DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1933 str. 3     <-- 3 -->        PDF

............


.... 57. .... 1933.


Ing. T. ŠPANOVIĆ (APATIN):


SLANICE I UZGOJ ŠUMA NA NJIMA


(TERRES SALINES ET LEUR REBOISEMENT)


I.) Biologija slanica.


U zadnjim decenijima prošloga i početkom ovoga stoljeća počeli
su se i agronomi i geolozi baviti ispitivanjem t. zv. slanih zemljišta. Sa
intenzivnošću poljoprivrede, većom napučenosti i pojavljivanjem sve
više slanih zemljišta i nauka o kultivaciji i poboljšanju slanih zemljišta
mnogo je napredovala zadnjih decenija. I ako pedološka ispitivanja slanih
zemljišta nijesu svagdje i u svima pogledima provedena, iako još uvijek
ima pojava, koje nijesu sasvim jasne i rastumačene, to je ipak nauka najveći
dio toga već rasvijetlila i time nam´ dala putokaz za poboljšanje
takovoga zemljišta. U Americi je posvećena velika pažnja izučavanju
slanih zemljišta zbog velikih površina, koje ona zapremaju. Mađari su
u zadnje vrijeme u tome pogledu razvili radi male preostale površine
svoje zemlje i poradi velikih kompleksa slanica vrlo veliku djelatnost.
Kako naše slanice ili slatine u Dunavskoj Banovini čine sa mađarskima
jednu cjelinu, to ćemo u glavnome govoriti o slanicama u Alfeldu, odnosno


o slanicama u Vojvodini.
I drugi krajevi naše zemlje, !kao pojedina mjesta u Slavoniji i Južnoj
Srbiji (Ovce polje), pokazuju uslijed suhe klime, nedostatnih oborina, suvišnoga
odvodnjavanja i uništavanja šuma (kao prirodne zaštite od suvišnoga
isparivanja) mjestimično karakter slanih zemljišta. Da bi se na
vrijeme moglo spriječiti daljnje kvarenje takovoga zemljišta i pokvarene
površine popraviti, potrebno je biti na čistu sa svojstvima slanih zemljišta
i sa svim onim faktorima, koji tu igrajti važnu ulogu.


Ne samo u interesu poboljšanja poljoprivrede, nego i u interesu poboljšanja
intenzivnosti šumskoga gospodarstva potrebno je upoznati se
sa naukom o slanim zemljištima, jer slanice u Vojvodini zauzimaju dosta
velik dio šumskoga zemljišta. Kako livade i pašnjaci zapremaju baš najveći
dio slanica, kako su pašnjaci i njihovo poboljšanje u vezi ne samo
sa poljoprivrednim, nego i sa šumskim gospodarenjem, to je i u interesu
upoznavanja melioracije pašnjaka i podizanja stočarstva nužno o njima
govoriti. Popravljanjem slanica popravlja se i klima, a s njome ne samo
blagostanje, nego i zdravlje ljudi i životinja.


Mogućnost i način uzgoja drveća u vrlo je tijesnoj vezi sa uzgojem
voćaka, drvoreda na ulicama i međama, dakle i sa voćarstvom i poljo


357
ŠUMARSKI LIST 6/1933 str. 4     <-- 4 -->        PDF

privredom, pa zato nećemo govoriti samo o podizanju šume ili zašumljivanju
ovakovih zemljišta, nego i nešto o uzgoju voćaka na slanicama.
Da bi se mogao razumjeti način uzgoja drveća na slanicama, potrebno
je u kratkim crtama kazati, što su to slanice, kakova su im svojstva, kako
nastaju i kako se poboljšavaju. T r e i t z Peter , mađarski agrogeolog
kaže za slanice (u svom djelu »A sos es szikes talajok természetrajza«)
otprilike ovo:


Slanim zemljištem nazivamo ono tlo, u kojemu su u vrlo velikoj
količini nagomilane razne vrste soli, koje se u tlu za suvoga vremena
kristaliziraju. Jezera i bare na ovakovom zemljištu uvijek su slane, bunari
i izvori često. Slana zemljišta označuje uvijek halofitna flora, t. j . biljke,
koje podnose sol. Najčešće raslinstvo na slanicama jesu trave, zatim neke
vrste grmlja i nekoliko vrsta drveća. Najlošiji dijelovi slanica nijesu m
s čim obrasli.


Soli nagomilane u slanom tlu raznovrsne su, kao i proporcija smjese ;
one se nalaze u raznim dubinama tla, u raznim količinama i u raznoj
koncentraciji, od čega dolazi, da ni svojstva slanih zemljišta nijesu svagdje
jednaka, pa je prema tome i njihovo popravljanje različito.


Slana zemljišta nalazimo u Evropi u Francuskoj, Španjolskoj, oko
Crnoga mora, Kaspijskoga jezera, u Rusiji, Rumuniji, Mađarskoj, Jugoslaviji.
U Africi uz obale Sredozemnoga mora i u srednjem dijelu kontinenta:
u Sahari, Kalahari, Libiji, Arabiji i oko delte Nila. U Aziji: u pustinji
Gobi, u Kini, u Maloj Aziji, Siriji, Palestini, Mezopotamiji, Perziji
i u Indiji. U Americi: u Kolorado-prerijama, u Čilama i u Peru-u. U Australiji
zauzimaju slana zemljišta srednji dio kontinenta.


Slana zemljišta ili slanice nastaju uticajem klime, ekshalacijom plinova
(uslijed geološkoga tektonskoga pokretanja pojedinih dijelova zemlje)
i biološkim uticajem, stvaranjem izvjesnih bakterija.


Sva slana zemljišta imaju suhu, aridnu klimu. Karakteristika aridne
klime jest oporost, velike razlike i nagli prelazi u temperaturi (stepska,
prerijska i ovoj slične klime). Svjetlo je jako intenzivno. Temperatura
zraka po ljeti je vrlo visoka, za 13—20° C viša nego u šumskim predjelima
iste geografske širine. Naprotiv je temperatura zraka u zimi vrlo
niska, mnogo niža nego u šumskim predjelima iste geografske širine. Prelaz
iz zime u ljeto i iz ljeta u zimu vrlo je nagao. Oborine su vrlo slabe,
a usto vrlo različite i nejednako podijeljene po godišnjim dobama. U proljeću
i ukasnoj jeseni pada prilično oborina, dok u ljetu vrlo malo ili skoro
ništa. Prvi period nazivamo mokrim ili kišnim, a drugi suhim. U mokrom
periodu pada ..2—6% puta više oborina u jednom mjesecu, nego u suhom
periodu. Isparivanje vlage jako je veliko, osobito u ljetu, kad je temperatura
visoka, a zasićenost zraka sa vodenim parama slaba. Dalja karakteristika
aridne klime jesu suhi vjetrovi i zračne struje, koje donose sobom
prah i u njemu razne soli i sile tlo i zrak na jako izdavanje vlage.
Dakle kod aridne klime isparivanje ne mogu da nadoknade oborineprema tome voda se i ne može pravilno i normalno da upije u tlo, nego
se to upijanje u izvjesno doba prekine.


Zračne struje, koje vode porijeklo sa morskih površina, mogu biti
vlažne. One donose sa vodenim parama u obliku kiše, snijega i rose izvjesne,
redovito morske, soli. Naprotiv kontinentalne zračne struje vrlo
su suhe, nastaju redovito negdje u pustinjama i donose vrlo mnogo praha
sa sobom. Prah potječe sa pustinja, iz polja i iz vulkanskih kratera. Ovaj


358
ŠUMARSKI LIST 6/1933 str. 5     <-- 5 -->        PDF

prah donesu zračne struje u hladnije predjele, gdje lebdi u zraku, te sa
oborinama dospije na zemlju. On zna više puta pasti ujedarsd u velikim
količinama. Ako se uzme u obzir vrijeme od početka formacije današnje
strukture naše zemlje, biti će nam razumljivo, kako su se mogle soli na
pojedinim mjestima nagomilati. Taj je prah po kemijskom sastavu isti
kao i soli, koje se nalaze na slanim zemljištima. Količina donesenog praha
različita je, a može se po 1 ha kretati između 300—1000 kg godišnje.


U zonama sa dovoljno oborina, sa jednako podijeljenim oborinama,
gdje nema velikih opreka u temperaturi, dakle sa humidnom klimom, ne
nastaju slana zemljišta iz razloga, jer ima dovoljno vlage za lako i pravilno
rastapanje soli, za nošenje tih soli u donje dijelove, odnosno za ispiranje
soli. Naprotiv u zonama sa malo i nejednakim oborinama ili kod
aridne klime soli se ne mogu ispirati iz tla, nego se poradi klimatskih
uzroka nagomilaju u velikoj količini u gornjim dijelovima tla.


Da se pojedina slana zemljišta nalaze u zasebnim i malim površinama
(oazama ili lišajevima), a ne u jednoj suvisloj većoj površini, razlog
je skupni uticaj klime i geološki uticaj. Usljed pomjeravanja kore zemlje
nastaju (osobito u nizinama) pukotine, na koje izlaze plinovi. Voda u
zemlji, kada plinovi do nje dođu, upija ove i dobiva karakter kiseline,
koja na svome putu soli rastapa i donosi ih na površinu zemlje. Zato se
u predjelima sa slanim zemljištima nalaze vrlo često slani topli izvori.
Najviše dolaze na površinu soli ugljične, solne i sumporne kiseline.


Soli na slanicama po svome porijeklu mogu biti morskoga i kontinentalnoga
porijekla. Morskoga je porijekla kuhinjska sol, magnezijev
klorid, gorka sol, jodne i bromne soli. Kontinentalnoga je porijekla kalcijev
i magnezijev karbonat, razni silikati sa aluminijem i alkalijima. Soli
nastale geološkim utjecajem (ekshalacijom plinova) jesu kloridi, sulfati,
karbonati (soda), zatim fosfati i ponešto soli borne kiseline, bromne i
jodne soli.


U slanom tlu ima osim pomenutih soli i dosta nitrata nastalih dje


lovanjem bakterija, koje nitrificiraju, a osobito ima amonijeva nitrata ili


salitre. Ova se na nekim mjestima stvara tek u neznatnim količinama,


dok na drugim mjestima, kao u pustinjama, u tako velikim količinama,


da se pokazuje na površini zemlje i skuplja u razne svrhe. Neki zato krivo


nazivaju slana zemljišta (po salitri) salitrenim zemljištima, i ako je to


samo jedan tip slanoga zemljišta.


Slana se zemljišta i po tome razlikuju, da li su u blizini mora ili su


na kontinentu, zatim da li su u tropskom, subtropskom ili umjerenom po


jasu. Primorska slana zemljišta stvaraju se u tropskom i subtropskom


pojasu pod utjecajem aridne klime. Sastav soli je isti kao i soli iz mora;


u glavnom su to sulfati i kloridi. Kontinentalna slana zemljišta nalaze se


u tropskom i umjerenom pojasu. U tropskom pojasu su slana zemljišta


raznih pustinja. Ovdje ima mnogo salitre, kuhinjske soli, gipsa i mirabilita,


dok drugih soli u manjim količinama. Tu nema nigdje vegetacije (zbog


velike količine soli) ni slanih jezera (radi jakoga isparivanja). U sub


tropskom i umjerenom pojasu (sa toplijom klimom i zimom) na slanim


su zemljištima gornji slojevi slani i soli su skoro iste kao i u tropskom


pojasu, samo ih ima u manjoj količini. Imaju u sebi i sode i one se pojav


ljuju i na površini. Imaju sposobnost nitrifikacije. Ovdje se nalaze i slana


jezera s ponešto vegetacije. U umjerenom pojasu (sa hladnom klimom i


zimom) ima mnogo sode (zato se i zovu sodina tla), dosta kuhinjske soli,


359
ŠUMARSKI LIST 6/1933 str. 6     <-- 6 -->        PDF

karbonata i sulfata (natrijev, kalcijev karbonat, magnezijcv sulfat, kalciiev
sulfat) i drugih soli u manjim količinama. U jezerima ima mnogo ili
sode ili glauberove soli (Na2 CO« ili Na2 S04).


Ispiranje je u slanim zemljištima umjerenoga pojasa sa hladnom zimom
nepotpuno, jer zimska i proljetna voda ispire soli i otprema ih sa
površine u stanovitu dubinu (u drugi sloj) i tamo taloži, dok gornji sloj
ostane neslan, jer ispiranje nastupom ljetne suše i naglim isparivanjem
usljed velike topline, vjetrova i zračnih struja prestane. Soli se samo onda
mogu pojaviti na površini (cvatu), ako je neki dio bio pod vodom ili je
bio polijevan i naglo se osušio, jer se soli onda iskristaliziraju na površini.


Slana se zemljišta u našem umjerenom pojasu dijele i prema vrsti
tla: da li su na ilovači ili na pijesku. Ilovaste slanice uslijed uticaja sode
izgube poroznost, jako su kompaktne i nemaju nikakove cirkulacije ni
vode ni zraka; kad se osuše, raspucaju se. Kako je uvijek soda najgornja
i kako sulfati i hloridi uslijed gubljenja kapilarnosti ne mogu doći na
površinu, to ilovaste slanice nemaju nikada soli na površini. Sloj sa solima
nalazi se u dubini od 60—130 cm. Na pjeskovitom tlu u udolicama
i uvalicama nastalim uslijed nošenja pijeska vjetrom i vodom soli se spiraju
i ovdje skupljaju, te na takovim zemljištima nakon nagloga isparivanja
jezera i bara ostaje soda i na površini.


Najvažniju ulogu kod rđavih svojstava slanih zemljišta igraju koloidi
ili rastvorene čestice raznih rudača i organskih tvari, koje se nalaze u tlu.
Koloidi imaju svojstvo, da ne difuziraju (tekućine ostanu svaka za sebe),
ne dializiraju (prolaze kroz zidove pergamenta ili mjehura i tekućina postaje
jednaka), dadu se disperzirati (mehaničko i molekularno dijeljenje).
Ova svojstva nijesu kod sviju koloida jednaka nego čine neki prelaz od
kristala ka koloidima. Suspenzijom nazivamo takovo disperziono stanje,
kad je kruto tijelo dijeljeno u tekućini, a emulsijom, kada ie tekućina
dijeljena u tekućini.


Iz tekućina pomiješanih sa koloidnim tvarima i kristalnim solima
izlučuju se ili ´koaguliraju koloidi. Koagulacija može biti i usljed dehidratizacije
ili oduzimanja vode. Peptizacijom nazivamo rastvaranje koloida.
Koloidi u koaguliranom stanju čine tlo propusnim za vodu, za zrak i za
žilje; u peptiziranom stanju zatvaraju sve pore. Ako u tlu ima soli ili
koloida, !koji priječe koagulaciju (kao na slanicama), t. j . da koloidi ne
budu ni kemijski vezani ni mehanički izlučeni, nego rastvoreni, peptizirani,
tlo ostaje neplodno. Koagulirani oblik koloida nazivamo gel, a peptizirani
sol. Ako se koloidi poslije koagulacije i sušenja opet mogu dovesti
u disperziono stanje, onda se zovu reverzibilni, a ako ne mogu, onda
ireverzibilni (dakle vezani). Ako su koloidi ireverzibilni, onda nabubre u
vodi i mogu da vežu hranive soli, ne rastvaraju se niti zatvaraju pore.
Reverzibilni koloidi u tlu u proljeće hidratiziraju, stvaraju emulziju i
zatvore pore. Ako se takovi koloidi osuše, stvaraju tvrdi i vezani sloj.
Da bi tlo ostalo plodno i dobro, potrebno je, da od koaguliranih koloida
jedan velik dio ostane ireverzibilan. M.ehanička sorbcija koloida je svojstvo,
kada koloidi mogu da prime stanovitu boju ili stanovite tvari. Kemijska
sorbcija, kada koloidi vežu stanovite soli i sačuvaju od ispiranja vode.


Rudače i kamenje kod svoga rastvaranja daju baze i kiseline, koje
se ponovno spajaju i daju nove spojeve, ali sada u drugom razmjeru i
od toga nastaju razni stadiji i svojstva tla. Nauka o tim procesima naziva


360
ŠUMARSKI LIST 6/1933 str. 7     <-- 7 -->        PDF

se koioidna kemija. Najrđavije je baš svojstvo ilovastih slanica, da imaju
puno nevezanih koloida. Ovo se stanje mora popraviti dodavanjem toliko
baza tlu (na pr. .. . GOs), koliko je potrebno za održanje koagulacije koloida,
da bi tlo ostalo rastresito, porozno i plodno i da bi pružilo sve preduslove
biljki za razvitak.


Soli u slanicama našega umjerenoga pojasa mogu se u glavnom
podijeliti na 3 grupe: 1.) soli, koje imaju sposobnost, da ispiraju, kao
natrijev karbonat, natrijev bikarbonat, amonijev karbonat, alkalijske
koloidne soli (kalij, natrij i amonij) sa kremičnim i aluminijevim hidratima;
2.) neutralne soli, alkalijski hloridi, sulfati i nitrati; 3.) neutralne
soli, rastvorene sa ugljičnom kiselinom daju kalcijev, magnezijev i željezni
karbonat, odnosno mješavinu ovih.


Soli sa svojstvom izluživanja ili ispiranja, osobito amonijev i natrijev
karbonat djeluju tako, da peptiziraju koloidne sastavke u tlu. Vlaga
u zemlji pod utjecajem ovih soli dovodi reverzibilne koloide tla u disperziono
stanje, naročito humus i kremičnu kiselinu, zatvori pore u tlu i
ukine transpiraciju vode i zraka, te lijepi i veže sastavne dijelove tla.
Za vrijeme suše pojedini se gornji dijelovi osuše, otvrdnu, stvaraju kompaktnu
koru i raspucaju. Peptizacija može biti u tako velikoj mjeri, da
nastane rijetko žitko blato, koje se pri jakoj suši na površini osuši, ali
ispod toga se još dugo nalazi blato. Na ovakovim dijelovima razumije se
ne mogu biline uspijevati.


Neutralne su soli na slanicama kalijev, natrijev i kalcijev nitrat,
natrijev, kalcijev i magnezijev hlorid, natrijev sulfat (glauberova sol),
kalcijev sulfat (gips), magnezijev sulfat (gorka sol), čim je više ovakovih
neutralnih soli u nekom tlu, to te soli više koaguliraju koloide tla i
daju tlu poroznost. Ovaj utjecaj međutim ne traje dugo, nego samo dotle.
dok ima toliko neutralnih soli, da ovo stanje mogu održati; inače, čim
su druge soli u preimućstvu ili ako pod kakovim utjecajem koloidi disperziraju,
tlo postaje opet nepropusno. Ovakovo se zemljište također stvrdne.
Kod ilovastog slanog tla baš je to rđava strana, da u gornjemu dijelu
nema dovoljno soli, da bi koloidi tla mogli biti u koaguliranom stanju.
Dok se kod primorskih slanica popravlja tlo odstranjivanjem neutralnih
soli, kojih ima suviše, dotle kod kontinentalnih slanica neplodnost nastaje
uslijed premalo neutralnih soli u sloju humusa.


Treća grupa su karbonati, u glavnom kalcijev i magnezijev karbonat,
koji su nastali pod utjecajem ugljične kiseline iz klorida i sulfata.
Pomenuti karbonati, u koliko ih ima dosta u tlu, drže koloide u koaguli
ranom stanju i daju tlu poroznost, pa se i upotrebljavaju za popravljanje
slanica.


Naše slanice, slatine, prema izloženome možemo podijeliti: 1. na
salitrena tla, gdje se događa proces nitrifikacije ; 2. na sodina tla, koja
imaju dosta sode i ta se pojavljuje na površini; 3. na slatine, koje uz
sodu u donjemu dijelu tla imaju puno neutralnih soli, ali se soda ne pojavljuje
na površini.


Salitrena su tla ona, kod kojih se na površini pojavljuje salitra u
kristalnom obliku. Danas se nalaze samo u malim površinama na stijenama
jama na pjeskovitom zemljištu. Dok još zemljišta nijesu bila jakim
odvodnjavanjem i spuštanjem nivoa vode osušena, stvaralo se dosta salitre.
Danas nastaje salitra nitrifikacijom uz pomoć nitro-i nitrosomonasbakterija,
koje stvaraju dušičnu i nitritnu kiselinu i dalje nitrate i nitrite.


361
ŠUMARSKI LIST 6/1933 str. 8     <-- 8 -->        PDF

Pod utjecajem drugih mikroorganizama, gljiva i bakterija sa dosta vode,,
a bez pristupa zraka nastaje redukcija, odnosno denitrifikacija, iz nitrata
nitriti. Salitru, koja se prije pojavljivala na površini, skupljali su i upotrebljavali
za razne svrhe.


Kod nas se nalaze sajitrena zemljišta oko Tise, oko Kanjiže. Čoke,
Ade iza Velikoga Bečkereka, oko Elemira, Beodre, Alibunara i oko Titela.
Sol se pokazuje na obalama močvara.


Prije prelaza na opis sodinih slanica spomenuti ćemo, da se soda u
prirodi stvara:


1.) Rastvaranjem natrijevih silikata sa ugljičnom kiselinom.


2.) Rastvaranjem kuhinjske soli kod visoke temperature sa vodom
i spajanjem natrija sa ugljičnom kiselinom.
3.) Spajanjem rastvorina glauberove soli (Nas SOt) sa vapnencem
(.....) uz slobodnu ugljičnu kiselinu.


4.) Iz organskih rastvorina, u kojima ima natrijevih soli i plinova
iz zemlje, koji sadrže sumporni hidrogen, stvaraju se natriievi sulfidi.
Natrijev sulfid i željezni karbonat rastvaraju se, te daju Na2 C03 ili sodu
i željezni sulfid.


5.) Iz amonijeva karbonata i kuhinjske soli ili glauberove soli stvara
se soda i amonijev karbonat, odnosno sulfat.


Jedan vrlo mali dio sodinih slanica izlučivao je, pa još i danas izlučuje
na površinama sodu, a ponešto i drugih soli. To su mjesta pod
vodom, koja se preko ljeta osuše, a u glavnom zapremaju pjeskovite dijelove.
Ovakova mjesta, koja produciraju sodu, redovito su nastala ekshalacijom
plinova i upadanjem pojedinih dijelova zemlje. Ove udubine
sakupljaju vodu za vrijeme mokroga perioda (kad ima oborina) i tako
nastaju jezera, bare i močvare. U njiima se nalazi ili bijela ili crna voda.
Bijela voda potječe od kalcijevog i magnezijevog karbonata, koje je rastvorila
ugljična kiselina, a ova je opet postala iz plinova, koji dolaze
putem ekshalacije i vode. Ova su jezera, bare i močvare neplodni, a kad
se za vrijeme suše osuše, onda se na dnu ´iskristalizira soda, natrijev
mono- i bikarbonat. Rastopljene se kristalne soli iz poroznih tijela, dakle
prilikom isparivanja vode iz ovakovih jezera ili bara, povuku iz kapilara
tla na površinu i tamo kristaliziraju, kad se sva voda ispari. Tada ne
ostane u tlu soli. U zemlji se najbrže može da giblje soda, onda kuhinjska
sol, te na koncu sulfati. Soda najprva dođe gore, peptizira koloide, zatvori
pore i postane jedna nepropusna masa. Druge soli, jer se sporije
giblju, ostanu u koaguliranom stanju ispod nepropusnoga sloja. Kod jezera,
bara i tla sa koloidnim neporoznim sastavnim dijelovima soli se ne kristaliziraju.
Druge vrste jezera jesu jezera sa crnom vodom, koju boju
dobije voda od rastvora raznih organizama, koji žive u jezeru (trava,
insekata) i od željeznoga sulfida. U ovakovim jezerima ima najviše sulfida
i sulfata. Nakon isušenja ovakovih jezera sa koloidnim sastavnim dijelovima
tla nema soli na površini, nego su one 40—60 cm u dubini.


Mjesta sa slanim jezerima i gdje se pojavljivala ili možda još i sada
pojavljuje soda ili soda i sulfati, ima ponešto oko Deliblatskoga pijeska,
kod Alibunara, Dubovca i Petrovog sela kod Subotice (Palić jezero),
uzduž Mostonge i oko kanala Kralja Petra.


Treća grupa bile bi slanice ili slatine na suhim dijelovima: zemljište
sa dosta sode, koja ne izbija na površini ,i sa puno neutralnih soli u donjem
dijelu tla. Dok se druge vrste slanica nalaze mjestimično, rijetko i u


362
ŠUMARSKI LIST 6/1933 str. 9     <-- 9 -->        PDF

vrlo malim površinama, dotle su ovakovi dijelovi vrlo česti, suvislizauzimaju najveći dio slanica. Ove se slanice nalaze u glavnom na ilovastom
zemljištu, a tek nešto na pjeskovitom.


Karakteristika sodinih slanica je, kao i kod drugih, aridna klima i
s tim u vezi suho tlo. Odvodnjavanje pospješuje isušivanje tla, pa se na
mjestima, koja su odvodnjena, nalazi i više slanica. Odvodnjavanje djeluje
još gore, kad su i donji, dublji slojevi tla (temeljni ili osnovni dio, zdravica)
također isušeni. Naravna je posljedica svega toga. da se stvara
neplodno zemljište, na kojem u proljeće još i mogu da tjeraju nekoje trave,
ali se te preko ljeta sasvim osuše. Ovakovo je tlo vrlo tvrdo, vezano,
kompaktno i nepropusno, više puta kao beton. Vodu i vlagu ovakovo tlo
vrlo teško upija ili nikako, pa se voda u udubinama sakuplja u bare. Ono
tlo slanice, koje se obrađuje i na njemu stoji dugo voda, pretvori se u
dubini od 10—15 cm u rijetko blato, ispod koga odmah nastaje opet tvrdo
tlo. Ovo se blato vrlo teško sasušuje. Boja je tla na površini počam od
bijele do crne. Bijeli su dijelovi sasvim neplodni, a boja im potječe od
bijeloga ispranoga pijeska. Tlo s crnim pokrovom je plodnije.


Na pjeskovitoj se slanici stvara u stanovitoj1 dubini nepropusna naslaga
pješčanoga vapnenca u koloidnom stanju, koji nastaje pod utjecajem
ugljične kiseline, dovedne ekshalacijom plinova iz zemlje. Dubina je
vrlo različita, negdje se nalazi sasvim pri površini, a negdje u dubini od
2—3 m. Glavni je materijal ovoga vapnenca kalcijev i magnezijev karbonat
sa malom primjesom željeznoga karbonata i sode, koji vežu pijesak
poput cementa. Ovakovi se slojevi (ploče) stvaraju u isušenim barama i
jezerima sa bijelom bojom vode. Tanje naslage ili ploče pješčanoga vapnenca
nalazimo i na nanesenim višim dijelovima pijeska, pa i na živom
pijesku. Ovdje je on stvoren iz grubljega pijeska i vapnenca, koji se izlučio
uslijed vlage tla pomoću ugljične kiseline još u doba, kad je te prostore
pokrivala šuma. Na živom pijesku ovakove vapnenaste grude (šljunak)
vode po Ajtajiu i Vagneru svoje porijeklo od jedne vrste mahovine,
oko koje se uslijed ispuštanja ugljične kiseline i vlage izlučivao vapnenac
i stvarao oko korijena male stupce, slične valjku. Kad vjetar otpuhne
ostali lakši pijesak, to ovakovi mali komadi padnu i tako se gomilaju.
Na ovakovom zemljištu mogu da uspijevaju Juniperus communis, Helianthenum
fumana, Dianthus Serothinus i dr.


U predistorijsko doba sadanja formacija zemaljske kore nastala je
djelovanjem vulkana i tektonskim pomjeravanjem, upadanjem i izdizanjem
pojedinih dijelova. Ovakav sastav tlo je dobilo iz donesenoga praha,
mulja i organskih spojeva. Prije naseljavanja i odvodnjavanja bile su,
radi humidne klime, više površine obraštene šumom, niže su se nalazile
pod vodom i bile obraštene močvarnim biljem, pa se prema tome mogu
ilovaste slanice podijeliti na slanice u udubinama, slanice na nižim i slanice
na višim mjestima.


üdje je stajala voda, nastalo je (iz praha, koji je pao, iz anorganskih
dijelova tla i organskih dijelova bilja i životinja) tresetno blato. Ovo se
blato uslijed suhe klime kasnije, preko zime, smrzlo i raspalo, pa su ga
onda proljetni jvjetrovi raznijeli ili ga je voda saprala u niže1 dijelove,
tako da je na tima mjestima ostala na površini samo ilovača, koja je
poslije postala slatinasta i neplodna. Naprotiv gdje je voda duže vremena
ostala i sporo se povlačila, kao u jezerima, ostala je crna zemlja sa vapnencem,
koju vjetar nije mogao odnijeti. Ovakova jezera kadšto obrub


363
ŠUMARSKI LIST 6/1933 str. 10     <-- 10 -->        PDF

ljüje siva ilovača. U močvarama sa bujnom vegetacijom znalo je biti još
više humusa. Procenat se humusa kretao između 0—20%.


Kod šumskoga se tla, koje nije bilo pod vodom, na površini stvarao
iz organskih materija — drveća, trava, mahovine, životinja — organski
dio, koji je za vrijeme mokroga perioda (u zimi i proljeću) bio ispiran
vodom, odnosno soli rastvarane i nošene u doljnji dio. Rastopine ovih soli
sa česticama tla iz zemlje stvarale su i izlučivale posebne spojeve. Voda
na svome putu prema dolje nosila je i peptizirane koloide, dok nije došla
do akumulacionoga slanoga sloja (gdje se taloži, natrpava). Pošto si je
voda ovdje dovoljno soli rastopila, koloidi su odmah koagulirali i taložili
se. Za vrijeme ljetnoga suhoga perioda voda ide natrag na površinu putem
žilja i kapilara i ostali koloidi u pomanjkanju vlage dehidratizacijom
koaguliraju i talože se u porama. Prema ovome imamo kod ovakove
vrsti tla tri visine ili sloja: prvi, koji se ispira, izlužuje; drugi, koji slaže;
i treći, osnovni ili temeljni sloj (Ortstein).


Alfeld je bio bujan florom i klima je bila humidna. Cim su se počele
šume krčiti, zemljište čistiti, maknuta je prirodna zaštita zemljišta i otvoren
je put vjetrovima. Na ovo je dolazilo sada odvodnjavanje ne samo
gornjega, nego i doljnjega dijela tla, tako da se utjecaju čovječjem ima
pripisati isušivanje ovakovoga zemljišta i nastajanje slanica. Odvodnjavanjem
su uklonjene i sve bare i jezera, koja su isparivanjem svoje vode
zasićavala zrak vodenim parama, pa se tada mogla stvarati i rosa. Isušivanjem
su postigli to, da su se od isušenih dijelova stvorile slanice i da
je zasićenost zraka vodenim parama vrlo mala, jer se više ni rosa ne
može stvarati. Zadruge su se trebale osnivati za regulaciju unutarnjih
voda, dakle za odvodnjavanje i navodnjavanje, a ne samo za odvodnjavanje.


Tlo se uslijed rđavih uticaja kroz duže vremena toliko osuši i pogorša,
da se u stanovitoj dubini stvara jedan nepropustan, zasićen i zaivoren
tvrdi sloj, koji ne dozvoljava cirkulaciju vode ni zračenje. Što je
tlo suvlje, to su i ova svojstva gora. Kod normalnoga tla cirkulira voda
u čitavoj potrebnoj dubini, dakle i ondje, gdje je smješteno korijenje, koje
tu vlagu treba za rast bilja. Kod ilovastih je slanica to sasvim drukčije.
Ono malo vlage, što ga zemlja dobije u zimi i proljeću, može samo da
dospije do naprijed navedenoga sloja, koji se redovito nalazi na donjem
dijelu humoznoga sloja. Donji sloj zemlje, koji sadrži više vode, nalazi
se dublje od ovoga, obično na 2—6 m dubljine, ponekad i mnogo duolje,
ali radi nepropusnosti gornjega (višega) sloja, kad vode nestane u ...gornjemu
sloju, ne može da dopre u gornje slojeve. Dakle cirkulacija je
vode sasvim spriječena. Oranicu u donjemu dijelu tla, dokle može dospijevati
vlaga i gdje tlo ostane suho, pokazuje 6—8 cm debeli, kao rđa smeđi
sloj. Boju rđe dobije taj sloj oksidacijom željeznih spojeva, čim dođu u
dodir sa zrakom. Ispod ovoga sloja je sivi sloj, koji pokazuje, da je željezo
ostalo u pomanjkanju oksigena u obliku oksidul-soli. Proljetni je
sloj vode viši od jesenjega za 1—2´5 m.


Ako se korijenje biljki, koje uspijevaju na takovim slanicama, nalazi
u gornjemu sloju, tada one mogu da vegetiraju u proljeće, dok još
ima u tlu vlage. Čim te vlage nastupom ljetnih suša nestane, biljke se
osuše.


Drugim riječima, biljke s plitkim žiljem u gornjem dijelu slanica
mogu samo onda dobro uspijevati, ako ranije cvatu i sazrijevaju prije


364
ŠUMARSKI LIST 6/1933 str. 11     <-- 11 -->        PDF

nastupa ljetne suše, dok još ima vlage. One bil´ke, koje ne dospijevaju
do konca juna, da bi mogle vegetirati, morale bi doći sa korijenjem do
donjega (stalno vlažnoga) sloja ili kroz tvrdu ploču ili kroz pukotine, što
tek uspijeva nekim otpornim halofitnim vrstama korova i drveća sa većim
korijenjem ili pak kserofitnim biljkama, koje ne trebaju mnogo vlage
i otporne su protiv suše. Inače bi trebalo da se vlaga i voda mogu dovući
u gornji sloj i da voda ne stoji na površini. Ponekad se i nepropusni dio
slanica ovlaži i namoči, ali ne od kiše, nego od vodenih para, koje se
stvaraju kad snijeg pokriva tlo. Zato uvijek u proljeće zna poslije takovoga
snijega vegetacija biti bujnija. Na košanicama zna tada uroditi dosta
sijena.


Kod normalnoga tla gubitak soli iz humoznoga gornjega sloja nadoknađuju
soli iz donjega dijela, koje sa vodom dovodi žilje. Kod slanica i
sdje su koloidi peptizirani,u koliko se nepropusni sloj i ovlaži pod pokro-


St. 1. Loš slatinasti pašnjak u Martonošu (Bačka). Dobro se vide viša crnija mjesta, isprani bijeli
pijesak i bijele žile ili pukotine. Iz knjige Treit z P: A sos es szikes talajok természetrajza.


vom snijega uslijed vodenih para i rose u zračnim porama ili usljed dovoljne
vlage, to ipak ne može soli da dovodi, jer se soli ispod nepropusnoga
dijela kristaliziraju i talože u sve otvore i pore, pošto koloidi za
nabubravanje uzmu vodu, a soli za to ne trebaju.


Voda je u bunarima na slatinama slana, što potječe od glauberove
soli ili magnezijevoga sulfata, a kod arteških bunara izlaze još uvijek
plinovi, što se vidi po pjenjenju te vode. Plinovi su u glavnome metan,
ugljični dioksid, nitrogen, a na više mjesta i sumporovodik.


Uzrok neplodnosti ilovastih slanica leži dakle 1. u Ćinjemc , dr. one
nemaju soli u gornjem, obradivom dijelu; 2. u isušivanju tla; 3. u nagomilavanju
koloidnih materija u stanovitoj dubini.


Iz svega ovoga vidimo, da se odstranjenjem flore i biljnoga pokrova,
te odvodnjavanjem biološka klima promijenila. Uslijed promjene klime
sastav se tla i njegov monolit promijenio. Promjenom monolita i sastava
tla uginula su mnoga organska bića i time se tlo steriliziralo. Ovakove
su se promjene, kao što je to već i pomenuto, mogle dogoditi ili se još
događaju samo pod uplivom ekshalacije plinova.


365
ŠUMARSKI LIST 6/1933 str. 12     <-- 12 -->        PDF

Po visini dijele se slanice na slanice na višim i na slanice na nižim
mjestima — prema tome, da li su postale na šumskom (suvljem) ili na
mokrome (močvarnom) tlu. Prve se odjeljuju u stupovima, druge ne. Niža
mjesta slatina znaju i sada za vrijeme većih kiša i snijega biti pod vodom.
Boja je slanica na površini različita, počam od bijele do crne, prema načinu
postanka i količini humusa u gornjemu dijelu. Crni su dijelovi najplodniji.
Crni se i sivi dijelovi dadu popraviti i upotrijebiti za biljne kulture,
dok bijeli ostaju sasvim neplodni. Svaku vrstu ovih slanica po boji
i obliku gornjega sloja naziva narod svojim imenom.


iäl. 2. Jedan neplodan dio Slatine, na kojemu mogu da uspijevaju tek neke rijetke slatinaste
trave, kao: Plantago maritima, Festuca pseudovina, Aster panonicus i đr. Desno gore živica ođ
Tamarixa. Iz Erdeszeti kisérletek 1913.


Voda od kiše i snijega u nižim dijelovima slanica, odakle ona može
oteći, ima karakter lužine. Ona ispira, ona peptizira koloide u ilovastom
tlu i luči ih od kristalnih dijelova (pijesak, prah). Kako se u ljetu uslijed
suše ovakova zemlja raspuca, to prva ljetna kiša iz razmočenoga tla
spere koloide, dok kristali ostanu na površini. Na taj način gornji dio tla
postane sve više bijel, a donji crn. To se jasno vidi i na oranicama i na
livadama. Nagle kiše u ljetu saperu opet ovaj bijeli sloj u nastale pukotine
i tako postaju bijele žile i pukotine, koje se spuštaju i do 2—3 m dubine.
Ove mogu biti po obliku vrlo različite. Uslijed nastale zimske vlage nabubre
gornji slojevi i pukotine se opet zatvore. Slijedeće godine nastaju
pukotine opet na drugom mjestu i isti se proces nastavlja. Ponekad ostanu
bijele žile uz crne tako, da tlo dobije izgled mramora. Nekad se ove i
izmiješaju, da postane sasvim jedna suvisla masa. Na takovim opet mjestima,
gdje voda ne može oteći, stvara se 40—120 cm debeli crni sloj ilovače
bez soli i vapnenca. Ispod toga se nalazi ploča i dalje vapnenasti
sloj.


366
ŠUMARSKI LIST 6/1933 str. 13     <-- 13 -->        PDF

Slanice na višim mjestima, nastale od šumskoga tla, dijele se na
vapnenaste i nevapnenaste slanice sa većom ili manjom primjesom vapnenca
(krečnjaka). Prvih ima najviše između Dunava i Tise, te ponešto
i preko Tise, dok se druge nalaze preko Tise. Na nevapnenastim se slanicama
(na presjeku monolita od oranice) mogu vidjeti ovi slojevi: 1.) dio,
koji se ore; 2.) nepropusna ploča; 3.) slani sloj; i 4.) vapnenasti sloj.


Orani dio debeo je 15—20 cm sa nešto svjetlijom bojom pod utjecajem
sunca i ispiranja. Drugi sloj je kompaktan, zbijeni, tvrdi sloj ilovače
sivo-smeđe boje, koji prema dolje biva sve tamniji. Kod 45—50 cm ie
sasvim crn, na više mjesta protkan sa bijelim ispunjenim pukotinama.
Treći sloj je slani sloj na dnu humoznoga sloja, u kome su sve pore i
pukotine ispunjene kristaliziranim solima. Od soli se nalazi poglavito
natrijev karbonat, natrijev i kalcijev sulfat, manje kuhinjske soli i gorke
soli (iMgSOé). U ovom je sloju uvijek malo vlage; ima je tek oko 20%´,
a trebalo bi da je bude oko 60%. Ispod trećega sloja nalazi se sa malim
prelazom vapnenasti sloj —i gusta žuta zemlja, u kojoj ima ovapnjenih
ostataka korijena, ponajčešće u obliku gruda. Ovdje se talože samo soli,
koje se najteže tope, kao Ca ... i Mg C03. Ovapnjenje uzrokuje bikarbonska
soda, jer se ona u slanom sloju najdublje spušta. Četvrti sloj ide
do 130 cm, ispod čega se već nalazi osnovna podloga, porozna žuta zemlja.


Ako ispitujemo pojedine slojeve nevapnenastih slatina, tada vidimo,
kako su pojedine soli rasprostranjene. U gornjem, oranom dijelu uopće
ne nalazimo soli, u tvrdom se sloju soli tek javljaju i počinju naglo rasti.
Gips i gorka sol od 45 cm počnu rasti, kod 65 cm dubine postignu maksimum
i dalje ooet opadaju. Glauberova se sol pojavljuje slično, ali ne u
tako velikoj mieri i količini. Kuhinjske soli nalazimo najviše u dubini od
75 crn. Soda i bikarbonska soda javljaju se u dubini od 55 cm i dalje rastu.
U dubini od 130 cm već se ne opaža njihov uticaj. Vapnenac počinje kod
55 cm dubine, na 90—95 cm dubine ima ga oko 17*5%´. Kod 120 cm dubine
znade ga biti. ako ovamo računamo i ovapnjeni šljunak, i do 20—25%.


U dubini od 2 m nalazi se crvena kao rđa crta, ispod koje se nalazi
proljetni, stalno vlažni sloj, no i ovdje voda nije pod pritiskom, nego tek
u dubini od 4—6 m, gdje inače kod kopanja bunara nailazimo na vodu.
Kad tlo dobije dosta površinske vode, bilo od snijega bilo od kiše, to
ako pojedini slojevi slanica imaju i tek oko 15—20% vlage i ako bi za
svoje zasićenje trebali oko 60%-nu vodu, nemogu da je prime, jer su se
koloidni dijelovi razmočili i nabubrili, te ne dozvoljavaju vodi, da dalje
prodre. I sada se događa jedan paradoks. Površinsku vodu, Jer nam smeta,
odvodimo, a pod njom međutim imamo suhe slojeve, koji jako oskudijevaju
vodom.


Vapnenaste slanice (koje obiluju vapnencem) manje su ispitane ođ
nevapnenastih, imaju u glavnom ista svojstva kao i nevapnenaste. Razmočene
čine blato, koje je kod nagloga sušenja pokriveno tvrdom korom.
U suhom stanju tvrde su kao kamen. Ovo se tlo u toliko razlikuje od
nevapnenastog, što sloj sa solima čini jednu za vodu i zrak sasvim nepropusnu
ploču, koja nema ni najmanje poroziteta, vapnenasto-ilovastu
ploču. Pored toga ima i sloj s koloidima, koji rđavo djeluje na fizikalna
svojstva tla. Dok kod normalnoga tla prisustvo vapnenca daje poroznost
i propustljivost, dotle u slanica nema toga svojstva i tlo ostane vezano.
To se svojstvo osniva na principima koloidne kemije. Ako se kristal u


367
ŠUMARSKI LIST 6/1933 str. 14     <-- 14 -->        PDF

prisustvu koloida izlučuje, to koloidi obaviju molekule kristalnoga tijela
tako, da ne može djelovati kao kristal.


Monolit ovakovoga tla pokazuje do 50 cm dubine humoznu zemlju.
Nepropusna vapnenasto-ilovasta ploča sadrži kalcijev, magnezijev. željezni
i natrijev karbonat, te humozne i kremične koloide. Pod o/nffi se
nalazi bez ikakova prelaza žuti pijesak, žuta zemlja. Ova ima dosta vlage,
koja stoji pod pritiskom. Soda se pojavljuje u dubini od 50 cm, zatim
naglo raste i u dubini od 70 cm nalazi se u najvećoj količini.


Slanice u okolini Dunava sadrže vrlo mnogo vapnenca, nekad i do
45%.


U svakom tlu ima vrlo mnogo, na milijune mikroorganizama, malih
organskih živih bića. To su bakterije, alge, gljive. Ove razvijaju ugljičnu
kiselinu i amonijak i dalje pretvaraju amonijak u dušičnu kiselinu, a sa
svojim organizmom nakon smrti povećavaju humus i time svime čine tlo
plodnijim i pospješuju razvitak bilja. Slatine u umjerenom pojasu uopće
imaju sposobnost nitrifikacije, t. j . da se na njimat uz povoljne uslove
razvijaju bakterije, koje daju salitru. Stanovite bakterije rastvaraju organske
spojeve i razvijaju amonijak, a zato potreban N uzimaju iz zraka.
Najpoznatije su takove bakterije Azotobacter croococcum. Dok su povoljni
uslovi za razvoj ovakovih bakterija (u proljeću, kad ima vlage i
kad nije suviše velika temperatura), sve bilje lijepo uspijeva na slanicama.
No u tlu osim ovih ima i bakterija, koje one prve uništavaju i time
su štetne za biljnu vegetaciju, pogotovo ako dođu u nadmoć i budu u
većoj količini. To je razlogom, zašto su slanice na mjestima sa
stagnantnom vodom, zatim bijele slanice, uzorane i isušene slanice ili
sasvim neplodne ili u vrlo neznatnoj mjeri plodne. Neka, organska bića
žive u simbiozi, jedna daju i dovode soli, druga vežu nitrogen. Pod utjecajem
štetnih bakterija nitrogenovi se spojevi rastvaraju i asimiliraju i
tako nastane denitrifikacija, od nitrata nitriti, a tlo neplodno. Uzrok je
uvijek pomanjkanje oksigena. Soli nastale denitrifikacijom otrovi su za
biljke, pa ih zato i unište. Ove se razvijaju u ljetu,^ kad nema vlage i
kad je visoka temperatura, te steriliziraju slanicu. Čim u jeseni i zimi
s kišama i snijegom, dakle sa vodom, dođe više oksigena, sterilizacija
prestaje. Suviše opet velika vlaga na oranicama zatvori površinu od
svakoga pristupa zraka i oksigena, te i na taj način denitrificira soli u
tlu. Visoka ljetna temperatura na oranim slanicama uništava njen edafon,
klice i spore.


Ako pogledamo i usporedimo sada naše slanice u Vojvodini, sa
ruskim stepama, to vidimo, da su oborine na ruskim stepama još manje
nego kod nas, tek oko 400 m/m, dok je kod nas 500—600 mirti. Temperatura
ima više opreka, nego kod nas, ali je zato naša godišnja srednja
temperatura veća. Izdavanje vodenih para veliko je i na stepama, isto
tako i sadržaj vodenih para u zraku malen. Što se tiče tla, i na stepama
su u glavnom tri naslage. Prva do 1—1.2 m dubine, koja se ovlažuje
oborinama; pod tim 30—70 cm debeli, stalno suhi sloj sa 10% vlage.
Kod nas je u tom sloju vlaga oko 20%. Dok kod nas u dubini od 2 m
nailazimo već na vlažniji sloj zemlje, dotle na ruskim stepama vlaga iznosi
i kod 10 m dubine tek 14%. Pri kopanju bunara kod nas nailazimo
na vodu u dubini od 5—6 m, a na stepama tek u vrlo velikim dubinama
$20—30 m). Štos se tiče raslinstva, to je ono nešto povoljnije kod nas,
nego na ruskim stepama.


368
ŠUMARSKI LIST 6/1933 str. 15     <-- 15 -->        PDF

Klimu u Vojvodini možemo zato nazvati šumsko-stepskom klimom,
jer niti odgovara stepskoj, a niti šumskoj klimi, nego čini prelaz između
jedne i druge. Ovce polje po svojim osobinama izgleda da je sličnije
ruskim stepama, nego našim slanicama u Vojvodini.


II. Melioracija, obrada i iskorišćavanje slanica.
Neplodnost slanica, kako smo naprijed vidjeli, dolazi u glavnom od
nedostatne i nejednake vlage u čitavom presjeku tla slanice, od nemogućnosti
prolaza vode, a s njome i soli, kroz nepropusni dio, te od biološkoga
djelovanja pojedinih dijelova edafona. Slatine se mogu samo onda
popraviti i učiniti plodnijima, ako se ova rđava svojstva tla uklone ili
promijene, da bi tlo što više naličilo normalnome. Slatine se popravljaju,
ako se poboljšavaju fizikalna i kemijska svojstva tla, dakle obradom,
dubrenjem i fiziološkim sredstvima.


Davanje jednolične vlage postiže se dubokim rahljenjem tla, tako
da jesenja i zimska vlaga dospije što dublje u tlo. Pretvorba nepropusnog
sloja u propusni dotično omogućenje cirkulacije vode da se postići
samo onda, ako se koloidi nepropusnoga sloja koaguliraju, snabdiju mineralnim
solima dotično pospu umjetnim đubrom, koji rastopljen u vodi
može doći do nepropusnog sloja, ondje, vezati koloide i učiniti sloj propusnim.
Voda će moći i iz donjih slojeva tada dovesti dosta potrebnih
soli. Osobito se pri tome mora paziti, da se rđavim kakovim postupkom
ne bi što pokvarilo.


Biološka štetna djelatnost edafona može se popraviti unašanjem
što većeg broja korisnih bakterija, dakle cijepljenjem ili dodavanjem
stajskoga dubra ili sredstava jednakih ovima, a to je dodavanje mikrobne
zemlje. Kako se slanice po svojoj prirodi i svojstvima vrlo razlikuju
jedne od drugih, to ni njihovo popravljanje ne može svuda biti jednako,
nego odvisi u glavnom od svojstava toga tla i od mogućnosti upotrebe,
načina i sredstava za popravljanje, odnosno poboljšanje tla.


Praktični načini, kako treba slanice meliorirati i iskorišćavati, sastoje
se po Szentanna v Samuelu* u racionalnoj obradi po vrstama
kulture, u đubrenju i poboljšavanju tla, u izboru biljaka, koje valja uzgajati,
u vremenu i načinu sijanja ili sadnje i u odabiranju dobroga plodoreda.
Sijanjem gospodarskih usjeva u obrađenom tlu slanice se mogu
najbolje iskoristiti.


Obrada slanica treba da pada po mogućnosti uvijek u vrijeme, kad
jnije velika ,suša ni jako mokro, da bi se zemlja; mogla dobro rastresti.
Suha slanica vrlo je teška za obradu, jer ne može plug; u nju ulaziti i
veliko se grumenje ne može razmrviti. Mokra slanica, kad se ore, daje
brazde, koje se ne raspadaju, nego tako ostanu ili voda stoji u oranju.
Kod obrade slanica treba zemlju uvijek usitniti. Slanice se oru1 obično
plitko i ako se može i želi prijeći na dublje oranje, to ih treba postepeno
i sukcesivno svake godine sve dublje orati. Nakon uklonjenja strnih
žita ili piće u proljeće ili u ljeto slanice treba odmah ugariti. Oranje se
izvodi plitko. Nakon nekoliko sati stajanja, dok oranje prozukne, ima
se drljati tako i dotle, dok zemlja ne bude sasvim usitnjena. A´ko drljača
ne bi bila dovoljna za usitnjenje gruda, tada treba upotrijebiti tanjirače
ili valjke sa klinovima ili sa prstenovima. Ako je zemljište jako tvrdo.


* Vidi njegovo djelo: A sziktalaj muvelése es javitâsa.
369
ŠUMARSKI LIST 6/1933 str. 16     <-- 16 -->        PDF

onda treba poorati sa plugom okopačem, makar i 3—4 cm plitko, samo
da se zemlja ne isušuje, te time gubi vlagu i otvrdnjava. Kad ni okopač
ne ide u zemlju, onda ćemo se morati zadovoljiti samo´ sa višekratnim
unakrsnim drljanjem ili drobljenjem sa oštrim tanjiračama.


Oranje je dobro pred jesenje usjeve i više puta na isti način ponoviti,
a po mogućnosti uvijek poslije malo kiše, kad zemljište nije razmočeno.
Umjesto oranja dobro je i mrvljenje sa tanjiračama i drljanje.
Za proljetne usjeve treba duboko oranje izvesti već koncem ljeta i
zemlju uvijek na opisan način usitniti. Za velike grude potrebni su u tu
svrhu teški valjci. U proljeće pred sjetvu treba zemlju plitko poorati.
Za -oranje treba oruđe da bude od što boljega željeza, a pogotovo plug,
jer se brzo troši i postane tup. Duboko oranje, riljanje, kad je potrebno,
izvodi se najbolje sa jakim rilo-plugovima sa traktorskom vučom.


Ako igdje, to kod slanica treba vrlo paziti, da obrada bude izvedena
stručno i kako treba, jer se rđavom obradom može zemljište još
više pokvariti i njegova plodnost uništiti.


Dubrenje slanica jako se dobro isplati, jer daje kud i kamo veći
prinos. Dubriti se može stajskim đubrom, kompostom, oso´kom, zelenim
đubrom i umjetnim đubrom. Nikada strni usjevi na đubrenima slanicama
ne polegnu. I dubrenje treba biti stručno i u pravo vrijeme izvedeno, da
kiša ne bi đubar odnijela u pukotine udubina, nego da ovaj; ostane u pooranom
zemljištu. Dubrenje na slanicama samo onda može dati dobar
rezultat, ako se i tlo dobro obradi.


Stajski đubar valja prije oranja dotično sjetve razastrijeti i nedubo´ko
zaorati. Vrlo se dobar uspjeh postizava, ako se nepregorjeli
stajski đubar odozgo po oranju i posijanom usjevu razastre, jer -on no
samo da obogaćuje tlo potrebnim mineralnim supstancijama, nego ga i
zaštićuje od brzoga isparivanja. Kompost vrlo dobro popravlja ne samo
kemijska, nego i fizikalna svojstva tla. Razrijeđenom se osokom dadu
vrlo dobro popraviti u proljeće ona mjesta na slanicama, gdje su jesenji
usjevi bili slabi ili djelomično uginuli. Sve ove vrste đubra sadrže u sebi
mikroorganizme i bakterije, pomoću kojih se održava plodnost tla. Kod
zaoravanja biljki leptirnjača dobro je dodati i ponešto stajskoga đubra
ili komposta.


I äko slanicama svaka vrst .umjetnoga đubra dobro dođe, to se
dodavanje superfosfata ili soli fosforne kiseline najbolje pokazuju na
urodu. Sve se slanice najbolje popravljaju i đubre s krečem i gipsom.
Umjetni đubar treba davati po mogućnosti zajedno sa stajskim ili iza
stajskoga, pošto ovaj sadrži i bakterije, koje nitrificiraju. Vrlo se dobro
mora paziti, kad se koja vrst umjetnoga đubra daje. Superfosfat, Tomasovu
zguru, košćano brašno, kainit i kalijevu sol treba davati pred
sjetvu ili prilikom sjetve zaoravanjem ili zabranjavanjem. Krečni đubar,
u obliku praha ili mulja iz šećernih tvornica, treba dati mnogo prije
prednjih, jer kreč sa fosfatima daje netopive spojeve, koje tlo ne može
iskoristiti. Dušični ili azotni umjetni đubar daje se u dva do tri maha
ovršno, posipanjem po usjevima.


Popravljanje slanica može biti dodavanjem onakove zemlje ili spojeva,
koji omogućuju poroznost tla, cirkulaciju vođe i zraka i obogaćuju
tlo potrebnim kemijskim spojevima. Razumije se, svaka će vrst slanice
imati i svoje posebne zahtjeve za popravljanje tla. Slanice se mogu popravljati
razastiranjem dobre plodne zemlje, razastiranjem žute pjesko


370
ŠUMARSKI LIST 6/1933 str. 17     <-- 17 -->        PDF

vito-üovaste zemlje ispod nepropusnoga sloja (koja ima u sebi i dosta
nevezanoga vapnenca), dodavanjem i razastiranjem šljake, dodavanjem
(posipanjem) krečnoga praha ili mulja, dodavanjem i posipanjem gipsa i
navodnjavanjem. Uvijek je dobro prije samoga posla oko popravljanja
(osim kod navodnjavanja) slanicu redovito poorati i usitniti, tako da se
sa gornjim, otprije plodnijim, slojem izmiješa.


Za razastiranje upotrebljava se žuta ilovača, i to onaj sloj, koji je
ispod nepropusnoga sloja. Gornja se naslaga zemlje (60—130 cm debela
već prema vrsti slanice) odbaci i dalje iz dubine kopa žuta zemlja, koja
se razvaža najjeftinijim transportnim sredstvom po čitavom zemljištu,
te razastire 10—20 cm debelo: gdje je slanica bolja i plodnija, slabije,
gdje je neplodnija, jače. Posao se može vrlo dobro izvoditi tako, da se
u stanovitim daljinama kopaju jame i iz njih se zemlja razastire lijevo
i desno u neposrednoj blizini. Na koncu se u jamu baci najprije izbačena
zemlja, a odozgo žuta zemlja. Ova žuta sadrži dosta kreča. Ako imamo
na raspolaganje humusa, treseta ili druge plodne zemlje, to i ovu možemo
razastirati po slanici. Gdje se dobije šljake, da se tlo slanice i
njome popraviti, samo se eventualno mora to više puta ponoviti. Šljaka
dobro upija i čuva vlagu i drži rastresitost tla.


Nakon obavljenoga razastiranja treba zemlju po mogućnosti još i
podubriti i rastresti. U početku je običaj, da se takova zemlja odmah
zasije lucernom.


Slanice se dadu najbolje popraviti posipanjem krečnoga praha iz
kamenoloma ili posipanjem krečnoga mulja iz tvornica šećera. Na nešto
bolje slanice treba po 1 k. j . posuti oko 150—200 q krečnoga praha .
dvostruko krečnoga mulja, na lošije slanice — razumije se — biti će
potrebna veća količina. Neravna mjesta prije posipanja treba po mogućnosti
isplanirati. Na neplodnija mjesta treba posuti više praha ili mulja.
One slanice, koje obiljuju vapnencem, dobro se dadu popraviti i gipsom,
u koliko se gips može jeftino nabaviti.


Privremeno poboljšanje plodnosti tla dade se postići i navodnjavanjem
ili polijevanjem. Gdje je to moguće, navodnjava se povremeno
vodom iz kanala, dok se oko zemljišta povuku nasipići, koji ne daju, da
voda odmah oteče, nego tek onda kad je mi sami propustimo kroz udešene
otvore. U zadnje sui vrijeme konstruisane i posebne naprave za
umjetnu kišu, gdje se voda vuče iz rijeka ili postojećih kanala s pomoću
turbina, koje tjera vjetar. Poboljšanje plodnosti tla traje samo dotle, dok
se vrši navodnjavanje dotično polijevanje. Ovo samo daje tlu dovoljnu
vlagu i tek jedan mali dio soli može se korisno iz tla upotrijebiti, dok
se njime tlo ne popravlja stalno. Kakovim načinom i sredstvima treba
/da se popravlja tlo, o tom će poslije ispitivanja zemlje dati upute agronomsko-
analitički zavodi. I mi sami možemo vrlo korisno izvesti probe
u loncima sa pojedinom vrstom slanice i sa pojedinim: načinom popravljanja
tla. Proba se uostalom može napraviti i na malim površinama
samoga slatinastoga zemljišta.


Kako je na slanicama klima vrlo suha i ima tek vrlo malo oborina,
koje padaju u kasnu jesen, zimu i/ proljeće, to se na slanicama mogu
uzgajati samo one biljke, koje za razvoj ne trebaju mnogo vode i koje
se po mogućnosti uzgajaju u jesen i proljeće, dakle prije nastupa ljetnoga,
suhoga perioda. Zato se na slanicama dadu najbolje uzgajati strna žita,
koja dozrijevaju prije toga suhoga perioda.


.571
ŠUMARSKI LIST 6/1933 str. 18     <-- 18 -->        PDF

Najmanje treba vode raž (oko 500.000 kg po 1 kj.), onda pšenica
(oko 700.000 kg), ječam (nešto više od pšenice) i najviše zob (oko
1,300.000 kg po 1 kj.). Kad ovo znamo, onda ćemo moći i da odaberemo
Oid žitarica one vrste, koje se najbolje rentiraju odnosno najveći prinos
mogu da dadu, a to je raž, pšenica i ječam. Uvijek su bolja jesenja, nego
proljetna strna žita, jer se na proljeće tlo teže dade obraditi.


Od stočne hrane dade se dobro uzgajati lucerna (sa okopavanjem
ili bez njega) i graorica, i to u glavnom jesenja. Lucernu treba sijati
još u augustu, a jer zbog_ suše teško niče, zato po mogućnosti treba
iščekati prvu dobru kišu. Žitarice pokošene u zelenom stanju daju dobro
sijeno.


Ako ima u ljetu dosta kiše, tada se može sa dobrim uspjehom uzgajati
i proso i repica, no razumije se, zemlja mora biti vrlo dobro
obrađena.


One poljoprivredne biljke, koje se razvijaju još i preko ljetnoga
suhoga perioda ´(okopavine), ne isplati se uzgajati na slanicama. Krumpir
ne rodi dobro. Kukuruza može da uspijeva samo onda, ako je zemlja
dobro obrađena i dobro pođubrena i pada često kiša. Isto vrijedi i za
šećernu repu. Kvalitet joj je međutim vrlo dobar. Uz obilno đubrenje u
jame dadu se na slanicama dosta dobro uzgajati mesirače (bundeve).


Iste žitarice, zbog jednostranoga iskorišćavanja tla i oduzimanja
istih hraniva, istih kemijskih spojeva, te iz patoloških obzira ne smiju
se ni kod dobroga tla sijati uzastopce, a kamo li kod slanica, jer* će tlo
nakon par godina sasvim smršaviti. Kao i svagdje, tako se i ovdje treba
brinuti o potrebnom i stručnom plodoredu. Taj će se u mnogo slučajeva
morati ravnati i prema prilikama, t. j . da li je u ljetno doba padalo kiše.


Plodored se može otprilike ovako uzeti: stočna jednogodišnja hrana
iz zeleno pokošene žitarice ili graorica, strne jesenje žitarice, šećerna
i stočna repa ili kakove okopavine, proljetne žitarice, lucerna, onda kad
je moguće proso ili repica. Kada i koje biljke, te kojim redom da sijemo,
ravnati ćemo se prema potrebi i mogućnosti.


Sijati treba na slanicama što prije, da bi se jesenji usjevi što bolje
razvili, a proljetni da bi što prije došli u zemlju i što više
bili u vlažnoj zemlji. Pšenicu, raž i ječam treba sijati već u septembru,
a zob i jari ječam bezuslovno´ do konca marta. Jer sjeme rđavo niče
radi suše i eventualnih tvrdih neusitnjenih dijelova zemlje, sijati treba
uvijek za 20—30% više nego na običnom normalnom tlu. Sijati valja sa
sijačicama. Što je bolje sjeme, to će biti i bolji urod. Jedno kat. jutro
dobro obrađivane i dubrene slanice za povoljnoga vremena može dati
i oko 20 q pšenice. Prošle godine pokušali su Mađari sa uzgojem pirinča
(riže) na slanim zemljištima sa potrebnim napravama i, kako vijesti
glase, opiti su dali vrlo povoljne rezultate.


Jedan vrlo velik dio slanica, i to redovito onaj najgori, ostaje kao
livada ili pašnjak. Slanice daju vrlo dobre pašnjake, dok ima u tlu vlage,
(do polovice mjeseca juna), poslije koga vremena sve izgori. Nekoje
trave mogu još nekako da životare, dok se druge sasvim osuše. Kao
košanice daju slanice prima-sijeno, ali vrlo malo.


Po Bernatsko m na prirodnim slatinama možemo naći slijedeće
biljke odnosno trave:
Crypsis vrste mogu da rastu i na najgoroj slanici. C. aculeata podnosi
i najsuvlja , a C. alopecuroides vlažnija mjesta. Pojavljuje se preko


372
ŠUMARSKI LIST 6/1933 str. 19     <-- 19 -->        PDF

ljeta i jeseni. — Hordeum Qussoneanum vrlo je česta na slanicama. —
Camphorosma ovata najčešća je biljka, koja dobro uspijeva, dapačet i
na najneplodnijim lišajevima. Uspijeva od proljeća do jeseni. — Plantago
maritima isto je jedna od najčešćih biljki, uspijeva u proljeću i ljetu. —
Astor oannonicus pojavljuje se u velikim količinama. — Artemisia monogyna
česta je, ali samo na suvim mjestima. Gdje se god naprijed navedene
vrste biljaka nalaze, one bezuvjetno označuju slatinaste pašnjake
ili livade. — Beckmannia cruciformis voli pjeskovitija mjesta. U junu
se pojavljuje. — Atropis vrste vole slana zemljišta sa sodom i kuhinjskom
soli. Javljaju se u junu. — Festuca pseudovina i F. rutila uspijevaju
na suhim, makar i tvrdim slanicama. — Cyperus pannonicus voli pjieskovito
tlo. —< Scirpus maritimus voli močvarna mjesta. — Iris spuria i 1.
subbarbata vole vlažnija mjesta. — Rumex limosus isto tako. — Schoberia
salinaria i S. pannonica vole vlažna muljevita mjesta. — Salicornia
hcrbacea voli jako slano i vlažno tlo. — Salsola Soda traži mekše vlažno
tlo. — Nekoje Ranunculus vrste vole vlažno tlo. — Lepidium perfoliatum
rano u proljeće i L. crassifolium i preko čitavoga ljeta nalazi se na
mekšemu tlu. — Bupleurum tenuissimum može uspijevati i na najgoroj
slatini. Pojavljuje se u jesen. — Sedum caespitosum uspijeva samo u proljeće.
— Trifolium vrste preko čitave sezone su vrlo česte kao T. fragiferum,
T. diffusum, T. angulatum, T. parviflorum, T. filiforme i T. striatum.
— Lotus vrste mogu da uspijevaju i u ljetu. L. corniculatus, L.
tenuifolius, L. gracilis česte su kod nas. — Statice Gmelini voli slana tla.


— Osim Plantago maritima nalazi se na slanicama i P. sibirica i P.
tenuiflora. — Matricaria charmomilla vrlo je česta i na slanicama. —
Podospermum Jacquinianum vrlo je česta i dugo cvate, traži svježe tlo.
— Salsoli kali, Corispermum nitidum i C. canescens uspijevaju samo
na pijesku, pa dapače i na živom pijesku.
Osim pomenutih biljaka, koje karakterišu slanice, mogu također da
na slanicama uspijevaju: Alopecurus pratensis, Agrostis alba, Poa
annua, P. pratensis, P. palustris, Cynodon dactilon (na pijesku), Catabrosa
aquatica, Festuca sulcata, Bromis mollis, Agropirum repens, Aegilops
cilindrica, Carex distans, C. divisa i C. stenophylla, Juncus Gerardi


i .1. compressus, Asparagus officinalis, Chenopodium botryoides i Ch.
glaucum, Atriplex tataricum, A. litorale i A. microspermum, Stellaria
anomala, Silene multiflora, Althea officinalis, Euphorbia virgata, Vicia
lathyroides i V. sordida, Lathyrus pratensis, Erythrea pulchella, Salvia
austriaca i S. pratensis, Veronica arvensis, Plantago lanceolata i P.
media, Achillea asplenifolia, Artemisia annua, Senecio tenuifolius, Carduus
hamulosus, Cirsium brachycephalum, Centaurea panonnica, Taraxacum
leptocephalum, Rubus arvalis, te još neke manje važne biljke.
Pašnjaci i košanice na slanicama biti će to bolje, što je tlo bolje
i plodnije i što više ima vlage. Što se tiče vlage, livade su najbolje, ´kad
Je po zimi duže vremena bilo više snijega i sniježnoga pokrova, koji se
polako otapao.


Na pašnjake se odmah u proljeće, počam od aprila, može puštati
rogata stoka sve do kasno u jesen. No dok se u proljeće može na jedno
grlo računati oko 0.5 kj. pašnjaka, to ga preko ljeta treba 2.5—5 kj. 1
zato se događa, da mnogo stoke preko ljeta nastrada baš zbog potpunog
sasušenja trave i nedovoljne paše. Svinje vole zelenu slatinastu tratinu
i mogu se puštati počam od februara do konca maja, dok ima vode i


373
ŠUMARSKI LIST 6/1933 str. 20     <-- 20 -->        PDF

dobre paše. Nikako se ne smije dozvoliti, da svinje ruju i unište i onako
teško uzgojenu travu. Osobito dobru pašu daju slanice ovcama i to poglavito
u proljeće. Paša se nikako ne smije vršiti, ako je tlo mokro i
razmočeno.
Ostavljanje košanica svakako je bolje od pašnjaka, jer se tlo toliko
ne zbija. Naprotiv se košnjom tlo više iskorišćuje, jer se potrebne mineralne
hranive supstance odnose u sijenu sa zemljišta, dok se te kod pašnjaka
natrag daju zemljištu u obliku balege i đubra. U! vrlo mnogo slučajeva
kosi se najprije sijeno, a onda se pušta stoka na pašu.


Želi li se, da gospodarenje bude što racionalnije, to i slatinaste pašnjake
treba meliorirati, popravljati. Popravljanje se obavlja na već
opisan način — donošenjem donjega sloja zemlje na površinu, posipanjem
sa krečnim prahom ili muljem, navodnjavanjem, đubrenjem, obradom
i zasijavanjem vrijednijih vrsta trave.


Poslije obilne kiše u avgustu mogu se slatinaste livade dobro prodrljati
i posijati sjemenom vrjednijih vrsta trava, na ovo se može baciti
đubar i jednu godinu poslije toga ne smije se pasti na takovoj! livadi.
Bolji ćemo uspjeh postići, ako ugarimo i oremo dotičnu površinu, u avgustu
pođubrimo i zasijemo sjemenom trava. Ovaj će postupak biti još
bolji, ako smo pašnjak najprije poorali, zatim razastrli žutu zemlju ili
posuli krečni prah i pođubrili, te onda zasijali travama.


Kod sijanja treba sijati u prvom redu najvrjednije vrste trava, kao:
Lolium perenne, Poa pratensis, Festuca pratensis, Phleum pratense, ..nosorus
cristatus, Agrostis stolonifera, Avena flavescens, Qlyceria limosa,
Beckmannia cruciformis i Trivolium repens. Kod sijanja treba uzeti nešto
više sjemena, oko 25 kg, jer ono na slatinama teže klija.


Slatinaste se livade dadu iskorišćavati stručnim navodnjavanjem,
gdje je to moguće, jer se u prisustvu dovoljne vlage neće trava osušiti.
Gdje nam nije navodnjavanje moguće, možemo si pomoći škatuliranjem
dotičnih površina, t. j . oko dotične se površine napravi mali opkop ili
nasip, koji zimsku i proljetnu vodu duže vremena zadrži na livadi i ne
da joj, da odmah oteče, nego najveći dio prisili, da se upije u zemlju.


..) Podizanje i uzgajanje šuma na slanicama.


1.) Važnost uzgoja šuma na slanicama.
Nedostatak šuma na slanicama, uz suvišno odvodnjavanje, uzrokom
je promjeni klime, jer tlo nema zaštite od sunca i zračnih struja, tako
da je evaporacija vrlo velika. Tlo se vrlo brzo isuši. Za vrijeme ljeta


slanice su tako suhe, da se na njima ne može stvarati ni rosa. Promjenom
klime (na suho) tlo se sve više pogoršava. Sadnjom šume na slanicama
popravlja se i tlo i klima. Šuma sa listincem i humusom poboljšava
tlo ,daje mu veću rastresitost. Šumsko tlo bolje hvata oborine i konzervira
vlagu, te sprječava naglo slijevanje i isparivanje vode. Šumsko tlo,


pogotovo sa više pokrova, polako upija vodu i na taj način omogućuje,
da ona dospije dublje, dakle i u donji sloj tla.


Šuma ohlađuje zrak, povećava relativnu i apsolutnu vlagu, daje
više rose i magle. Ovaj se utjecaj može osjetiti i na veće daljine, dakle
i na okolišnim zemljištima, makar i ne bila zasađena šumom. Tako na
primjer livade su kud i kamo bolje u blizini šume, nego prije, dok ondje
nije bilo šume. Ohlađivanjem zraka veća je i njegova zasićenost vodenim
parama, veća je i relativna vlaga, pa je prema tome manje ispari


374
ŠUMARSKI LIST 6/1933 str. 21     <-- 21 -->        PDF

vanje i veća mogućnost održavanja turgora. Pa i najmanja rosa i magla,
kojih nema na slanicama bez šuma, povisuje zasićenost zraka vodenim
parama, a time i relativnu vlagu u zraku. Taj se utjecaj ne očituje toliko
u samom ovlaživanju odnosno povećavanju vlage u tlu i biljci, koliko u
sprječavanju izdavanja vlage. Što je manje vodenih para u zraku, to je
više prisiljena biljka na transpiraciju, t. j . da tu vlagu izdaje. Suvišnim
izdavanjem vlage, koju iz tla ne može da nadoknadi, ne može biljka da
održi napetost svoga staničja odnosno turgor i mora da uvene ili da
se osuši. Vlagu zato treba na slanicama mudro čuvati i korisno upotrijebiti.


Sama šuma ispušta vlagu jednolično, no jer vlagu bolje prima i
sprema i jer je na šumskom zemljištu radi ohlađivanja i sprečavanja
utjecaja vjetra zrak zasićeniji vodenim parama, to je izdavanje vlage
manje. Nije doduše dokazano, da šuma pravi kišu, ali je dokazano, da
promjenjuje i popravlja klimu, makar i lokalno. Šuma ublažujie utjecaj
zračnih struja, koje su baš na slanicama vrlo česte. Time zaštićuje tlo
i bilje od suvišnoga isušivanja i transpiracije, te odnošenja vlage. Po
B a t e s u šuma spašava oko 75% vlage. Utjecaj se vjetra osjeća na obližnjim
poljima sve do na daljinu dvadeset puta visina drveća. To se lako
može primijetiti na obližnjem poljoprivrednom zemljištu i pašnjacima.


Uopće kod nastojanja oko poboljšanja klimatskih odnošaja i utjecaja,
koji su s time u vezi, moramo težiti, da se približimo k nekadanjem stanju,
kada su tlo i klima pružali povoljnije uslove za razvitak biljka, kada je
bilo više vode i vodenih para i kada nije bilo tolikih vjetrova. Manjkaju
veći kompleksi vode, jezera, bare, močvare, otvorene vode, koje su
mogle izdavati više vlage i činiti, da zrak bude vodenim parama zasićeniji.
Manjkaju šume, koje su sprječavale suvišno isparivanje i rđav utjecaj
vjetra. Time se ne misli reći, da bi trebalo odvodnjena i isušena
zemljišta opet zabariti i na njih napustiti vodu, ali sadnjom šume i grmlja,
pa polijevanjem i natapanjem možemo vrlo rđave utjecaje, koji imaju
za posljedicu pogoršanje tla i klime, lokalno da ublažimo, a postepeno i
popravimo, odnosno da bioklimatsku vrijednost predjela povećamo. Drugim
riječima, gdjegod ima slanica ili pijeskova, valja zemljište (poglavito
lošije) išarati šumom, pojedinim trakama šume ili čak drvoredima tako
i u takovim razmacima, da se blagotvorni utjecaj šume već može da
osjeti. U najmanju ruku barem gdje oko slanica već postoji šuma, a
na slanicama je nema, valja šumu i na njima zasaditi potrebnom stručnošću
i uz eventualno popravljanje tla. Drveće se, izuzev vrlo malen
postotak najgorih i najneplodnijih bijelih »lišajeva«, može uzgajati na
svakoj slanici. I ove se najneplodnije slanice dadu uostalom ´(popravljanjem
tla i potrebnom stručnošću, u koliko se to isplati) također zašumiti.


Predjeli sa slanim zemljištima vrlo su oskudni šumom, a nabavna
je cijena i doprema drveta posjedniku slanica, zbog slabog imućnoga
stanja, vrlo velika. Zato svaki takav posjednik treba da ima u neposrednoj
blizini, na svome posjedu, nešto posađenoga drveća ili male gajeve
za svoje najnužnije potrebe: za poljoprivredno oruđe, za gradnju, za
vinogradarsko kolje i za ogrijev. To drveće on sadi u drvorede ispred
kuća, po živicama i međama svoga posjeda ili zašumi jednu zasebnu
malu površinu (gaj). Dobivanjem drveta za kućnu potrebu spašava se
mnogo kukuruzovine i slame, koja se može za poboljšanje tla upotrijebiti
kao đubar, a koju bi poljoprivrednik u pomanjkanju drveta morao upo


375
ŠUMARSKI LIST 6/1933 str. 22     <-- 22 -->        PDF

trijebiti kao gorivo. Gdje se zemljište ne može popraviti đubrenjem, po


pravlja se ono sadnjom šume.


Slatinasti pašnjaci su sasvim goli i ne može se na njima vidjeti


drveća. Stoka za velikih suša nema kamo da se skloni od žege, muhe i


obada, što je također razlog propadanju stoke. Pojedini mali kompleksi


šume, granične trake, drvoredi mogu da dadu blagu potrebno sklonište


od žege i nepogoda, potrebna plandišta, češališta. Šuma zadržavanjem


vjetra i sprječavanjem isparivanja, rashlađivanjem i davanjem rose po


pravlja pašnjake i sprječava degeneraciju trava.


Nekoja niska, poglavito crna mjesta, na kojima dugo vremena stoji
voda i ne mogu se za poljoprivredu upotrijebiti, potrebnim melioracijama,
odvodnjavanjem i obradom dadu se vrlo korisno upotrijebiti za uzgoj
takovoga drveća, koje podnosi vlagu i vodu i odbacuje kadšto bolji prihod
nego i same oranice, U okolici Apatina imaju košarači mnogo posađeno
plemenite vrbe na takovima zemljištima. Materijal je vrlo fin i dobar.


Naseobina i živalj na slatinastom zemljištu — uz prah, suhi i nezdravi
zrak, stanujući u nezdravim1 stanovima i Iožeći u pomanjkanju
drveta nezdrav ogrijev (đubar i slamu) — pati od raznih bolesti, najviše
od tuberkuloze, zato jer nema nigdje šume, koja bi mu davala drvo za
ogrijev i čistila zrak. Šuma, park i izletište potrebni su življu na slanicama
i zato, da bi mogao nekamo za vrijeme svoga odmora izići. Da bi naseobine
oko slanica mogle imati jedan park, šumicu ili izletište, moraju
jedan dio slatinastoga zemljišta da zašume odnosno parkiraju. Ovo će
biti potrebno naročito ondje, gdje ima i slanih ili toplih izvora, koje pučanstvo
posjećuje radi liječenja.


Jedno se poljoprivredno gazdinstvo ne može ni zamisliti bez voćnjaka,
bez posađenih voćaka oko kuće, u dvorištu i u bašti. Uzgoj voćaka
i njihova sadnja na slanicama iziskiva istu potrebnu stručnost, pa još i
u većoj mjeri, nego sadnja samoga šumskoga drveća. Da bi se voćke
što bolje mogle uzgajati, potrebno je poznavati sve uslove, koje iziskuje
uzgoj drveća na slanicama.


Ovo bi bili razlozi, koji govore o potrebi uzgoja drveća na već postojećim
slanicama. Gdje su se pak krčenjem šume ili suvišnim odvodnjavanjem
počele pokazivati slanice i klima mijenjati, treba šumu i nadalje
uzgajati, da bi se spriječilo dalje nastajanje slanica.


Ovaj će se slučaj sigurno pojaviti u Slavoniji i Srijemu u narednim
decenijima i stoljećima iz razloga, što je pored Save sada izgrađen nasip,
što će se sva unutarnja voda odvesti izgrađenim kanalima i što će se
po svoj prilici početi sa intenzivnijim krčenjem šume, pošto je zemljište
sada zaštićeno od poplave. Pojedine manje dijelove slanica već i nalazimo
oko Vinkovaca i u Podravini. Zadaća će biti nas šumara, da ne dozvolimo
suvišno krčenje šume u Slavoniji, da zadržimo stanovitu relaciju i
napravimo zgodnu podjelu između šumskoga i poljoprivrednoga zemljišta,
te da skrenemo pažnju na rđave posljedice — kako agronomima tako
i hidrotehničarima. Trebale bi se osnivati ne zadruge samo za odvodnjavanje,
nego zadruge za odvodnjavanje i navodnjavanje.


(Nastavlja se — A suivre).