DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1933 str. 67     <-- 67 -->        PDF

nim na prošloj izložbu u Leipzigu, gde su Rumunji sa svojim trofejama odneli pobedu,
a sa svojim izloženim predmetima pobudili pravu senzaciju. Velik deo izložaka ovog
muzeja dot. izložbe potekli su iz karpatskih i drugih lovišta g. Nediöia, koji se po svojoj
teoretskoj spremi i praktičnom radu na polju lovstva ubraja danas medju najpoznatije
evropske kapacitete.


Sada je g. Nediči napisao jednu vrlo uspelu priručnu knjigu o uzgoju fazana na
prirodnoj podloziis služeći se kod toga svojim bogatim iskustvom.
Autor je ispravno konstatovao izvesne činjenice, koje otežavaju uzgajanje ove,
za poljoprivredu veoma korisne, a lovcu toliko drage divljači. To je u prvom redu


, skupoća umetno podignutih uređaja za fazanerije i u drugom redu okolnost, što su
teškim trudom i mukom podignute fazanerije obično na jedanput opustile — usled prirodnog
nagona ove ptice za selenjem. Zato je pisac u svojoj knjizi obratio najveću
pažnju na ova dva pitanja : kako da se s preči selenje fazana i ....^ daše
unapredi vesta č ko podizanje fazanerija sa što manjim materijalnim
žrtvama.
Na jedno . drugo pitanje autor je odgovorio vrlo iscrpno obrađujući u prvom
delu svoje knjige uzroke selenju fazana i načine, kako da se to spreči, a u drugom
delu i samo umetno gajenje fazana po vlastitoj metodi.


Polazeći sa stanovišta, da je cilj umetnom gajenju fazana ili osnivanj e nove
ili popunjavanj e već postojeće divlje fazanerije, on podvrgava iscrpivoj analizi
uzroke, zbog kojih sele fazani iz veštačkih, skupim srestvima podignutih fazanerija?
Pri istraživanju tih uzroka pokazuje oštro opažanje :i u tančine proučenu biologiju
ovih ptica.


Izloživši potanko i ubedljivo razloge, koji gone fazane, da jednog lepog dana
otkazu gostoprimstvo svome hranitelju i odlete u »beli svet«,, često na velike udaljenosti
od svojih dotadašnjih revira, prelazi autor na detaljno upoznavanje staništa,
prikladnog za uzgajanje fazana i pri tome opisuje položaj terena, ishranu, zemljište,
klimu, način najbolje obrade okolnog zemljišta te konačno sastav i oblik šume, u kojoj
se nalazi fazanerija ili koja leži u neposrednoj blizini jedne fazanerjie. Pri tome opisu
pokazuje pisac veliko poznavanje stvari ali i retku sposobnost, da svoje znanje i
iskustvo na lak i razumljiv način prikaže čitaocu, upozorujući ga na sve moguće detalje
i dajući mu korisne savete za pojedine slučajeve, koji dolaze u praksi.


U drugom delu pisac dokazuje potrebu, da pored divlje fazanerije treba osnovati
i umetnu i to s razloga, da se brojno stanje popravlja ili da se divljač očuva od degeneracije.
Ispravno konstatuje, da na mnogim mestima, prikladnim za uzgoj fazana, nisu
iskorišćeni povoljni prirodni uslovi, jer je umetno uzgajanje fazana po dosadašnjim
metodima bilo skopčano s velikim troškom, a uspeh nije bio uvek povoljan. Ovo najviše
s razloga, što se pri tome poslu nije nastojalo približiti prirodi1, već su fazani
uzgajani kao pitome kokoške.


Usled toga on u svojoj knjizi opisuje svoj prokušani metod gajenja fazana, koji
se u glavnom razlikuje od dosadašnjih po jeftinoći´ i po akomodiranju
prirodni m zakonima . On odbacuje skupe volijere, zgrade, personal, prekomernu
hranu itd., što je sve bilo skopčano s velikim troškovima, te predlaže jedan sasvim
neznatan izdatak za jednostavni sanduk, u kojem će se leći i odgajati mladi fazančići.
Taj sanduk može si svako sastaviti po detaljnom nacrtu u knjizi. Po njegovom metodu
uzgojeni fazani već su za 6—8 nedelja potpuno divlji, te daju uz minimalne investicije
vrlo zdravu i otpornu generaciju.


Pored detaljnog opisa njegovog izuma, sanduka za leženje fazana, opisuje istim
detaljima kao i u prvom delu sve radove oko sakupljanja i pregledanja jaja, nasađ:vanja
kvočaka, leženja i odgoja mladih sve do onog momenta, kada podivljali fazančići
napuste legla. Na svakoj stranici´ autor daje po nekoliko praktičnih i korisnih


353