uplata članova pomagača: Žukina Ivan, Zagreb Din 50.— za god. 1933.; Matijašević
Marijan, Zagreb Din 301— za II. polg. 1932.; Sram Zdenko, Zagreb Din 50.—
za god. 1933.; Drndelić Milan, Din 30.— za I. polg. 1933.; Lazarini Franc, Zagreb Din
60.— za god. 1933. i upis; Kvaternik Ante, Zagreb Din 50.— za god. ,1933.; Matić Vasilije,
Sušak Din 50´.— za god. 1932.


Uplata na pretplati na Šumarski List: Kr. banska uprava Banja-Luka Din 95.—
za god. 1932.
Ispravak, oplata članarine izvršena po g. ing. Nikoli lliću, a objavljena u broja


3. Š. L., pogrešno je provedena za god. 1934. umjesto za god. 1933. Molimo, da se
uzme "na znanje.
LIČNE VIJESTI


t EMIL TORDONYI,


kr. šumarski nadsavjetnik u p.


Dne 27. aprila t. g. umro je u Zagrebu nakon kratke i teške bolesti Emil


Tordony, kr. šum. nadsavjetnik u p., u 66 godini svoga života.


Pokojnik se rodio 24. novembra 1867. u Radvanu u Madžarskoj.


Šumarske nauke svršio je na šum. akademiji u Šćavnici.


Nakon svršenih studija stupio je u službu kao šum. vježbenik kod grada Neusol


u Madžarskoj 1. septembra 1889. U junu 1890 imenovan je po kr. ug. ministarstvu


za poljodjeljstvo šumarskim kandidatom kod kr. šumarskog ravnateljstva u Zagrebu,


gdje je ostao do 27 juna 1893, kada je imenovat; kr. šumarom II raz. i povjerena mu


uprava šumarije u Fužinama, U mjesecu januaru 1895 imenovan je šumarom I. raz. i


povjerena mu uprava šumarije u Mrkoplju, gdje je u maju 1899 imenovan nadšumarom.


God. 1901. u mjes. julu premješten je kr. šum. ravnateljstvu u Zagreb, gdje je u de


cembru 1903 imenovan šumarnikom, a god. 1909´ u mjesecu februaru kr. šum.


savjetnikom.


IU februaru 1904 premješten je na Sušak, kao šef kr. šum. ureda na kojem je


ostao do mjeseca maja 1915. Tada je opet premješten u Zagreb, kr. šum. ravnateljstvu


gdje je ostao do svoga penzionisanja god. 1921.


Pokojnik je bio obljubljen u svim mjestima, gdje je služio, a napose u Gorskom


Kotaru, gdje je dugo služio, ostavio je najljepše uspomene, jer je tamošnjem narodu


išao na ruku i pomagao mu, gdjegod je samo mogao. Bio je dobar stručnjak i savjestan


činovnik, te je napisao knjigu »Priručnik za lugarsko osoblje« i zbirku disciplinskih


oropisa za lugarsko osoblje.


Sahranjen je 29. aprila t. g. na Mirogoju uz brojno učešće prijatelja, znanaca


šumara.


Pokojnik je bio dugo godina član našeg šumarskog Udruženja, pa njegovom


smrću opet nestaje jednoga od starije generacije. Oplakuje ga brojna obitelj, koja se


većim dijelom nalazi u Zagrebu.


Neka je vječna spomen vrijednom pokojniku, koji je kao mlad došao u naš ..


kraj, zavolio ga i ostao u njemu sve do svoje smrti.


Laka mu bila zemlja. D. H.


417
ŠUMARSKI LIST 6/1933 str. 64     <-- 64 -->        PDF

OGLASI


PRIVREMENA DRŽAVNA UPRAVA EKSPROPRIIRANIH ŠUMA U DELNICAMA.


Broj: 1107—1933. , Delnice, dne 21. maja 1933.


OQLAS DRAŽBE.


Dne 21. juna 1933,-u 11 sati u uredovnici sreskog načelstva u Vrbovskom održaje
se dražba etata za god. 1932. i 1933. na ekspropriiranom veleposjedu Sare Neuberger
u Vrbovskom.


Prodaje se:
1839 jel stabala sa 3.211 m3 jelove grade
765 buk. stabala sa 360 m3 grade i 1254 m3 ogreva.


sa ukupnom iskličnom cijenom od 241.055 Dinara. Ova drvna grada podeljena je u
9 skupina, koje svaka za sebe čine jedan objekat dražbe.


Iskaz skupina kao i uslovi licitacije stoje na uvid kod nadležnih općinskih poglavarstva,
sreskog načelstva u Vrbovskom i privremene državne .uprave ekspropriiranih
šuma u Delnicama.


Predsjednik:


Majnarić, v. r.


ŠEMATIZVMI 1 STATUS


OSOBLJA U RESORU MINISTARSTVA ŠUMA I RUDNIKA


IZAŠLA JE IZ ŠTAMPE


Sadržaje: I. Apsolvente svih šumarskih škola.
.. Raspored činovnika i cjelokupnog lugarskog osoblja.


III. Status (ranglistu) činovnika.
IV. Tabelarne preglede.
V. Alfabet.
Iskazano stanje od 1. maja 1933. god.


Izdanje Ministarstva šuma i rudnika.
Uredio: Ing. Josip Borošić.


Naručuje se kod Ministarstva šuma. — Cijena 30 Din. — Novac
ne slati unaprijed, već čekom, koji je knjizi priložen.


418
ŠUMARSKI LIST 6/1933 str. 65     <-- 65 -->        PDF

NASICKA TVORNICA
TANINA I PAROPILA !


D. D.
Centrala Zagreb
Marulićev trgr broj 1S.


>~ "^^-^"^-»´^-^-^´»´^"^î


ŠumsRa industrija


Filipa Deut§cha Sinovi


Vrhovčeva ulica 1 ZAGREB Telefon broj 30-47


Parna pilana u Turopolju.


Export najfinije hrast ivine. Na skladištu ima velike količine potpuno suve hrastove gradje svih dimenzjia.
Utemeljeno godine 1860. Utemeljeno godine 1860.


Uprava gospodarstva I šumarstva :KRNDIJA NAŠlCft, SLAVONIJA.
gospodarska i šumarska industrija d. d. Proizvodi i eksportira svekolike
gospodarske i šumske proizvode


u Zagrebu


DRflCH, INDUSTRIJU DRVA D. D.


SREDIŠTE: ZAGREB, GAJEVA ULICA BR. 35./I.


Podružnice i pilane i Caprag i Virovitica


Telefoni : Zagreb 42-45
Sisak (Caprag) 41
Virovitica 15 i 8.


Brzojavi: Drvodrach Zagreb — Drach Caprag i Virovitica.
Proizvodnja svakovrsnog hrastovog, bukovog, jasenovog i brestovog materijala,
građe za željeznice i dužica.


419
ŠUMARSKI LIST 6/1933 str. 66     <-- 66 -->        PDF

U C A N T V .


Ilili


I fi î


. ^.. .. A


Sä.i ^^^^^H w


19505 S;;g iz ......


1 ^. =-—


.1
.1
. ^^r^^H w ienom, crvenom...^.. 1 vom bordurom siv.
i š po metru Di


m-B^^fl


60 cm Di


w ... w


. ^.^. &
« j


i
I


19501 Zastor iz madrasa 19502 Zidni sag iz pamuč19503
Prestirač pred krevet 19504 Zidni sag, iz jute-19506 Sag iz špage
vrlo dobar u pranju. Sa nog tkiva, veličina 70X175 iz „´,´itte-smyrp.e, imite, u smyrna, u pravim perzijnim
bordurama, š
utkivom u crvenoj, zeleDin
85.— vrlo lijepim bojama na skim uzorcima, vel. 80X180
noj i plavoj boji, širina obadvije strane iednak, vel. cm. Din 140.—
45X240 cm, veličina dra50X100
cm Din 52.—
perije 50X160 cm.


Din 76.—


19507 Poplun, s Jedne i 19508 Poplun i/, glota, s 19509 Pokrivač pamučni u 19510 Pokrivač pamučni, u 19511 Pokrivač
s druge strane jednobojni jedne strane šaren, s druboji
drap. vrlo praktična boji drap, vrlo praktična raznim lijepim
glot. izrađen strojem sa ge jednobojan, sa dobrom boja, veličina 120X180 cm boia, vel. 130X190 cm 1. 130X190 cm
dobrom vatom, u boji borbijelom
vatom, sa strojem Din 48,— Din 78.—
do sa žutim, bordo sa plaizrađen,
u boji plavo, žuto,
vim ili bordo sa fres. vel. ljubičasto i fres, veličina
120X185 cm Din 120,— 128X185 cm Din 240.—


19512 Garnitura za kre19513
Garnitura za kre- 19514 Pokrivač pamuč- 19515 Pokrivač pamuč- 19516 Pokrivač »Tigar« 19517 Slamnjai
vete, sastojeći se iz vete, iz gobelin tkiva, ni u sivoj boji sa pla- ni u tamno sivoj boji . sivoj boji sa bordu- veličina:
dva krevetna pokrivasastoieći
se iz dva vom ili zelenom bor- sa bordurom. veličina roni. vel. 120X180 cm 110X180 cm
ča i jednoga stolnjaka, krevetna pokrivača i durom. vel. 130Xl75´cm 120X190 cm Din 35.— Din 38.— 110X19Ü cm
iz dobrog pamuka u jednog stolniaka, u 1 i.e- Din 32.—
crvenkastoj ili zelenka


L^.™.1.?.^r^v^tTm Mušterijama izvan Zagreha šaljemo na zahtjev besplatni naš glavni katalog,


stoj boji Din 230.—


boiama Din 340- dajemo pregled o 3857 vrsta razne robe. Jamčim o z a jeftin


j-— am i