DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1933 str. 58     <-- 58 -->        PDF

trganja grana pod konac vegetacije najduže su se zadržale iglice na onim granama,
Tioje su bile otrgnute za vriijeme prve četvrti, a najkraće na granama qtrgnutim za
vrijeme posljednje četvrti. Daljnjim pokusima pokazalo se, da su najbolje prirašćivale
one smrekove biljke, koje su bile presađene u doba rastenja mjeseca. Na osnovu tih
pokusa zaključuje autor, da mjesec ima izvjesnog upliva na rastenje biljaka. Taj međutim
upliv nije do sada protumačen. Autorovim opažanjima nađeno je nadalje da
atmosferske ultravioletne zrake također povoljno .uplivišu na rastenje biljaka. Biljke
nekih četinjača, a u prvom redu običnog bora, traže za povoljno uspijevanje dovoljan
pristup ovakovih zraka). — J, Frič: Vyvoj lesniho hospodâfstvi podle pfedpisü
a literatury (Nastavak). — Dr. K. Šrogl: t Eduard Wessely.


Čs. 11—12. — Ing. ,D. Jacentkovsky: Tachiiny a kvëty (O tachinama i cvijeću.
U članku se ističe značenje tachina u vezi sa suzbijanjem štetnih insekata, te mogućnost
njihova umnažanja. Na osnovu opažanja, vršenih na dobru »Masarykuv les
kod Brna, došao je pisac do zaključka, da bi se razmnažanje tachina moglo pospješiti
uzgajanjem bilja, na čijem cvijeću dobro uspijevaju njihove gusjenice. Osobitu pažnju
trebalo bi pri tom posvetiti tachinama Ernestia rudis Fali., koja napada borovu sovicu, i
Parasetigena segregata Rnd., koja napada omorikovog prelca. Autor preporuča, da
bi se u ove svrhe uslijed požara iili sl.rnastale progaline trebale zasaditi raznovrsnim
Sistačama. Osim toga trebalo bi podržavati u šumi i na rubovima šume grmlje i
korov, koje može da služi kao hrana gu.sjenicama tachina. Po šum. livadama, čistinama
i prosjekama valjalo bi uzgajati slijedeće vrste bilja: Heracleum, Aegopodium, Daucus
carota, Pasfinaca, Achillea,-Thymus, Cirsium, Mentha, Solidago Myosotis, Pimpinella
i dr., čije civjeće naročito privlači gusjenice tachina). — J. Frfč: Vyvoj lesniho hospodârstvi
podle pfedpisü a literatury (Svršetak)..— Ing. V. Hendrych: Duležitost zâznamu
lesnich živelnich škod (O važnosti bilježenja raznih elementarnih´ šteta u šumama.
Autor predlaže, da bi se sve važnlije štetne pojave u šumama — kao štete od vjetra,
snijega, topline i mraza — morale "bilježiti u naročite knjige za svaku šumu napose.
Upozorava na važnost takvog bilježenja kako sa gospodarskog gledišta, tako i zbog
vođenja statistike).


Schweizerische Zeitschrift für Forstwesen, 1932. No 11. — Gäumann-Campell:
Über eine Kiefernkrankheit im Gebiete des Ofenberges (0 jednoj borovoj bolesti u
području Ofenberga). — O. Jaag: Über die Rhabdocline-Erkrankung der DouglasSen (O
bolesti R. kod duglazijâ. U ovom članku opisana je bolest duglazija, prouzrokovana
gljivom Rhabdocline pseudotsugae Sydow. Prikazano je geografsko rasprostranjenje
te bolesti, mogućnost njezinog prepoznavanja, zatim otpornost raznih vrsta duglazija
na napadaj poni. gljive, te načine njezina suzbijanja). — K.: Rundholzverbrauch in
der Schweliz (Upotreba oblog drva u Švajcarskoj).
laufenden und dem durchschnittlichen Zuwachs (Odnos između tekućeg i poprečnog


No 12. — t Dr. Franz Fankhauiser. — H. A. Meyer: Die Beziehung zwischen dem
prirasta).


1933. No 1. — M. Oechslin: Die Chrysomyxa rhododendri. — Dr. Flury Rh.:
Bericht über die 8. Versammlung des Internationalen Verbandes forstlicher Versuchsanstalten
1932. in Nancy (Izvještaj o 8. skupštini int. saveza šumarskiih pokusnih postaja,
održanoj 4.—11. septembra 1932. u Nancy u). — Ing. J. P-y: Brasilianisches
Skiholz in Sicht! (Brazilijansko drvo za skije na pomolu).


Zeitschrift für Forst- und Jagdwesen, 1932. Hft 11. — Dr. Schweidtfeger: Die
Erholungsfähigkeit von iKiefernbeständen nach Spannerfrass (O oporavljivanju borovih
sastojina obrštenih po borovoj grbi). — J. Liese: Zur Biologie der Douglasiennadelschütte
(K biologiji bolesti osipanja iglica kod duglazija).


Allgemeine Forst- und Jagdzeitung, 1932. August. — Dr. Eichhorn: Die Bilanz
der Jahre Philipp (Bilanca službovanja šumara Philippa s obzirom na šum. gospodar


412