DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1933 str. 39     <-- 39 -->        PDF

KRITIKE I ODGOVORI


...... ....... ......... ...... ........ ......... ............


..... Bac ......... ........ .. .. ...... ...... . ...... ........ y ........
..... ......... ..... ....... ......, ... ....... . ........ .. ..... ..
... A. .........., ....... y .............. ............ ..... .. .... 743 .. 746.


....... ... ...... ......... ......... no ..... ...... . .......... ........
......... ....... ........ .. ..... ......... .... ...... y ... ......... .....
.. ....... ..... je ....... ........., ..... 100 .. 110 ...... .. .... ...... ........
...... .. 40 .... ...... 0.6 .. 0.7, ......... ........ ...... 0.84 ... .. ......
279 ....... .. ..... .. 261 ....... ...... a 18 ..... ....... (. .....», 6 ......, 4
......, 1 .... . 1 ....) ... ..... ........ 6,5%. ... .... .. 261 ........ daćama
95 .. ......... ... 30%. Kao ... ...... ..... .......... ......... . ..
......, ..... . ........., ... ... ........ ... . .......... ......., .... .. no
....... na ..... ..>.. . no ............ ............ (........ .....) ...........


..... ........., .... ........ ....... ...... ....... ..... ..... .........
...... ......... ..... ....... . ... je ..... ........ .. 0.63 ... .. 222 ......,
...... ...... 0.6 .. 0.7. .... ............ je y .... ... ... ..... ...........
........ .... ... .... ...., ..... .... .... . ...... ........ je ....... ........
....., .... .. .... ..... .... ......... ..... .. ..... ....... ....... ... ..........
....... ... 24 ... 11%. .... ..... .. ..........., .... ...... .... ......
.. .... je ..... ......., ..... ........... .. .......... ...... ...... .........,
... y ............. ...... .. ...... ...... ... ........ ...... ......., a ...
.......... ....... .. ............... .....


... ........ ......... ...... .. .. ........ ..... ..... ...... je .... ..


..... „........" ... ......, a ....... y „......" ... ..... ..........


Kao ... ce .... .. ....... ....... ..... ... ......... ....... y ..........
.......... ......... .. ......, .. .. ..... ... ........... .......... ...... .
..... . ..... ......... ....... je no .... ........, ...... ........... .......,
...... .-.. ...... . ...... ........ .. ... ...... ... ......, ...... .. ...........,
...... .. ........ . ...... .. ....... (.... .. JI. 1930 .. .... 488). .......... ..
.......... . ......... ...... .... ........., .. ....... ... .. ... ......... ......
......, a .. .. ....... ... ..... .... ........ a ...... ..... .... ...........
......., ... je ............ ......... ........ no .........


II M = °4-m


an ,


. ... .. .. ........... ........ ........ y .... .......... ........., na .....


... ......... ......... .. y ... ..... a y ...... .......... ........... . ....


... ....... .. .... 304 ... 3. . .. .... 305 .. JI. 1932 ...., na ......... .........


.......... no .........


._ GH GH


m > +? « <)


2 \ gh<:


.... ........, ... ......... ........ ........ .. ...... ...... .. .......


....... ...... je ........ ...... y ....... ....., ..... je ...... ......... y


......... . ......... .. je .......... ..... .. ......... ... ......, .... ...


.... .. ........ .. ........... .... . ...... .......


........ ... .. ....... .... ......... ........, ...... ... ....... .. ..


......... ........, .......... ........... ............ . ........ ........


......... ...... ... .......... ........ ....... . ...... .......... ....,


393
ŠUMARSKI LIST 6/1933 str. 40     <-- 40 -->        PDF

....... .. .......... . ...... ......... .... ......., ........ .. ...... ........
...... ......... ... (. ....-.) .. ........... .......... ......... ....... ...
ja . .. ...... ...........


......... je ........ ...... .. ...... ...... ... ....... ........, .......
...... .... je 0.5 ... ...... .. ...... ......... .. ......, ... .... ..... ..........
... .... ........, ... ... ..... ...... ...... y ....... ..... ... ........
..... . ..... . ......... ........ je ...... ....... y ........... ........
... ....... ......... ...... je .... no ....... ...... ........ ........, ... je
....... 140 .. ......... je 27 ........ ...... je .......... no .........


. __ 9 \ + g . + + ffKi


. ........ je ...... ...... ....... H = 25,35 .. .... je ... ...... .... .........
...... ....... ...... .. ... ......... . ...... ...... ......... .. .... .......
a no ..... ....... ........., .. ........ .... .. .. ..... ... ...... y ..... ...
279 .. ..... . ........ je ...... ...... H = 25,20 .. Kao ... ...... .......
...... ......... ....... .... je ..... .. 15 ... .... ...... .. ....... ......
........... ...... ........ ...... ...... ... ..... ....... .... je ... ..... ......
....... no ......... Taj ...... .... je ...... 03 .. a ......... je 15 .......,
...... ...... ...... ...... je . = 25,45 .. ..... .... ..... .........


... ...... ......... ......... .. ... ...... .... je ..... ......... ........
...... .......... ........., ..... ... ...... ..... ...... .. ...... ...... .....
........ .... .. ...... .. ..... ......, .... .... je . ...... ...... no ...... ..
...... . ..... ...... ......... ............ ..... .. ........ ............ ........
... .. .. .......... ........... ...... .......... ... ......., ..... no
...... a ..... ....... no ........, na .. .. ... ...... ........... ....... ..
.... ...... ...... .......... .... ...... ... je ... 115 .. .. 22 ...... . ... je
...... ...... .1 = 27.66, ..... ...... .... je 55 .. ...... . 11 ......., ... je
...... ...... // = 26,31. ........... ....... .. ... ... ...... ..... H = 26,98 .
... je ..... .. ...... ...... .......... ... ... ... ....... ..... .. .. ........
... ..... ... ....... . .. .... je ........ ...... H = 26,91 ... ... ...... .....
ce .. ....... ........... ... ... ...... ........ ..... ........... .......
......... .. ........ ....... ........ ......... .......... no ...... .... . ....
...... ...... H = 26,41 .... ... ... ...... ........... ..... ...... 50 ..., ..
ona ce ... ........ ......... .......... ......... ......... .... ...... ..........
......., ... ... ... je ....... ........... ... ...... .. 50 ... .. ......
je y ............. ..........


..... .. ......... ... ....... ...... GH .......... je ... ........
.... .... ....... G (.........) ........ ..... 1......... . ...... ......
........ ........., ........ ......... .. ......... .. .......... ..... ....^
....... .. ...... .... ...... .. .... ....... y ......... . ...... ce je: ....
....... .........


G II = 23,014 X 25,35 = 583,405 .3
G H ... .... ...... .. .... ....... = 581,338 .3
. = + 2,067 .3


... ...... .........
G H = 24,8893 X 26,98 = 671,513 .3
G H ... .... ...... .. .... ....... = 655,760 .3
A = +15,753 .3


Kao ... ...... ... ....... ......... ....... je ........, ... ...... je .....
........ . ...... 2,3%, ... . ... ce ... ......... .......... ......... ..........


394
ŠUMARSKI LIST 6/1933 str. 41     <-- 41 -->        PDF

........., ... ......... ...... .... ...... .... ....., .. je . .... .... ...... ..
.... ....... .... .. GH .... je ........ .. ....... ... ......... ........ ..
....... ........


......... ......... ........ je ... ... ... ...... ..... .........
....... ........... y ........... ......., ... n-.. ...... . ....... no
... ...... ....... ......... ...... ......... .. ........... ......... .. ........
........ na ..... .... .......... .......... .. ........... ........ To ..........
je y ........: ... .. ......... ... ......... gh .. ...... ...... a no ........
...... ......... .. je ..... ... i ........... ............ (....... ....)


/


t . a


... ..... .. je .... .. ...... .........


.. ,
..... 2
....... 1:50
2 l >
M
loi/ / ´
/ / ^°*°°1
0< r i u-i-o
gh 1
.
7.. î.il
.— i. TO
S
O
1—o-J3


pif
.—!
4
f
S
.
5


395
ŠUMARSKI LIST 6/1933 str. 42     <-- 42 -->        PDF

Tf6


I


I


I


I


I


I


I


t o ....... ........


.......


C/1 . KA 4. .


....... 1:50


Op


$h


_s_


po


ZXX


AKO ... ........ .. ............. ....... no ....... ..... gh a .. ..........
......... (m) .. .... ....... .... .. ..... .. ..........., .. he : ce .....
............ ............ (/) ... ......... ......., ...... ......... ...... ... 2.


. ............. ...... .. ........... ..... ....... .. ..... ...........
...... ........... ............ F, ... .... ....., .. ...... ...., .. .... ...........
.... .. .. ... 2 ... ..... ......, ... .. ..... ...... .... .. ..........
. ...... he ... ........... .... ....... ........ ...... .. .... ..... .. ..lOBor
......, a ..... .. ...... .... ce .. ... ........ ........... ........ .......
je .. ce ........... ....... ... .......... .. ......... ......... ..........
.. . . .. ......... .... .. ......... ..... ..... .. ..... . .. ..... ..
...... ......... .... ce .... .. ........ ... ............ ......... ... je


396
ŠUMARSKI LIST 6/1933 str. 43     <-- 43 -->        PDF

...... ......... ...... .... ce ... ....... y ..... a ....« ........ .......
........., .... .. ce ......... ..... ..... .......... ....... . y ............
....... .. ...... ........ .... ce .... ........ .. ..... .. ce .., .... .....
.......... ......... ......... ....... . .......... ..... ....... ............ .
.......... ........., .... .. ce ...... .... ......... . ............. je ...
....... ... ....... . .......... ......, .. ce ...... .. .... .... ...........
.. .... ........ .. .... .... ..........., ....... .. ...... .... ........... ....
.. ....... ........, ... ... ...... ..... ... ... ........ ........... .......
...... .. .... ......., .... .. .. ........... ............


.. ... ........ ......... ce ........ .. ... 3 .. ..... .. .... ... .........,
.. ..... ..... ....... .. +6, ..... .. —5 . ..... .. —4 .. .... ...... ........., ....
... ...... ............ ........ ..... .. ..... ... .......... ...... ...........
....... ....:


(+6) + (-4) + (-7) -5


1,..


. " T" ~


... ... ...... ........ .. ...... ........, ........ .. —1.66 .... .. ......
......... .... ........ ... ... .......... ........... ....... .. ..... ......
.. ........ ......... .........., .. ..... .. (—4) . (—5) a .. ..... .. ........
+6, na .. .>.. .......... .... ........... ....... ....


|[(+6)+ (-«! + (-?> ^ + 0,25]


itao ... ...... ...... .. je .... ...... ........ . ....... ..... .. 0,25 .. .........
.... ........ ... .. ..... .... ..... ....... .. ... (+6), (—1) . (—7),
.... ...... .. ... ... ....... ......... ......... ......... .........., .... ...
... ...... ......... ...... ........... ....... . ........ ..... ........


... .. ...... ... ...... ....... y ..... ........... ....... ..... .......;
....... . .... .... ...... ..... ........


.. ..... ...... .. .. ...... .... .......... ........... ....... ........


......... ..........


.... ..... .. ... ... ... ..... .. ... ....... .... . .. .... .... .......,


na ..... .... .... . .. ... ...... ...... ... .. ..... .. ............ ... ...


.... ......... .. ... 3, ..... ... ...... .. ... je ....... .. ...... ........


....... ......... .. ....... ...... ........., ....... .. ... je ....... ......


........ .... ..*..«.... ... ............ ... ...... .... . .. ...... .........


.. ........., a .. ......... .. ...... ........ .... ... ..... .. ..... ..... ...


........... ..... ..........., y ...... .... .. .. ........., ..... ..........


........... ........ ... .......... ... a, .... ... ........ .... ....... .. .......


........., ...... .. .... ..... .. .. ..... .... ........., .... ........... .....


....... .......... .......^, ... ... .... ... ..... .. .. ........... ...... ..


.>... ...... . ...... .. ........, .. .... .... ... ........ .............. ....


.. .... ........., .. . . .... .... .. ce .......... .... .. ... ...... .. .........


........ ......, ....... ..... .. ... .... .... ...... .. ... 2, . .. .. ......


....... ....., ... .. ..... ............ (F) .. .......... Ha ..... ..... .... ce


...... OKOM ...... ... ......... ....... ..... . .... je ... ...... ., .. . ...


397
ŠUMARSKI LIST 6/1933 str. 44     <-- 44 -->        PDF

je OKOM ....... . .... ..... ....... .... .... je ....... .. ... ...... .. ......
........ ...... ....... ...... ........ ......... .. ... ....... ...., ... . ........
........ ....... ........., . .... ce .. ...... ... 234, 102, 201, 32 ..... ...>
...... raj ...... ...., ... .... ..... .. ... ..... ..... y ..... ...........
........ Ca ..... ...... ...... .. ...... ... 69, 265, 169, 135 ......... ..... ....
.. ...... M . .. ..... ......... .......... ......... a ..... .. .........., ...
...... ..... ..... y ..... .......... ........... ......., na ... .. ...........
....... y .... ....... . .... .... ...... ........ .... .. ...... M (.... ... ..
... .......) ..... .......... ... .... ..... .. ......... ......... .... .. ...^
........ .. ... 2 ...... .... .......... no .........


GH ^ , G H ´-i _ gh>. S> + g h, <^ m <.


.......:


GH


(.234 -f-m102 -f »>210 + m3i)


ffKu + ...+...
a J-T


K W69 + ...)


m™ +


. n6D T . "265 T ? S16S T . "l35


+ Vh +ah 4-ah +ah° +´´
... ...... ......... ......... .. .......... ........... ......., .... ce
......... ....... .... ce y ..... ..... .... ... ...... .... ..... .. .........
...... ..... ...... M, a y ..... .... ..... ...... ..... .>.... ... . .... ce .....
......... ...... .. .......... ........... ......., .... ....... .. .... ce iio.......,
.. ...... ........... ........., .. .. .. ....... .. ......... ......... .
........... ...... .. ......... ...... ...... ...... ........... ............ .
...... .... ..... ........... ..... ........ . .. ..... .. y ....., . .... ...
....... .. .... 305 .. JI. 1932 .... ... ... ... ........., ....... . ......, ..
.......... ..... ..... .. ......... .. ....... ... .. ... ......... ..........
(....... . ......... ......) .. ce ...... .... ......... .. .... ........ ...
..........


..... ............ ...... ... ..... .. ........ ......... .. .........
...... .. .... .. ...... .... ce ........ ........... ......., ... .. ...
..... ...... .. ...... ..........., ... ...... . .... ....... ...... ..........
........... ..... .. .. .... ........ .. .... ce ........, ..... ... 2, ...... ..
......., ... .. ..... .... ......... .. . . .. ce ..... ........ ...., ..... .......
.. ......... ..... ........., ... ... je ...., .. ce ........ ....... ....... ......
....... .. ......... .... ........ ........ ...... .. ..........


...... ... ..... .. je ... ....... .... ......... ...... ..... ...........
.. ... ......, a .... .... ...... ........ .........:


a) ....... ........... y ........... ........


... ...... ......... ........ ...... (....... .. je .. ......) .... je
...... 65 .. a ......... je 11 ......., ......... je .......... no .........


(i hf


´ ´ M = —, ; ; : ; j— (»»i + m, + + .„)


gK +yh2 + - --\-ghu -. .;
..... .......... je ...... ........... ....... .. .... ........... .........
......... (»´, + .. +.... + "»u) no ............ . ........ je ......... .........:
....... 127,30 .* ....., ........ 245,86 .3 .........., ...... 49,36 .3 ..........,
..... ..... 426 ......; ........... y .... ..... ..... 358,35 u3 ....., . = —1,06
... 0,3%.


..... .... .... .. ......... .... je: ....... 126,80 .3 ....., ........
249,28 .3 .........., ...... 47,93 .3 .........., ..... ..... 427 ....... — .....
359,41 .3 ......


398
ŠUMARSKI LIST 6/1933 str. 45     <-- 45 -->        PDF

.. ........... .......... ...... y ...., ..... je .. ........ 0,75, .. ......0,6
. .. je i .... ..... ..... 0,04 .3 ...... ....... .. ....... ..... ........
.. ...... 2 .. 2,5 .......


... ....... ......... ........ ...... .... je ...... 50 .. ......... je 12
....... ........ . 2 ........, 12 ........ ....... ........... .. ... ...........
.. ........ ......... ........ .... ........., a 2, ...... .. ......... .........
.... .......... ......... je .......... ...... ........... .. ... ..... .....
......... ......... ........... ....... ...... .. .... ... ..... .. .. y .......
..... ........., ........ ........ .... .. ..... ......... ....., ... ...........
........... .. ..... ...... .... .. .... ..... ......... ...., a .. ..... ......
.... .. .... ..... ......... .... (... 2) . ......... ......... ,.. .........:.


1 ( G .


^ i G Bi


III M = — —.—-m > A ; m <


2 \gh> ^^gk< ^,
...... ... .. ......... .........: ....... 3,39 .3 ....., ........ 351,24 .3 ..........,
...... 58,78 .3 .........., ........ 12,33 .3 .........., .... ..... 1142
....... ..... 316,47 .3 ....., . = +5,06 .3 ... 1,26%.


..... .... .... ....... ......... .... je: ....... 18,612 .3 ....., ........
295,64 .3 .........., ...... 81,28 .3 .........., ........ 21,04 .3 .........., ....
..... 1125 ....... ..... 311,41 .3 ...... *,,


.. ........... .......... ..... y .... ..... je: .. ........ 0,7, .. ......
0,65, .. ........ 0,5 . .. 1 .... ..... .. 1 .. ...... ... 0,018 ..... .3 . ....
...... ........ ........... je .. 0,02 .3.


Ca ... ...... .... .. y ....... .... .......... je ......... ....... ..........
......., ....... ............ ........ no .........


. ........ je: ....... 6,73 .3 ....., ........ 55,65 .3 .........., ...... 5,50 .*
.........., ........ 1,37 .3 .........., .... ..... 124 ....... ..... 52,42 .....
.......


..... .... .... ......... ....... ......: ....... 7,78 .3 ....., ........
52,50 .3 .........., ...... 8,19 .3 .........., ........ 3,87 .3 .........., ....
..... 113 ....... ..... 54,04 ..... ....... \ ´


.) ....... ........... ........ .. 3 ...... . .. ...... .. ..... .......,
...... .. ....... . ...... .. ......... ... ...... ......... ... ...... ....... je.......
...... .. ......., ......... je .......... .......... ........... .......
.. ..... ...... .. ........ . ....., a .. ..... ...... .. ....... ......


M 1 . G H , ..."....9´. I


. ...... ce .. ......... .........: ....... 159,47 .3, ........ 220,04 .3 ...........
...... 31,66 .3 .........., ..... ..... 401 ....... ..... 359,54 .3 .....,,
. — +0,07 .3 ... 0,02%.


... ....... ......... ..... ... ...... ....... je ....... ...... .. .....,
........... ....... .......... je .. .... ..... ... . .... . ...... ce je .. .........
......... (........ ....): ....... 21,70 .3 ....., ........ 314,50 .3 ..........,
...... 94,30 .3 .........., ........ 14,00 .3 .........., .... ..... 641
....... ..... 322,50 .3 ....., . — +.,09 .3 ... 3,18%.


.) ....... ...... .-.. ...... .. ........... ..... je 3% ..........., ... na
.... ......... ..... 33 .......


399
ŠUMARSKI LIST 6/1933 str. 46     <-- 46 -->        PDF

... ...... ......... ..... .. 7 ....... ......... je .......... no .........
II ......... ... ...... ...... y ........... ....... . .... .. ........: .......
153,10 .3 ....., ........ 198,83 .3 .........., ...... 56,10 .3 .........., .....
..... 449 ....... ..... 353,64 .3 -....., . — —5,77 .3 ... 1,52%.


... ....... ......... ..... .. 8 ......., .... ......... 3% ....... .....
33 ...... no .... ........... ......... je ......... no ......... III, ............
........... .. ... ..... no .......... ......... .......... (.... ...... ..
........ .. ... 2). ........ je: ....... 31,33 .3, ....., ........ 265,91 .3 ..........,
...... 84,19 .3 .........., ........ 19,70 .3 .........., .... ..... 1330 .......
..... 308,84 .3 ....., A = —2,57 .3 ... 0,8%.


Kao ....».... .. .... ........., .... ... ........ .. ...... .... .....
........., .. .... ... ......... ...... ........ .. .. .. ...... ......... . .....,
..... no ..... ..... . ..... .. ......., .... je ... ...... . ............ ......
....... ......, ..... .......:


1. .. je ...... ...... ...... y ........... ....... ......... .. ......
...... .........;
2. .. .... ce .. ............ ......... ......... ........ .... .........
.... y .... ... . ...... ...... ........., .. ce .... .... ...... .. .........
............., . .. je ....... ....... ..... ..... ........... ... .... ce .....
no ......... ...... ......... ........ . ......;
3. .. ........... ............ ......... ........... ............ na ....
. ......... ........., .... ce ....... y ........... .......;
4. .. je .. ....... .. ......... ...., ....... ...... .. ........... no ...
...... ........, na ... .. ... ...... ........., ..... ... ... ..... ...., na
..... . .. ..
.......... ........... ......... ..... ......... .......... ...........
....... .. ....... .. ...... ......... ........., .... ce ...... ...... ....
......... ... ce ....... ......... .. ........ ........ ... ....... ......... ...
... ... ...... ..... ....... je .. ...... ..... ... ...... . .. ... ...........
.... .. ...... ......... 322,50 .3 ....., ..... .. ....... a = +.,09 .3, .....
......... ......... ...... ...... . ..... ......... ja ... ...... ....... ... ......
. .. .... ......... ......... .... je 323,59 .3, ..... ...... a = +12,18 .3. ...
.... .. ... .... ...... ....... . ........ ........ ........ je ... 4 . ... je
.......... ........... ....... .. ....... .. ...... ......... .. ....... ....,
na y ........... ....... ..... .. ..... ...... ...... ... 215, 84 . 15, ... ......
..ja .. ......... ..... .. ......... ......, a .. ..... ...... ...... ... 82, 214
. 135, .... ......... ...... .-... .. ....... ...., . ... je .......... ......... no
......... III, ....... je ........ 313,64 .3 ....., ..... .. ....... ..... . =


+2,23 .8 ... 0,7% ..... ...... .....
..... ..... .... cuopa .. .......... ........... ....... .. ...... .........
.......... ... .... ....... ....... .. ...... ........, . ... y ... ......
..... ........ . ....... ...... .. ......... .......... ......., .. he ....
....... y ............. ........ ..... .......


....... .......


..... ........ .. .......


400